تقویم مشاوره ای متوسطه اول

1- مدیریت اداره جلسات و کمک در اجرای مراسمات

1 جلسات حضور منظم و فعال در جلسات
2 بخشنامه‌ها پاسخگویی به بخشنامه‌ها
3 اردو حضور فعال در اردوهای دانش‌آموزی
4 صبح‌گاه حضور در مراسم صبح‌گاه و مناسبت‌ها در کنار دانش‌آموزان
5 انجمن اولیا و مربیان شرکت در جلسات گروه‌های آموزشی، شورای دبیران، انجمن اولیا و مربیان، جلسات واحد آموزشی موسسه علوی و سایر جلسات متشکله در موسسه علوی برحسب لزوم
6 مستندسازی مستندسازی کلیه فعالیت‌های انجام شده به طوری‌که قابل ارائه به نهادها و ارگان‌های ذیربط باشد
7 ثبت نام همکاری حداکثری در زمان جذب و ثبت نام دانش‌آموزان با مدیریت دبیرستان و انجام مطلوب امور ارجاعی در زمان ثبت نام
8 امتحانات تحویل به موقع برنامه امتحانات به دبیران، دانش‌آموز و خانواده
9 انضباط برگزاری جلسات با معاون اجرایی و ناظم در خصوص وضعیت رفتاری دانش‌آموزان زیر نظر مدیر مدرسه
10 تقویم اجرای منظم برنامه‌ها مطابق با تقویم اجرایی
11 همکاری ارتباط موثر و در کمال احترام با دانش‌آموزان، همکاران و مراجعین
12 پی‌گیری در انجام وظایف انجام سایر امور ارجاعی مربوط در صورت لزوم
13 گزارش ارائه گزارش هفتگی به مدیریت

2- دبیران ارتباط و همکاری با دبیران

1 ارتباط برقراری ارتباط مؤثر آموزشی با دبیران
2 لیست‌ها آماده‌سازی لیست ثبت موارد آموزشی جهت دبیران
3 کنترل کنترل روزانه دفاتر دبیران
4 جزوات پی‌گیری جزوات و موارد تکثیری دبیران
5 جلسات فردی تشکیل جلسات فردی با دبیران پیرامون مسائل آموزشی
6 کلاس‌های خصوصی نظارت بر عدم برگزاری کلاس‌های خصوصی
7 اطلاع‌رسانی اطلاع‌رسانی دقیق برنامه‌های دبیرستان به دبیران
8 حضور و غیاب مراقبت و رسیدگی به حضور و غیاب دبیران، کنترل رعایت طرح درس و سایر اصول آموزشی توسط دبیران
9 انضباط دبیران نظارت بر وضعیت ظاهری و موارد انضباطی مربوط به دبیران طبق شرح وظایف تدوین شده
10 اداره کلاس‌ها اداره کلاس در غیاب دبیر تحت نظارت مدیر دبیرستان
11 تدریس تدریس یکی از دروس دبیرستان تحت نظارت مدیر دبیرستان
12 گزارش تهیه و تنظیم گزارش‌های لازم مانند نظرخواهی‌های مرتبط با مشاور، دبیر و سایر خدمات آموزشی و گزارش عملکرد مشاورین، دبیران و ... جهت ارائه به واحد آموزش موسسه علوی با همکاری مدیر آموزش
13 طرح درس کنترل و نظارت بر حسن انجام طرح درس و طرح تکلیف دبیران
14 کمک آموزشی نظارت بر استفاده صحیح و به موقع از کتب و جزوات کمک آموزشی توسط دبیران و ارائه گزارش به مدیر

3- خانواده ارتباط و تعامل با خانواده‌ها

1 ارتباط ارتباط مؤثر و در کمال احترام با خانواده
2 گزارش عملکرد ارائه گزارش عملکرد دانش‌آموزان به خانواده
3 تقویم ارائه کارنامه مطابق با تقویم اجرایی
4 جلسات فردی برگزاری جلسات فردی جهت بررسی وضعیت آموزشی
5 اطلاع‌رسانی اطلاع‌رسانی اخبار و وقایع مدرسه در کانال کلاسی (تلگرام)
6 کنترل اجرای برنامه مطالعاتی کنترل برنامه مطالعاتی دانش‌آموزان به صورت تلفنی و حضوری از طریق خانواده
7 ملاقات حضوری ملاقات حضوری با اولیا و برگزاری جلسات ویژه با آن‌ها، پاسخ‌گویی به اعتراضات مسایل آموزشی و مشکلات اولیا
8 جلسات هم‌اندیشی حضور منظم و فعال در جلسات هم‌اندیشی با اولیا

4- دانش‌آموزان ارتباط و پی‌گیری تحصیلی

1 پرونده تشکیل پرونده آموزشی دانش‌آموزان
2 عملکرد آموزشی نظارت بر عملکرد آموزشی دانش‌آموزان در کلیه کلاس‌ها
3 برنامه‌ریزی برنامه‌ریزی مطالعاتی دانش‌آموزان و نظارت بر آن
4 جلسات تشکیل جلسات مشاوره فردی و گروهی
5 پی‌گیری دفتر برنامه‌ریزی پی‌گیری و کنترل دفتر برنامه‌ریزی درسی
6 پی‌گیری وضعیت آموزشی بررسی و پی‌گیری وضعیت آموزشی دانش‌آموزان به صورت مستمر
7 راهکار علمی ارائه راهکارهای علمی مناسب جهت رشد و ارتقای علمی دانش‌آموزان
8 ارتباط ارتباط عاطفی با دانش‌آموزان (به خصوص در پایه هفتم)
9 فرا آموزشی برگزاری و نظارت بر کلاس‌های فرا آموزشی (پژوهش، فرانسه و.....)
10 کلاس‌های تقویتی برنامه‌ریزی، پی‌گیری و اجرای کلاس‌های تقویتی و تکمیلی و گروه‌بندی دانش‌آموزان جهت شرکت فعال در این کلاس‌ها
11 اردوهای مطالعاتی برگزاری اردوهای مطالعاتی با همکاری مربی فرهنگی زیر نظر مدیر مدرسه
12 آمادگی آزمون انجام اقدامات لازم به منظور آمادگی آموزشی و روانی دانش‌آموزان در امتحانات نهایی و داخلی
13 تحلیل کارنامه تجزیه و تحلیل نتایج ارزشیابی پیشرفت تحصیلی و تربیتی دانش‌آموزان، ارائه راهکارهای به موقع جهت بهبود وضعیت تحصیلی و تربیتی دانش‌آموزان
14 شناسایی دانش‌آموزان برتر شناسایی دانش‌آموزان جهت شرکت در مسابقات و حضور با صلاح‌دید مدیر مدرسه
15 لیست نمرات برنامه‌ریزی خاص جهت تحویل لیست نمرات به دفترداری مدرسه، طبق آئین‌نامه امتحانات و دستورالعمل انضباطی دبیران
16 کتب کمک آموزشی نظارت بر استفاده از کتب کمک آموزشی و جزوات توسط دبیران و ارائه گزارش مکتوب در پایان هر ماه به مدیریت
17 کنترل موارد انظباطی داشتن تدابیر لازم در صورت اعتراض دانش‌آموزان

5- امتحانات برگزاری و تحلیل

1 اجرا نظارت دقیق بر اجرای برنامه امتحانات
2 دفتر نمرات پی‌گیری دبیران جهت تحویل لیست نمرات به دفترداری مدرسه، طبق آئین‌نامه امتحانات و دستورالعمل انضباطی دبیران
3 تحلیل آزمون تجزیه و تحلیل امتحانات (مدیریت، دبیران، خانواده و دانش‌آموزان)
4 برگزاری حضور، نظارت و مراقبت بر انجام امتحانات دانش‌آموزان، همکاری در ثبت صحیح و به موقع نمرات در دفاتر و ارسال نتیجه امتحانات بر اساس آئین‌نامه امتحانات متوسطه با صلاح‌دید مدیر مدرسه

6- سوپروایزر وظایف زبانی و اجرایی

1 برنامه مطالعاتی هماهنگی مسئول پایه با سوپروایزر جهت چیدمان سهم مطالعاتی، مبحث و تکلیف درس زبان انگلیسی در برنامه مطالعاتی دانش‌آموزان