آلبوم دانش آموزان پذیرفته شده در آزمون ورودی مدارس سمپاد

رده: آموزش پایه
تاریخ: 1402/05/14
شعبه: دبستان پسرانه جلال آل احمد تهران
کلاس: پیش دبستان اول مهرتاش دوم یکتا دوم یونا سوم کوشان سوم برهان چهارم ادیب پنجم امید ششم
توضیح: با خوشحالی اعلام می کنیم اکثر دانش آموزانی که در آزمون سمپاد شرکت کردند موفق به ورود به مدارس حلی شدند.
آلبوم دانش آموزان پذیرفته شده در آزمون ورودی مدارس سمپاد

تصویر

دانش آموزان پذیرفته شده در آزمون ورودی مدارس سمپاد 1
دانش آموزان پذیرفته شده در آزمون ورودی مدارس سمپاد 2
دانش آموزان پذیرفته شده در آزمون ورودی مدارس سمپاد 3
دانش آموزان پذیرفته شده در آزمون ورودی مدارس سمپاد 4
دانش آموزان پذیرفته شده در آزمون ورودی مدارس سمپاد 5
دانش آموزان پذیرفته شده در آزمون ورودی مدارس سمپاد 6
دانش آموزان پذیرفته شده در آزمون ورودی مدارس سمپاد 7
دانش آموزان پذیرفته شده در آزمون ورودی مدارس سمپاد 8
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: