آلبوم جلسه شورای معلمان

رده: جلسات
تاریخ: 1400/10/07
شعبه: دبستان پسرانه مشهد
کلاس: عسلی های علوی نابغه های علوی ستارگان علوی آینده سازان علوی شکوفه های علوی خلاقان علوی پروفسورکوچولوهای علوی پژوهشگران علوی کاوشگران علوی دانایان علوی دانشمندان علوی متفکران علوی نواندیشان علوی
توضیح: پیرامون ارزشیابی نوبت اول
آلبوم جلسه شورای معلمان

تصویر

جلسه شورای معلمان 1
جلسه شورای معلمان 2
جلسه شورای معلمان 3
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: