افتخارات تیزهوشان

یسنا نوری
یسنا نوری
پذیرفته شده تیزهوشان ورودی هفتم
کلاس های برخط علوی
نگار امرایی
نگار امرایی
پذیرفته شده تیزهوشان ورودی هفتم
کلاس های برخط علوی
مهرسا لطفی نیا
مهرسا لطفی نیا
پذیرفته شده تیزهوشان ورودی هفتم
کلاس های برخط علوی
مشکات عبدالهی
مشکات عبدالهی
پذیرفته شده تیزهوشان ورودی هفتم
کلاس های برخط علوی
کیانا کیخاجوان
کیانا کیخاجوان
پذیرفته شده تیزهوشان ورودی هفتم
کلاس های برخط علوی
کیانا ایزدی
کیانا ایزدی
پذیرفته شده تیزهوشان ورودی هفتم
کلاس های برخط علوی
فاطمه طلوعی مقدم
فاطمه طلوعی مقدم
پذیرفته شده تیزهوشان ورودی هفتم
کلاس های برخط علوی
فاطمه حلبی چی
فاطمه حلبی چی
پذیرفته شده تیزهوشان ورودی هفتم
کلاس های برخط علوی
ساینا اسدی
ساینا اسدی
پذیرفته شده تیزهوشان ورودی هفتم
کلاس های برخط علوی
سارینا عباسی
سارینا عباسی
پذیرفته شده تیزهوشان ورودی هفتم
کلاس های برخط علوی
رادین اکبری
رادین اکبری
پذیرفته شده تیزهوشان ورودی هفتم
کلاس های برخط علوی
آیدا راهکارپور
آیدا راهکارپور
پذیرفته شده تیزهوشان ورودی هفتم
کلاس های برخط علوی
امیررضا توسلی
امیررضا توسلی
پذیرفته شده تیزهوشان ورودی هفتم
کلاس های برخط علوی
آریانا سلیمانی
آریانا سلیمانی
پذیرفته شده تیزهوشان ورودی هفتم
کلاس های برخط علوی
سانای کاظمی
سانای کاظمی
پذیرفته شده تیزهوشان ورودی هفتم
دبستان دخترانه آریاشهر منطقه 5 تهران
پرنیا عباسی
پرنیا عباسی
پذیرفته شده تیزهوشان ورودی هفتم
دبستان دخترانه آریاشهر منطقه 5 تهران
آوید میوه ای
آوید میوه ای
پذیرفته شده تیزهوشان ورودی هفتم
دبستان دخترانه آریاشهر منطقه 5 تهران
الیسا جباری
الیسا جباری
پذیرفته شده تیزهوشان ورودی هفتم
دبستان دخترانه آریاشهر منطقه 5 تهران
محمدرضا زراعتی
محمدرضا زراعتی
پذیرفته شده تیزهوشان ورودی هفتم
دبستان پسرانه جنت آباد منطقه 5 تهران
رضا آیتی
رضا آیتی
پذیرفته شده تیزهوشان ورودی هفتم
دبستان پسرانه جنت آباد منطقه 5 تهران
ارشیا مرندی
ارشیا مرندی
پذیرفته شده تیزهوشان ورودی هفتم
دبستان پسرانه جنت آباد منطقه 5 تهران
والا حسینعلی
والا حسینعلی
پذیرفته شده تیزهوشان ورودی هفتم
دبستان پسرانه جلال آل احمد منطقه 2 تهران
هیرا براتی
هیرا براتی
پذیرفته شده تیزهوشان ورودی هفتم
دبستان پسرانه جلال آل احمد منطقه 2 تهران
علی شیرخدایی
علی شیرخدایی
پدیرفته شده تیزهوشان ورودی هفتم
دبستان پسرانه جلال آل احمد منطقه 2 تهران
رامان ذاکرحقیقی
رامان ذاکرحقیقی
پذیرفته شده تیزهوشان ورودی هفتم
دبستان پسرانه جلال آل احمد منطقه 2 تهران
حنانه شاهرخی
حنانه شاهرخی
پذیرفته شده تیزهوشان ورودی هفتم
دبستان دخترانه منیریه منطقه 11 تهران
پریشاد فسنقری
پریشاد فسنقری
پذیرفته شده تیزهوشان ورودی هفتم
دبستان دخترانه میدان امامت منطقه 13 تهران
رونیکا آقائی
رونیکا آقائی
پذیرفته شده تیزهوشان ورودی هفتم
دبستان دخترانه میدان امامت منطقه 13 تهران
یاسین لطفی
یاسین لطفی
پذیرفته شده تیزهوشان ورودی هفتم
دبستان پسرانه فلکه اطلاعات منطقه 13 تهران
هومان طاهری
هومان طاهری
پذیرفته شده تیزهوشان ورودی هفتم
دبستان پسرانه فلکه اطلاعات منطقه 13 تهران
مهدی سلیمی
مهدی سلیمی
پذیرفته شده تیزهوشان ورودی هفتم
دبستان پسرانه فلکه اطلاعات منطقه 13 تهران
پارسا زاهدی
پارسا زاهدی
پذیرفته شده تیزهوشان ورودی هفتم
دبستان پسرانه فلکه اطلاعات منطقه 13 تهران
باربد حیدری
باربد حیدری
پذیرفته شده تیزهوشان ورودی هفتم
دبستان پسرانه فلکه اطلاعات منطقه 13 تهران
آروین احسانی
آروین احسانی
پذیرفته شده تیزهوشان ورودی هفتم
دبستان پسرانه فلکه اطلاعات منطقه 13 تهران
محمدرضا زراعتی
محمدرضا زراعتی
پذیرفته شده تیزهوشان ورودی هفتم
متوسطه اول پسرانه آریاشهر منطقه 5 تهران
علیرضا سلطان محمد
علیرضا سلطان محمد
پذیرفته شده تیزهوشان ورودی هفتم
متوسطه اول پسرانه آریاشهر منطقه 5 تهران
سامیار سلیمان نژاد
سامیار سلیمان نژاد
پذیرفته شده تیزهوشان ورودی هفتم
متوسطه اول پسرانه آریاشهر منطقه 5 تهران
ارشیا مرندی
ارشیا مرندی
پذیرفته شده تیزهوشان ورودی هفتم
متوسطه اول پسرانه آریاشهر منطقه 5 تهران
آرتین دانشور
آرتین دانشور
پذیرفته شده تیزهوشان ورودی هفتم
متوسطه اول پسرانه آریاشهر منطقه 5 تهران
یاسین لطفی
یاسین لطفی
پذیرفته شده تیزهوشان ورودی هفتم
متوسطه اول پسرانه نیروی هوایی منطقه 13 تهران
سارا کمالاتی
سارا کمالاتی
پذیرفته شده تیزهوشان ورودی هفتم
دبستان دخترانه مشهد
محمدحسن خیرآبادی
محمدحسن خیرآبادی
پذیرفته شده تیزهوشان ورودی هفتم
دبستان پسرانه مشهد
حسام ملائی
حسام ملائی
پذیرفته شده تیزهوشان ورودی هفتم
دبستان پسرانه مشهد
پرهام رادمهر
پرهام رادمهر
پذیرفته شده تیزهوشان ورودی هفتم
دبستان پسرانه مشهد
آرشام شهرکی
آرشام شهرکی
پذیرفته شده تیزهوشان ورودی هفتم
دبستان پسرانه مشهد
هیراد هاشمی
هیراد هاشمی
پذیرفته شده تیزهوشان ورودی هفتم
دبستان پسرانه تبریز
علی منیری
علی منیری
پذیرفته شده تیزهوشان ورودی هفتم
دبستان پسرانه تبریز
تینا انصارین
تینا انصارین
پذیرفته شده تیزهوشان ورودی هفتم
دبستان دخترانه تبریز
مهراد اخوت
مهراد اخوت
پذیرفته شده تیزهوشان ورودی هفتم
دبستان دوره دوم پسرانه اصفهان
محمدمهدی طسوجی
محمدمهدی طسوجی
پذیرفته شده تیزهوشان ورودی هفتم
آموزشگاه اندیشمندان علوی مرند
علی حسینی ثانی
علی حسینی ثانی
پذیرفته شده تیزهوشان ورودی هفتم
آموزشگاه اندیشمندان علوی مرند
سینا رشیدی
سینا رشیدی
پذیرفته شده تیزهوشان ورودی هفتم
آموزشگاه اندیشمندان علوی مرند
ستایش یاری
ستایش یاری
پذیرفته شده تیزهوشان ورودی هفتم
آموزشگاه اندیشمندان علوی مرند
رضا یامی
رضا یامی
پذیرفته شده تیزهوشان ورودی هفتم
آموزشگاه اندیشمندان علوی مرند
مهدی صلحی
مهدی صلحی
پذیرفته شده تیزهوشان ورودی هفتم
آموزشگاه دخترانه بارمان سراب
معراج حمزه ای
معراج حمزه ای
پذیرفته شده تیزهوشان ورودی هفتم
آموزشگاه دخترانه بارمان سراب
محمدطاها یزدانی
محمدطاها یزدانی
پذیرفته شده تیزهوشان ورودی هفتم
آموزشگاه دخترانه بارمان سراب
متین داداشی نسب
متین داداشی نسب
پذیرفته شده تیزهوشان ورودی هفتم
آموزشگاه دخترانه بارمان سراب
علی امینیان
علی امینیان
پذیرفته شده تیزهوشان ورودی هفتم
آموزشگاه دخترانه بارمان سراب
آرتین سروری
آرتین سروری
پذیرفته شده تیزهوشان ورودی هفتم
آموزشگاه دخترانه بارمان سراب
نگار کاظمی
نگار کاظمی
پذیرفته شده تیزهوشان ورودی هفتم
پیش‌دبستان و دبستان نامجو پاکدشت
مهتاب امیدی
مهتاب امیدی
پذیرفته شده تیزهوشان ورودی هفتم
پیش‌دبستان و دبستان نامجو پاکدشت
مطهره جلولی
مطهره جلولی
پذیرفته شده تیزهوشان ورودی هفتم
پیش‌دبستان و دبستان نامجو پاکدشت
کیانا قپانوری
کیانا قپانوری
پذیرفته شده تیزهوشان ورودی هفتم
پیش‌دبستان و دبستان نامجو پاکدشت
فاطمه پرهیزگاری
فاطمه پرهیزگاری
پذیرفته شده تیزهوشان ورودی هفتم
پیش‌دبستان و دبستان نامجو پاکدشت
شیدا محمدی
شیدا محمدی
پذیرفته شده تیزهوشان ورودی هفتم
پیش‌دبستان و دبستان نامجو پاکدشت
ستایش سیف الهی
ستایش سیف الهی
پذیرفته شده تیزهوشان ورودی هفتم
پیش‌دبستان و دبستان نامجو پاکدشت
ریحانه روزبهانی
ریحانه روزبهانی
پذیرفته شده تیزهوشان ورودی هفتم
پیش‌دبستان و دبستان نامجو پاکدشت
مهدی کشوری
مهدی کشوری
پذیرفته شده تیزهوشان ورودی هفتم
پیش‌دبستان و دبستان نامجو پاکدشت
عرشیا میانجی
عرشیا میانجی
پذیرفته شده تیزهوشان ورودی هفتم
پیش‌دبستان و دبستان نامجو پاکدشت
امیرعلی کرمانشاهی
امیرعلی کرمانشاهی
پذیرفته شده تیزهوشان ورودی هفتم
پیش‌دبستان و دبستان نامجو پاکدشت
امیرعلی طایفه خانی
امیرعلی طایفه خانی
پذیرفته شده تیزهوشان ورودی هفتم
پیش‌دبستان و دبستان نامجو پاکدشت
فاطمه پرکمان
فاطمه پرکمان
پذیرفته شده تیزهوشان ورودی هفتم
پیش دبستان و دبستان دخترانه پیشگامان علوی بندرعباس
سوگل رحمانیان
سوگل رحمانیان
پذیرفته شده تیزهوشان ورودی هفتم
پیش دبستان و دبستان دخترانه پیشگامان علوی بندرعباس
ساغر قبادی
ساغر قبادی
پذیرفته شده تیزهوشان ورودی هفتم
پیش دبستان و دبستان دخترانه پیشگامان علوی بندرعباس
زهرا فولادی
زهرا فولادی
پذیرفته شده تیزهوشان ورودی هفتم
پیش دبستان و دبستان دخترانه پیشگامان علوی بندرعباس
پریناز کاظمیان
پریناز کاظمیان
پذیرفته شده تیزهوشان ورودی هفتم
پیش دبستان و دبستان دخترانه پیشگامان علوی بندرعباس
آنا پورقاسمی
آنا پورقاسمی
پذیرفته شده تیزهوشان ورودی هفتم
پیش دبستان و دبستان دخترانه پیشگامان علوی بندرعباس
آنوشا محمدپور
آنوشا محمدپور
پذیرفته شده تیزهوشان ورودی هفتم
پیش دبستان و دبستان دخترانه پیشگامان علوی بندرعباس
یزدان همت پور
یزدان همت پور
پذیرفته شده تیزهوشان ورودی هفتم
پیش‌دبستان و دبستان پسرانه پیشگامان (یک) علوی بندرعباس
مهرزاد صادق پور
مهرزاد صادق پور
پذیرفته شده تیزهوشان ورودی هفتم
پیش‌دبستان و دبستان پسرانه پیشگامان (یک) علوی بندرعباس
طاها نورمندی پور
طاها نورمندی پور
پذیرفته شده تیزهوشان ورودی هفتم
پیش‌دبستان و دبستان پسرانه پیشگامان (یک) علوی بندرعباس
پارسا بهرامی
پارسا بهرامی
پذیرفته شده تیزهوشان ورودی هفتم
پیش‌دبستان و دبستان پسرانه پیشگامان (یک) علوی بندرعباس
آروین منصوری
آروین منصوری
پذیرفته شده تیزهوشان ورودی هفتم
پیش‌دبستان و دبستان پسرانه پیشگامان (یک) علوی بندرعباس
تارا محمدی والا
تارا محمدی والا
پذیرفته شده تیزهوشان ورودی هفتم
دبستان دخترانه فرهیختگان اروند خرمشهر
علی فیاضی
علی فیاضی
پذیرفته شده تیزهوشان ورودی هفتم
دبستان پسرانه خلاقیت فردا بهشهر
رونیا دلبری
رونیا دلبری
پذیرفته شده تیزهوشان ورودی هفتم
پیش‌دبستان و دبستان دخترانه پویش ارومیه
محمد صادقی زاده
محمد صادقی زاده
پذیرفته شده تیزهوشان ورودی دهم
کلاس های برخط علوی
فاطمه جعفری
فاطمه جعفری
پذیرفته شده تیزهوشان ورودی دهم
کلاس های برخط علوی
سینا سوینی نژاد
سینا سوینی نژاد
پذیرفته شده تیزهوشان ورودی دهم
کلاس های برخط علوی
ثنا احمدی
ثنا احمدی
پدیرفته شده تیزهوشان ورودی دهم
کلاس های برخط علوی
ثمین ارجونی
ثمین ارجونی
پذیرفته شده تیزهوشان ورودی دهم
کلاس های برخط علوی
پوریا احمدی
پوریا احمدی
پذیرفته شده تیزهوشان ورودی دهم
کلاس های برخط علوی
فهیمه فریادرس
فهیمه فریادرس
پذیرفته شده تیزهوشان ورودی دهم
متوسطه اول دخترانه خیابان دماوند منطقه 13 تهران
زهرا جمشیدی یگانه
زهرا جمشیدی یگانه
پذیرفته شده تیزهوشان ورودی دهم
متوسطه اول دخترانه خیابان دماوند منطقه 13 تهران
فائزه عطاری
فائزه عطاری
پذیرفته شده تیزهوشان ورودی دهم
متوسطه اول دخترانه تبریز
سانای صدقیان
سانای صدقیان
پذیرفته شده تیزهوشان ورودی دهم
متوسطه اول دخترانه تبریز
سانای حسین زاده
سانای حسین زاده
پذیرفته شده تیزهوشان ورودی دهم
متوسطه اول دخترانه تبریز
مهدی مقدسی
مهدی مقدسی
پذیرفته شده تیزهوشان ورودی دهم
آموزشگاه اندیشمندان علوی مرند
محمدامین نیرومند
محمدامین نیرومند
پذیرفته شده تیزهوشان ورودی دهم
آموزشگاه اندیشمندان علوی مرند
علی ملکی
علی ملکی
پذیرفته شده تیزهوشان ورودی دهم
آموزشگاه اندیشمندان علوی مرند
مهسا حبیبی
مهسا حبیبی
پذیرفته شده تیزهوشان ورودی دهم
دبیرستان دخترانه نامجو پاکدشت
فائزه هداوند
فائزه هداوند
پذیرفته شده تیزهوشان ورودی دهم
دبیرستان دخترانه نامجو پاکدشت
حدیثه امامی سعید
حدیثه امامی سعید
پذیرفته شده تیزهوشان ورودی دهم
دبیرستان دخترانه نامجو پاکدشت
معراج آباده
معراج آباده
پذیرفته شده تیزهوشان ورودی دهم
دبیرستان پسرانه پیشگامان علوی بندرعباس
محمدامین اسدپور
محمدامین اسدپور
پذیرفته شده تیزهوشان ورودی دهم
دبیرستان پسرانه پیشگامان علوی بندرعباس
متین ناظری
متین ناظری
پذیرفته شده تیزهوشان ورودی دهم
دبیرستان پسرانه پیشگامان علوی بندرعباس
عرشیا خوشبخت
عرشیا خوشبخت
پذیرفته شده تیزهوشان ورودی دهم
دبیرستان پسرانه پیشگامان علوی بندرعباس
سیدطاها هاشمی پور
سیدطاها هاشمی پور
پذیرفته شده تیزهوشان ورودی دهم
دبیرستان پسرانه پیشگامان علوی بندرعباس
امیرعلی هاشمی پور
امیرعلی هاشمی پور
پذیرفته شده تیزهوشان ورودی دهم
دبیرستان پسرانه پیشگامان علوی بندرعباس
غزل وکیلی
غزل وکیلی
پذیرفته شده تیزهوشان ورودی دهم
دبیرستان دخترانه پرتو علوی ارومیه
عسل میرزاخانی
عسل میرزاخانی
پذیرفته شده تیزهوشان ورودی دهم
دبیرستان دخترانه پرتو علوی ارومیه
امیررضا روشن ضمیر
امیررضا روشن ضمیر
پذیرفته شده تیزهوشان ورودی دهم
دبستان و متوسطه‌ی اول درخشش فسا
احسان براتی
احسان براتی
پذیرفته شده تیزهوشان ورودی دهم
دبیرستان پسرانه آروند شیروان
فاطمه غلامرضائی
فاطمه غلامرضائی
پذیرفته شده تیزهوشان ورودی دهم
دبیرستان دخترانه نجمیه شهریار
سپیده مولایی
سپیده مولایی
پذیرفته شده تیزهوشان ورودی دهم
آموزشگاه دخترانه بارمان سراب
رضا شریفی
رضا شریفی
پذیرفته شده تیزهوشان ورودی هفتم
دبستان پسرانه جلال آل احمد منطقه 5 تهران
متینا میرزایی
متینا میرزایی
پذیرفته شده تیزهوشان ورودی دهم
متوسطه دوم دخترانه آریاشهر منطقه 5 تهران
تارا ممنون
تارا ممنون
پذیرفته شده تیزهوشان ورودی دهم
متوسطه دوم دخترانه آریاشهر منطقه 5 تهران
محمدمهدی جلیلوند
محمدمهدی جلیلوند
پذیرفته شده تیزهوشان ورودی دهم
متوسطه دوم پسرانه آریاشهر منطقه 5 تهران
محمدسینا رحیمی
محمدسینا رحیمی
پذیرفته شده تیزهوشان ورودی دهم
متوسطه دوم پسرانه آریاشهر منطقه 5 تهران
امیررضا زرشکی
امیررضا زرشکی
پذیرفته شده تیزهوشان ورودی دهم
متوسطه دوم پسرانه آریاشهر منطقه 5 تهران
احسان سلمانی
احسان سلمانی
پذیرفته شده تیزهوشان ورودی دهم
متوسطه دوم پسرانه آریاشهر منطقه 5 تهران
یاسین وطن پرست
یاسین وطن پرست
پذیرفته شده تیزهوشان ورودی دهم
کلاس های برخط علوی
نونا موحدی فرد
نونا موحدی فرد
پذیرفته شده تیزهوشان ورودی دهم
کلاس های برخط علوی
نازنین رسولی
نازنین رسولی
پذیرفته شده تیزهوشان ورودی دهم
کلاس های برخط علوی
مهدیار جلیلیان
مهدیار جلیلیان
پذیرفته شده تیزهوشان ورودی دهم
کلاس های برخط علوی
علیرضا غنمی
علیرضا غنمی
پذیرفته شده تیزهوشان ورودی دهم
کلاس های برخط علوی
پارمیدا سلطانی
پارمیدا سلطانی
پذیرفته شده تیزهوشان ورودی دهم
کلاس های برخط علوی
یاس مقصودلو
یاس مقصودلو
پذیرفته شده تیزهوشان ورودی هفتم
کلاس های برخط علوی
مهشید غلامانی
مهشید غلامانی
پذیرفته شده تیزهوشان ورودی هفتم
کلاس های برخط علوی
محمد محمدشریفی
محمد محمدشریفی
پذیرفته شده تیزهوشان ورودی هفتم
کلاس های برخط علوی
علیرضا جباری
علیرضا جباری
پذیرفته شده تیزهوشان ورودی هفتم
کلاس های برخط علوی
شایان خضرلو
شایان خضرلو
پذیرفته شده تیزهوشان ورودی هفتم
کلاس های برخط علوی
سارینا شالیکار
سارینا شالیکار
پذیرفته شده تیزهوشان ورودی هفتم
کلاس های برخط علوی
دینا کرمی
دینا کرمی
پذیرفته شده تیزهوشان ورودی هفتم
کلاس های برخط علوی
آوین اسدی
آوین اسدی
پذیرفته شده تیزهوشان ورودی هفتم
کلاس های برخط علوی
امیرعلی عبدی
امیرعلی عبدی
پذیرفته شده تیزهوشان ورودی هفتم
کلاس های برخط علوی
آرین رحمتی
آرین رحمتی
پذیرفته شده تیزهوشان ورودی هفتم
کلاس های برخط علوی
یاسمین اسدنژاد
یاسمین اسدنژاد
پذیرفته شده تیزهوشان ورودی هفتم
دبستان دخترانه منیریه منطقه 11 تهران
دینا کامکار
دینا کامکار
پذیرفته شده تیزهوشان ورودی هفتم
دبستان دخترانه منیریه منطقه 11 تهران
حسین عباسی
حسین عباسی
پذیرفته شده تیزهوشان ورودی هفتم
دبستان پسرانه فلکه اطلاعات منطقه 13 تهران
آریاز حامدی
آریاز حامدی
پذیرفته شده تیزهوشان ورودی هفتم
دبستان پسرانه فلکه اطلاعات منطقه 13 تهران
آسمان ملائی
آسمان ملائی
پذیرفته شده تیزهوشان ورودی هفتم
دبستان دخترانه میدان امامت منطقه 13 تهران
مهرسا عابدی
مهرسا عابدی
پذیرفته شده تیزهوشان ورودی هفتم
دبستان دخترانه میدان امامت منطقه 13 تهران
صبا گلپایگانی
صبا گلپایگانی
پذیرفته شده تیزهوشان ورودی هفتم
دبستان دخترانه میدان امامت منطقه 13 تهران
حدیث عالمیان
حدیث عالمیان
پذیرفته شده تیزهوشان ورودی هفتم
دبستان دخترانه میدان امامت منطقه 13 تهران
پارمیدا شکوهی
پارمیدا شکوهی
پذیرفته شده تیزهوشان ورودی هفتم
دبستان دخترانه میدان امامت منطقه 13 تهران
آیلین جلیلی
آیلین جلیلی
پذیرفته شده تیزهوشان ورودی هفتم
دبستان دخترانه میدان امامت منطقه 13 تهران
سیاوش سیدمیرزا
سیاوش سیدمیرزا
پذیرفته شده تیزهوشان ورودی هفتم
دبستان پسرانه جنت آباد منطقه 5 تهران
پرهام جعفری
پرهام جعفری
پذیرفته شده تیزهوشان ورودی هفتم
دبستان پسرانه جنت آباد منطقه 5 تهران
باربد فریدونی
باربد فریدونی
پذیرفته شده تیزهوشان ورودی هفتم
دبستان پسرانه جنت آباد منطقه 5 تهران
بنفشه بادکوبه
بنفشه بادکوبه
پذیرفته شده تیزهوشان ورودی هفتم
دبستان دخترانه آریاشهر منطقه 5 تهران
یکتا شکاری
یکتا شکاری
پذیرفته شده تیزهوشان ورودی هفتم
دبستان دخترانه آریاشهر منطقه 5 تهران
نازنین زینب فلاح پور
نازنین زینب فلاح پور
پذیرفته شده تیزهوشان ورودی هفتم
دبستان دخترانه آریاشهر منطقه 5 تهران
نازنین زهرا فلاح پور
نازنین زهرا فلاح پور
پذیرفته شده تیزهوشان ورودی هفتم
دبستان دخترانه آریاشهر منطقه 5 تهران
سما تقی پور
سما تقی پور
پذیرفته شده تیزهوشان ورودی هفتم
دبستان دخترانه آریاشهر منطقه 5 تهران
آیرین پورامیری
آیرین پورامیری
پذیرفته شده تیزهوشان ورودی هفتم
دبستان دخترانه آریاشهر منطقه 5 تهران
الینا داوودزاده
الینا داوودزاده
پذیرفته شده تیزهوشان ورودی هفتم
دبستان دخترانه آریاشهر منطقه 5 تهران
مهدی عظیمی
مهدی عظیمی
پذیرفته شده تیزهوشان ورودی هفتم
کلاس های برخط علوی
محمد نظری
محمد نظری
پذیرفته شده تیزهوشان ورودی هفتم
کلاس های برخط علوی
محمد خلیفه قلی
محمد خلیفه قلی
پذیرفته شده تیزهوشان ورودی هفتم
کلاس های برخط علوی
مائده رمضانی
مائده رمضانی
پذیرفته شده تیزهوشان ورودی هفتم
کلاس های برخط علوی
فاطمه محیا گنجی
فاطمه محیا گنجی
پذیرفته شده تیزهوشان ورودی هفتم
کلاس های برخط علوی
علی مرادی
علی مرادی
پذیرفته شده تیزهوشان ورودی هفتم
کلاس های برخط علوی
سیدعلی سیدحاتمی
سیدعلی سیدحاتمی
پذیرفته شده تیزهوشان ورودی هفتم
کلاس های برخط علوی
زهرا شاهمردی
زهرا شاهمردی
پذیرفته شده تیزهوشان ورودی هفتم
کلاس های برخط علوی
محمدحسین فلاح
محمدحسین فلاح
پذیرفته شده تیزهوشان ورودی هفتم
کلاس های برخط علوی
طاها فلاح
طاها فلاح
پذیرفته شده تیزهوشان ورودی هفتم
کلاس های برخط علوی
ابوالفضل فلاح
ابوالفضل فلاح
پذیرفته شده تیزهوشان ورودی هفتم
کلاس های برخط علوی
هستی سعید
هستی سعید
پذیرفته شده تیزهوشان ورودی دهم
متوسطه دوم دخترانه خیابان دماوند منطقه 13 تهران
آتنا صابری
آتنا صابری
پذیرفته شده تیزهوشان ورودی هفتم
متوسطه اول دخترانه خیابان دماوند منطقه 13 تهران
اسرا سلیمانزاده مرندی
اسرا سلیمانزاده مرندی
پذیرفته شده تیزهوشان ورودی هفتم
آموزشگاه اندیشمندان علوی مرند
محمدامین فرهودنیا
محمدامین فرهودنیا
پذیرفته شده تیزهوشان ورودی هفتم
آموزشگاه اندیشمندان علوی مرند
زهرا پاکدین
زهرا پاکدین
پذیرفته شده تیزهوشان ورودی هفتم
آموزشگاه اندیشمندان علوی مرند
مهدیس انصاری
مهدیس انصاری
پذیرفته شده تیزهوشان ورودی هفتم
آموزشگاه پل کازرون
قاسم کشاورزیان
قاسم کشاورزیان
پذیرفته شده تیزهوشان ورودی دهم
آموزشگاه پل کازرون
علی شریفیان
علی شریفیان
پذیرفته شده تیزهوشان ورودی دهم
آموزشگاه پل کازرون
بیتا رجب زاده
بیتا رجب زاده
پذیرفته شده تیزهوشان ورودی دهم
آموزشگاه پل کازرون
مهدی عسکری نژاد
مهدی عسکری نژاد
پذیرفته شده تیزهوشان ورودی دهم
آموزشگاه پل کازرون
مهتا خسروزاده
مهتا خسروزاده
پذیرفته شده تیزهوشان ورودی دهم
متوسطه اول و دوم پرتو علوی ارومیه
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: