آلبوم تیزر ثبت نام مسابقات فرهنگی هنری علوی

رده: پرورشی
تاریخ: 1400/08/26
شعبه: متوسطه دوم دخترانه خیابان دماوند تهران
کلاس: حسابی رازی 40112 ابوریحان شقایق آلاله نیلوفر نسترن لاله نرگس
توضیح: مسابقات فرهنگی هنری مدارس علوی در رشته های مختلف در هفته اول آذر برگزار خواهد شد. دانش آموزان عزیز جهت ثبت نام در این مسابقات می توانید به معاونت فرهنگی مدرسه مراجعه نمایید.
آلبوم تیزر ثبت نام مسابقات فرهنگی هنری علوی

ویدئو

مسابقات فرهنگی هنری علوی
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: