افتخارات تیزهوشان

رضا شریفی
رضا شریفی
پذیرفته شده تیزهوشان ورودی هفتم
دبستان پسرانه جلال آل احمد منطقه 5 تهران
متینا میرزایی
متینا میرزایی
پذیرفته شده تیزهوشان ورودی نهم
متوسطه دوم دخترانه آریاشهر منطقه 5 تهران
تارا ممنون
تارا ممنون
پذیرفته شده تیزهوشان ورودی نهم
متوسطه دوم دخترانه آریاشهر منطقه 5 تهران
محمدمهدی جلیلوند
محمدمهدی جلیلوند
پذیرفته شده تیزهوشان ورودی نهم
متوسطه دوم پسرانه آریاشهر منطقه 5 تهران
محمدسینا رحیمی
محمدسینا رحیمی
پذیرفته شده تیزهوشان ورودی نهم
متوسطه دوم پسرانه آریاشهر منطقه 5 تهران
امیررضا زرشکی
امیررضا زرشکی
پذیرفته شده تیزهوشان ورودی نهم
متوسطه دوم پسرانه آریاشهر منطقه 5 تهران
احسان سلمانی
احسان سلمانی
پذیرفته شده تیزهوشان ورودی نهم
متوسطه دوم پسرانه آریاشهر منطقه 5 تهران
یاسین وطن پرست
یاسین وطن پرست
پذیرفته شده تیزهوشان ورودی دهم
آموزشگاه مرکزی علوی
نونا موحدی فرد
نونا موحدی فرد
پذیرفته شده تیزهوشان ورودی دهم
آموزشگاه مرکزی علوی
نازنین رسولی
نازنین رسولی
پذیرفته شده تیزهوشان ورودی دهم
آموزشگاه مرکزی علوی
مهدیار جلیلیان
مهدیار جلیلیان
پذیرفته شده تیزهوشان ورودی دهم
آموزشگاه مرکزی علوی
علیرضا غنمی
علیرضا غنمی
پذیرفته شده تیزهوشان ورودی دهم
آموزشگاه مرکزی علوی
پارمیدا سلطانی
پارمیدا سلطانی
پذیرفته شده تیزهوشان ورودی دهم
آموزشگاه مرکزی علوی
یاس مقصودلو
یاس مقصودلو
پذیرفته شده تیزهوشان ورودی هفتم
آموزشگاه مرکزی علوی
مهشید غلامانی
مهشید غلامانی
پذیرفته شده تیزهوشان ورودی هفتم
آموزشگاه مرکزی علوی
محمد محمدشریفی
محمد محمدشریفی
پذیرفته شده تیزهوشان ورودی هفتم
آموزشگاه مرکزی علوی
علیرضا جباری
علیرضا جباری
پذیرفته شده تیزهوشان ورودی هفتم
آموزشگاه مرکزی علوی
شایان خضرلو
شایان خضرلو
پذیرفته شده تیزهوشان ورودی هفتم
آموزشگاه مرکزی علوی
سارینا شالیکار
سارینا شالیکار
پذیرفته شده تیزهوشان ورودی هفتم
آموزشگاه مرکزی علوی
دینا کرمی
دینا کرمی
پذیرفته شده تیزهوشان ورودی هفتم
آموزشگاه مرکزی علوی
آوین اسدی
آوین اسدی
پذیرفته شده تیزهوشان ورودی هفتم
آموزشگاه مرکزی علوی
امیرعلی عبدی
امیرعلی عبدی
پذیرفته شده تیزهوشان ورودی هفتم
آموزشگاه مرکزی علوی
آرین رحمتی
آرین رحمتی
پذیرفته شده تیزهوشان ورودی هفتم
آموزشگاه مرکزی علوی
یاسمین اسدنژاد
یاسمین اسدنژاد
پذیرفته شده تیزهوشان ورودی هفتم
دبستان دخترانه منیریه منطقه 11 تهران
دینا کامکار
دینا کامکار
پذیرفته شده تیزهوشان ورودی هفتم
دبستان دخترانه منیریه منطقه 11 تهران
حسین عباسی
حسین عباسی
پذیرفته شده تیزهوشان ورودی هفتم
دبستان پسرانه فلکه اطلاعات منطقه 13 تهران
آریاز حامدی
آریاز حامدی
پذیرفته شده تیزهوشان ورودی هفتم
دبستان پسرانه فلکه اطلاعات منطقه 13 تهران
آسمان ملائی
آسمان ملائی
پذیرفته شده تیزهوشان ورودی هفتم
دبستان دخترانه میدان امامت منطقه 13 تهران
مهرسا عابدی
مهرسا عابدی
پذیرفته شده تیزهوشان ورودی هفتم
دبستان دخترانه میدان امامت منطقه 13 تهران
صبا گلپایگانی
صبا گلپایگانی
پذیرفته شده تیزهوشان ورودی هفتم
دبستان دخترانه میدان امامت منطقه 13 تهران
حدیث عالمیان
حدیث عالمیان
پذیرفته شده تیزهوشان ورودی هفتم
دبستان دخترانه میدان امامت منطقه 13 تهران
پارمیدا شکوهی
پارمیدا شکوهی
پذیرفته شده تیزهوشان ورودی هفتم
دبستان دخترانه میدان امامت منطقه 13 تهران
آیلین جلیلی
آیلین جلیلی
پذیرفته شده تیزهوشان ورودی هفتم
دبستان دخترانه میدان امامت منطقه 13 تهران
سیاوش سیدمیرزا
سیاوش سیدمیرزا
پذیرفته شده تیزهوشان ورودی هفتم
دبستان پسرانه جنت آباد منطقه 5 تهران
پرهام جعفری
پرهام جعفری
پذیرفته شده تیزهوشان ورودی هفتم
دبستان پسرانه جنت آباد منطقه 5 تهران
باربد فریدونی
باربد فریدونی
پذیرفته شده تیزهوشان ورودی هفتم
دبستان پسرانه جنت آباد منطقه 5 تهران
بنفشه بادکوبه
بنفشه بادکوبه
پذیرفته شده تیزهوشان ورودی هفتم
دبستان دخترانه آریاشهر منطقه 5 تهران
یکتا شکاری
یکتا شکاری
پذیرفته شده تیزهوشان ورودی هفتم
دبستان دخترانه آریاشهر منطقه 5 تهران
نازنین زینب فلاح پور
نازنین زینب فلاح پور
پذیرفته شده تیزهوشان ورودی هفتم
دبستان دخترانه آریاشهر منطقه 5 تهران
نازنین زهرا فلاح پور
نازنین زهرا فلاح پور
پذیرفته شده تیزهوشان ورودی هفتم
دبستان دخترانه آریاشهر منطقه 5 تهران
سما تقی پور
سما تقی پور
پذیرفته شده تیزهوشان ورودی هفتم
دبستان دخترانه آریاشهر منطقه 5 تهران
آیرین پورامیری
آیرین پورامیری
پذیرفته شده تیزهوشان ورودی هفتم
دبستان دخترانه آریاشهر منطقه 5 تهران
الینا داوودزاده
الینا داوودزاده
پذیرفته شده تیزهوشان ورودی هفتم
دبستان دخترانه آریاشهر منطقه 5 تهران
مهدی عظیمی
مهدی عظیمی
پذیرفته شده تیزهوشان ورودی هفتم
آموزشگاه مرکزی علوی
محمد نظری
محمد نظری
پذیرفته شده تیزهوشان ورودی هفتم
آموزشگاه مرکزی علوی
محمد خلیفه قلی
محمد خلیفه قلی
پذیرفته شده تیزهوشان ورودی هفتم
آموزشگاه مرکزی علوی
مائده رمضانی
مائده رمضانی
پذیرفته شده تیزهوشان ورودی هفتم
آموزشگاه مرکزی علوی
فاطمه محیا گنجی
فاطمه محیا گنجی
پذیرفته شده تیزهوشان ورودی هفتم
آموزشگاه مرکزی علوی
علی مرادی
علی مرادی
پذیرفته شده تیزهوشان ورودی هفتم
آموزشگاه مرکزی علوی
سیدعلی سیدحاتمی
سیدعلی سیدحاتمی
پذیرفته شده تیزهوشان ورودی هفتم
آموزشگاه مرکزی علوی
زهرا شاهمردی
زهرا شاهمردی
پذیرفته شده تیزهوشان ورودی هفتم
آموزشگاه مرکزی علوی
محمدحسین فلاح
محمدحسین فلاح
پذیرفته شده تیزهوشان ورودی هفتم
آموزشگاه مرکزی علوی
طاها فلاح
طاها فلاح
پذیرفته شده تیزهوشان ورودی هفتم
آموزشگاه مرکزی علوی
ابوالفضل فلاح
ابوالفضل فلاح
پذیرفته شده تیزهوشان ورودی هفتم
آموزشگاه مرکزی علوی
هستی سعید
هستی سعید
پذیرفته شده تیزهوشان ورودی دهم
متوسطه دوم دخترانه خیابان دماوند منطقه 13 تهران
آتنا صابری
آتنا صابری
پذیرفته شده تیزهوشان ورودی هفتم
متوسطه اول دخترانه خیابان دماوند منطقه 13 تهران
اسرا سلیمانزاده مرندی
اسرا سلیمانزاده مرندی
پذیرفته شده تیزهوشان ورودی هفتم
آموزشگاه اندیشمندان علوی مرند
محمدامین فرهودنیا
محمدامین فرهودنیا
پذیرفته شده تیزهوشان ورودی هفتم
آموزشگاه اندیشمندان علوی مرند
زهرا پاکدین
زهرا پاکدین
پذیرفته شده تیزهوشان ورودی هفتم
آموزشگاه اندیشمندان علوی مرند
مهدیس انصاری
مهدیس انصاری
پذیرفته شده تیزهوشان ورودی هفتم
آموزشگاه پل کازرون
قاسم کشاورزیان
قاسم کشاورزیان
پذیرفته شده تیزهوشان ورودی دهم
آموزشگاه پل کازرون
علی شریفیان
علی شریفیان
پذیرفته شده تیزهوشان ورودی دهم
آموزشگاه پل کازرون
بیتا رجب زاده
بیتا رجب زاده
پذیرفته شده تیزهوشان ورودی دهم
آموزشگاه پل کازرون
مهدی عسکری نژاد
مهدی عسکری نژاد
پذیرفته شده تیزهوشان ورودی دهم
آموزشگاه پل کازرون
مهتا خسروزاده
مهتا خسروزاده
پذیرفته شده تیزهوشان ورودی دهم
متوسطه اول و دوم پرتو علوی ارومیه
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: