تیپ‌های شخصیتی

ابعاد تیپ‌های شخصیتی به چهار دسته تقسیم می‌شوند، شما در این صفحه می‌توانید از ابعاد مختلف تیپ شخصیتی خود با انجام آزمون شخصیت‌شناسی آگاه شوید و ویژگی‌های شخصیت خود را به طوری کلی و در محل کار به دست آورید، همچنین لیستی از عناوین شغلی مناسب و منطبق بر شخصیت خود را ببینید. در ادامه می‌توانید با توجه به توضیحات آزمون را انجام دهید.

برون‌گرایی یا درون‌گرایی

حسی یا شهودی

تفکری یا احساسی

قضاوتی یا ادراکی

بعد درون‌گرا و برون‌گرا

بر اساس توضیحات درون‌گرا و برون‌گرا، بعد شخصیتی خود را انتخاب کنید. این حرف اولین کد از ابعاد شخصیت شماست.

ویژگی‌های افراد دارای بعد برون‌گرا (E)

 • با صدای بلند فکر می‌کنند.
 • به سرعت پاسخ می‌دهند.
 • به اشخاص دیگر توجه دارند.
 • در حضور جمع انرژی می‌گیرند.
 • تمایل دارند کانون توجه باشند.
 • شناختن آن‌ها ساده است.
 • دوستان و آشنایان فراوان دارند.
 • با اشتیاق ارتباط برقرار می‌سازند.
 • بیش از آنکه گوش دهند، حرف می‌زنند.
 • به فعالیت‌های مختلف علاقه نشان می‌دهند.
 • با اشخاص جدید به راحتی دوست می‌شوند.
 • موضوع ذهنی او اغلب در گفتگوهایش مشخص است.
 • افراد برون‌گرا نظرات خود را آشکارا بیان و بررسی می‌کنند.

ویژگی‌های افراد دارای بعد برون‌گرا (E)

ویژگی‌های افراد دارای بعد درون‌گرا (I)

 • نمی‌خواهند کانون توجه باشند.
 • شناخت این افراد مشکل است.
 • محتاط و بسته عمل می‌کنند.
 • ابتدا فکر کرده و بعد جواب می‌دهند.
 • از تنها بودن لذت برده و از آن انرژی می‌گیرند.
 • بیش از آنکه حرف بزنند، گوش می‌دهند.
 • اشتیاق‌شان را برای خود نگه می‌دارند.
 • روابط اجتماعی را در سطح محدود دوست دارند.
 • در پیدا کردن دوست، تدریجی عمل می‌نمایند.
 • می‌خواهند قبل از اینکه دنیا را تجربه کنند، آن را بشناسند.
 • در سکوت نظرات خود را سنجیده و سپس پاسخ می‌دهند.
 • اغلب مشغله ذهنی داشته و موضوعات را در ذهن خود ارزیابی می‌کنند.

ویژگی‌های افراد دارای بعد درون‌گرا (I)

بعد حسی و شهودی

حال نوبت دومین کد از ابعاد شخصیت شماست. بر اساس توضیحات بعد حسی یا شهودی را انتخاب کنید.

ویژگی‌های افراد دارای بعد حسی (S)

 • به زمان حاضر توجه دارند.
 • به واقع‌گرایی و عقل سلیم بها می‌دهند.
 • از ایده‌های جدید با قابلیت اجرا استقبال می‌کنند.
 • دوست دارند از مهارت‌های موجود استفاده کنند.
 • به عملی بودن پیشنهاد و جزییات آن توجه دارند.
 • اطلاعات را به شیوه‌ی قدم به قدم ارائه می‌دهند.
 • برای آنها آنچه قابل اندازه‌گیری است مهم است.
 • به آنچه مطمئن و منسجم است، اعتماد می‌کنند.
 • از روش عملی‌تر برای حل مسائل استفاده می‌کنند.
 • اطلاعات را از طریق حواس پنج‌گانه جمع‌آوری می‌کنند.
 • به شرایط نگاه می‌کنند و می‌خواهند از آنچه در جریان است دقیقاً آگاه باشند.

ویژگی‌های افراد دارای بعد حسی (S)

ویژگی‌های افراد دارای بعد شهودی (N)

 • به اطلاعات دقیق توجه ندارند.
 • به الهام و استنباط توجه دارند.
 • دوست دارند مهارت‌های جدید را بیاموزند.
 • برای نوآوری و تخیل ارزش فراوانی قائل هستند.
 • از استعاره و قیاس به میزان فراوان استفاده می‌کنند.
 • دوست دارند حوادث را پیش‌بینی کنند و آنها را تغییر دهند
 • از حس ششم خود، بیش از حواس پنج‌گانه استفاده می‌کنند.
 • به حس جهت‌یابی خود اعتماد کرده و از نقشه استفاده نمی‌کند.
 • ایده‌های بزرگ برای آینده تصور کرده و پیش‌تر آمادگی تغییر را دارند.
 • به معانی روابط احتمالات مبنی بر حقایق، بیش از خود حقایق توجه دارند.

ویژگی‌های افراد دارای بعد شهودی (N)

بعد فکری و احساسی

حال نوبت سومین کد از ابعاد شخصیت شماست. بر اساس توضیحات نزدیک‌ترین تحلیل را به شخصیت خود انتخاب کنید.

ویژگی‌های افراد دارای بعد فکری (T)

 • عیب و ایرادها را می‌بینند و انتقاد می‌کنند.
 • در جریان تصمیم‌گیری، عینی و تحلیلی هستند.
 • در زمینه تصمیم‌گیری، تحلیل‌های شخصی دارند.
 • با تحلیل، سبک و سنگین کردن شرایط تصمیم می‌گیرند.
 • در بعضی مواقع بدون ترحم، بی‌احساس به نظر می‌رسند.
 • در برخورد با همه‌، افراد برای آن ارزش قائل هستند.

ویژگی‌های افراد دارای بعد فکری (T)

ویژگی‌های افراد دارای بعد احساسی (F)

 • احساسی تصمیم می‌گیرند.
 • علاقه به راضی کردن دیگران دارند.
 • به راحتی از دیگران تشکر می‌کنند.
 • تحت تأثیر میل به قدردانی شدن، انگیزه پیدا می‌کنند.
 • به همدلی بها می‌دهند و به استثنا بر قاعده توجه دارند.
 • ممکن است بیش از اندازه احساسی و عاطفی ارزیابی شوند.

ویژگی‌های افراد دارای بعد احساسی (F)

بعد قضاوتی و ادراکی

آخرین و چهارمین حرف از ابعاد شخصیتی خود را هم انتخاب کنید.

ویژگی‌های افراد دارای بعد قضاوتی (J)

 • تصمیم‌گیری را دوست دارند.
 • شگفت زده شدن را دوست دارند.
 • ضرب الاجل‌ها را جدی می‌گیرند.
 • ترجیح می‌دهند بدانند که چه می‌کنند.
 • دوست دارند کنترل امور را در دست بگیرند.
 • نتیجه کار برای‌شان مهم است و بر اتمام کار تأکید دارند.
 • خودشان را به راحتی با شرایط موجود تطبیق نمی‌دهند.
 • از وجدان کاری برخوردار هستند و کار برای آنها در اولویت است.
 • هدف‌هایی را در محل کار برای خود در نظر می‌گیرند تا به موقع به آنها برسند.
 • به ساختارهای سریع علاقه‌مند بوده. میانه و پایان اهمیت دارد.

ویژگی‌های افراد دارای بعد قضاوتی (J)

ویژگی‌های افراد دارای بعد ادراکی (P)

 • آزادی را دوست دارند.
 • برای آنها تفریح بر کار اولویت دارد.
 • فرایند انجام کار برای‌شان مهم است.
 • می‌توانند همزمان چند فعالیت را انجام دهند.
 • دوست دارند در دنیای انعطاف‌پذیر زندگی کنند.
 • با توجه به دریافت اطلاعات جدید، تغییر هدف می‌دهند.
 • خود را با موقعیت‌های جدید تطبیق داده و انعطاف‌پذیر هستند.
 • آنها به انتها رسیدن را دوست ندارند و ترجیح می‌دهند گزینه‌های مختلف را دریافت کنند.
 • وقتی مجبور به تصمیم‌گیری باشند، تصمیم‌گیری و قضاوت را به عقب می‌اندازند.

ویژگی‌های افراد دارای بعد ادراکی (P)

در ادامه با توجه به انتخاب چهار حرف از ابعاد تیپ‌های شخصیتی خود، روی یکی از تصاویر کلیک کنید و وارد توضیحات تیپ شخصیت خود با توجه به انتخاباتی که انجام دادید شوید.

b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: