آلبوم تیزر کارسوق کسب وکار- کسب ثروت

رده: فوق برنامه
تاریخ: 1400/08/01
شعبه: متوسطه دوم دخترانه خیابان دماوند تهران
کلاس: حسابی رازی 40112 ابوریحان شقایق آلاله نیلوفر نسترن لاله نرگس
توضیح: کارسوق1- مهارت کسب و کار- با موضوع کسب ثروت به صورت آنلاین ویژه اولیا و دانش آموزان مدارس علوی برگزار میشود.
آلبوم تیزر کارسوق کسب وکار- کسب ثروت

ویدئو

کارگاه کسب و کار
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: