آلبوم دانش آموزان علوی در مسابقات رباتیک آسیایی

رده: فوق برنامه
تاریخ: 1402/09/15
شعبه: دبستان پسرانه جنت آباد تهران
کلاس: قیصر امین پور مصطفی رحماندوست پروین اعتصامی پروفسور پرویز کردوانی پروفسور محمود حسابی پروفسور مجید سمیعی مهدی اخوان ثالث ابن سینا نیما یوشیج سهراب سپهری محمدعلی رجایی محمدتقی بهار سید محمدحسین شهریار احمد شاملو دکتر علی شریعتی غلامحسین بنان غلامرضا تختی ابوریحان بیرونی
آلبوم دانش آموزان علوی در مسابقات رباتیک آسیایی

تصویر

دانش آموزان علوی در مسابقات رباتیک آسیایی 2
دانش آموزان علوی در مسابقات رباتیک آسیایی 3

ویدئو

دانش آموزان علوی در مسابقات رباتیک آسیایی
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: