دبستان دخترانه خلاقیت خرم‌آباد

مقطع: پیش‌دبستان دبستان دوره‌ی اول دبستان دوره‌ی دوم
جنسیت: دخترانه
مدیریت: خانم خادمی
هم‌رسانی
مدرسه دبستان دخترانه خلاقیت خرم‌آباد

تصویر

نما دبستان دخترانه خلاقیت خرم‌آباد
نما
کلاس دبستان دخترانه خلاقیت خرم‌آباد
کلاس
حیاط دبستان دخترانه خلاقیت خرم‌آباد
حیاط

تماس

پیش‌شماره: 066
تلفن: 33306256
استان: لرستان
شهر: خرم‌آباد
نشانی: خیابان مطهری، خیابان دکتر معین، نبش کوچه دکترخیرالهی
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: