تقویم مشاوره ای متوسطه اول

1- فعالیت‌های مشترک هفتگی متوسطه اول 1400/07/01 تا 1401/03/31

ردیف: 1
عنوان: مشاوره فردی
توضیح: انجام مشاوره‌های فردی دانش‌آموزان به صورت حضوری یا آنلاین که حتی‌المکان با حضور اولیا انجام می‌شود.
ردیف: 2
عنوان: مشاوره گروهی
توضیح: طبق تقویم، مشاوره به صورت حضوری یا در پرتال علوی انجام می‌شود.
ردیف: 3
عنوان: برنامه‌ریزی مطالعاتی
توضیح: با هدف پایش روند مطالعاتی دانش‌آموزان، برنامه‌ریزی در پرتال انجام شده و به صورت روزانه توسط مسئولین پایه چک خواهد شد.
ردیف: 4
عنوان: کنترل تکالیف
توضیح: دریافت و بررسی تکالیف توسط دبیران و گزارش آن در پرتال صورت می‌گیرد.
ردیف: 5
عنوان: ارزیابی و مشاهده کلاسی
توضیح: مشاهده کلاسی به صورت روزانه صورت گرفته و در فرم مربوطه ارزیابی خواهد شد.
ردیف: 6
عنوان: پیگیری وضعیت درسی دانش‌آموزان
توضیح: تماس با دانش‌آموزان جهت پیگیری وضعیت درسی توسط مشاور انجام می‌شود.
ردیف: 7
عنوان: اردو مطالعاتی
توضیح: اردو مطالعاتی قبل از آزمون‌های پا‌به‌پا برگزار می‌شود.
ردیف: 8
عنوان: کنترل طرح درس
توضیح: روند پیشروی طرح درس و مطاقبت مباحث تدریس با بودجه‌بندی تدریس به صورت مستمر توسط مشاور کنترل می شود.
ردیف: 9
عنوان: گزارش به مدیر مدرسه
توضیح: ارائه گزارش فعالیت‌های هفتگی به مدیریت مدرسه

2- اقدامات قبل از آزمون‌های متوسطه اول 1400/07/01 تا 1401/03/31

ردیف: 1
عنوان: برنامه‌ریزی مطالعاتی
توضیح: برنامه‌ریزی مطالعاتی بر اساس بودجه‌بندی هر آزمون توسط مسئول‌پایه در پرتال دانش‌آموز برنامه‌ریزی و پیگیری می‌شود.
ردیف: 2
عنوان: اردوی مطالعاتی
توضیح: اردوی مطالعاتی قبل از آزمون پابه‌پا در مدرسه برگزار می‌شود.

3- اقدامات بعد از آزمون‌های متوسطه اول 1400/07/01 تا 1400/03/31

ردیف: 1
عنوان: غایبین آزمون
توضیح: با اولیاء دانش‌آموزان غایب تماس گرفته می‌شود و علت غیبت پیگیری می‌شود.
ردیف: 2
عنوان: تحلیل کارنامه دانش‌آموزی
توضیح: کارنامه دانش‌آموزان و کارنامه دبیران توسط مشاورین تحلیل می‌شود و گزارش آن به مدیر داده می‌شود.
ردیف: 3
عنوان: تحلیل آزمون توسط دانش‌آموزان
توضیح: مشاورین تحلیل سوالات آزمون تمام دانش‌آموزان را دریافت می‌کنند و عملکرد آن‌ها را مورد بررسی قرار می‌دهند.
ردیف: 5
عنوان: پیگیری وضعیت تحصیلی
توضیح: مشاورین با اولیا دانش‌آموزانی که عملکرد مطلوبی در آزمون نداشتند، جلسه برگزار می‌کنند و مشکلات را مورد بررسی قرار می‌دهند.
ردیف: 6
عنوان: پاسخنامه آزمون
توضیح: پاسخنامه هر آزمون بعد از آزمون دراختیار دانش‌آموزان قرار می‌گیرد.
ردیف: 7
عنوان: جلسه تحلیل آزمون
توضیح: مشاورین با دبیران خود جهت بررسی تحلیل هر آزمون جلسه‌ای برگزاری می‌کنند.
ردیف: 8
عنوان: اعلام مباحث آزمون
توضیح: بعد از برگزاری هر آزمون، بودجه‌بندی آزمون بعدی در اختیار دانش‌آموزان قرار می‌گیرد.
ردیف: 9
عنوان: تماس با اولیاء
توضیح: بعد از برگزاری هر آزمون مشاوران جهت ارائه گزارش از عملکرد دانش‌آموزان با اولیاء آن‌ها تماس می‌گیرند.
ردیف: 10
عنوان: هدف‌گذاری آزمون
توضیح: مشاورین بعد از هر آزمون برای دانش‌آموزان جهت بهبود عملکرد در آزمون بعدی هدف‌گذاری انجام می‌دهند.

4- تقویم مشاوره گروهی متوسطه اول 1400/07/01 تا 1401/02/31

ردیف: 1
عنوان: تابستان
توضیح: 1- اهمیت تابستان و برنامه آموزشی 2- معارفه و نقشه راه علوی 3-آموزش آزمون‌های تستی و میان نوبت 4-منابع کمک آموزشی 5- فواید و دلایل تکلیف به روز بودن و روش یادگیری صد در صدی و کامل در کلاس درس.
ردیف: 2
عنوان: مهر
توضیح: 1- معرفی دروس پایه جدید و تفاوت‌ها و ویژگی‌های این دروس و سهم مطالعه هر درس 2- روش مطالعه عمومی و اختصاصی 3- برنامه‌ریزی درسی و شخصی‌سازی کردن برنامه.
ردیف: 3
عنوان: آبان
توضیح: 1- روش تست‌زنی و آمادگی برای آزمون‌های تستی 2- مکان و شرایط مطالعه و نحوه‌ی جزوه‌نویسی و آرشیوسازی 3- نحوه نظارت اولیا در منزل، کنترل مستمر بدون دخالت مستقیم و اصطحکاک با دانش‌آموز.
ردیف: 4
عنوان: آذر
توضیح: 1- روش‌های مطالعه قبل آزمون تستی و تشریحی و معرفی تراز 2- روش های آزمون دادن، استراتژی نکات حین آزمون تستی و تشریحی 3- روش مطالعه و برنامه‌ریزی در ایام آزمون‌های پایان‌نوبت اول و نحوه جمع‌بندی دروس عقب افتاده.
ردیف: 5
عنوان: بهمن
توضیح: 1-تحلیل کارنامه نوبت اول 2- تحلیل آزمون تستی و تشریحی و آموزش روش رفع اشکال آزمون‌های تشریحی و تستی 3- برنامه‌ریزی درسی و شخصی‌سازی کردن برنامه 4- هدف‌گذاری، انواع هدف و شارژ انگیزشی.
ردیف: 6
عنوان: اسفند
توضیح: 1- نحوه صحیح مرور دروس و خلاصه‌برداری، یادداشت‌برداری و حاشیه‌نویسی 2- روش مطالعه برنامه‌ریزی در ایام تعطیلات نوروز و نحوه جمع‌بندی دروس عقب‌افتاده.
ردیف: 7
عنوان: فروردین
توضیح: روش‌های افزایش ساعات مطالعاتی و رعایت بازه‌ی مطالعاتی
ردیف: 8
عنوان: اردیبهشت
توضیح: 1- راه‌های کنترل حواشی و تشکیل عادات مطالعاتی، و مدیریت زمان 2- روش مطالعه و برنامه‌ریزی در ایام آزمون‌های پایان‌نوبت دوم و نحوه جمع‌بندی دروس عقب افتاده.

5- تقویم مشاوره فردی متوسطه اول 1400/07/01 تا 1401/03/31

ردیف: 1
عنوان: آشنایی و تولید ارتباط
توضیح: 1- آموزش روش کار با کتاب برنامه‌ریزی 2- منابع کمک آموزشی.
ردیف: 2
عنوان: موفقیت در آزمون‌های میان‌نوبت
توضیح: 1- برنامه‌ریزی درسی و شخصی‌سازی کردن برنامه 2- نحوه‌ی نظارت اولیا در منزل، کنترل مستمر بدون دخالت مستقیم و اصطکاک با دانش‌آموزان (تفاوت با ابتدایی).
ردیف: 3
عنوان: موفقیت در آزمون‌های پایان‌نوبت اول
توضیح: 1- روش مطالعه و برنامه‌ریزی در ایام آزمون‌های پایان‌نوبت اول و نحوه جمع‌بندی دروس عقب افتاده 2-شناسایی نقاط ضعف و قوت و شناسایی قسمت‌های مهم فصول کتاب درسی و تقویت آن.
ردیف: 4
عنوان: موفقیت در آزمون‌های میان‌نوبت و استفاده مناسب از تعطیلات نوروز
توضیح: 1- برنامه‌ریزی درسی و شخصی‌سازی کردن برنامه 2- هدف‌گذاری فردی 3- روش مطالعه و برنامه‌ریزی در ایام تعطیلات نوروز و نحوه جمع‌بندی دروس عقب افتاده.
ردیف: 5
عنوان: موفقیت در آزمون‌های پایان‌نوبت دوم
توضیح: 1- روش‌های افزایش ساعات ممطالعاتی و رعایت بازه‌ی مطالعاتی 2- روش مطالعه و برنامه‌ریزی در ایام آزمون‌های پایان‌نوبت دوم و نحوه جمع‌بندی دروس عقب افتاده.

6- تقویم هدایت تحصیلی متوسطه اول 1400/08/24 تا 1401/03/31

ردیف: 1
عنوان: مرحله اول
توضیح: اجرای آزمون توانایی، رغبت‌سنج، سلامت روان و رفتار و آزمون غربالگری برای دانش‌آموزان پایه نهم.
ردیف: 2
عنوان: مرحله دوم
توضیح: اطلاع کد به دانش‌آموزان در سامانه و فعال‌سازی آزمون‌های مشاوره‌ای.
ردیف: 3
عنوان: مرحله سوم
توضیح: تکمیل نمودن برگ هدایت تحصیلی و فرم نظرخواهی از دانش‌آموزان، اولیا و دبیران.
ردیف: 4
عنوان: مرحله چهارم
توضیح: فرم نمرات دانش‌آموزان پایه نهم جهت هدایت تحصیلی و ارسال به اداره.
ردیف: 5
عنوان: مرحله پنجم
توضیح: انتخاب مشاور ارشد.
ردیف: 6
عنوان: مرحله ششم
توضیح: اطلاع‌رسانی به اولیا جهت مشارکت حداکثری دانش‌آموزان و برگزاری جلسه توجیهی اولیا و دانش‌آموزان.
ردیف: 7
عنوان: مرحله هفتم
توضیح: برگزاری آزمون هدایت تحصیلی مجتمع علوی و اعلام نتایج به اولیا.
ردیف: 8
عنوان: مرحله هشتم
توضیح: برگزاری جلسه مشاوره فردی جهت تحلیل نتایج آزمون هدایت تحصیلی.
ردیف: 9
عنوان: کلاس‌های هدایت تحصیلی ترم دوم هفته‌های زوج
توضیح: برگزاری جلسات آشنایی با مشاغل در ترم دوم جایگزین زنگ پژوهش.
ردیف: 10
عنوان: کلاس‌های هدایت تحصیلی ترم دوم هفته‌های فرد
توضیح: برگزاری جلسات هدایت تحصیلی در ترم دوم جایگزین زنگ پژوهش.
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: