دبستان دخترانه علوی شیراز

گروه ها

شعبه

جنسیت: دخترانه
مدیریت: خانم فرهمند
استان: فارس
شهرستان: شیراز
نشانی: خیابان همت جنوبی، خیابان شهید شیخی، کوچه 5
38446152,38446153,38446154
alavi.ir/دبستان-دخترانه-شیراز
ps_shiraz_g@alavi.ir
partoalavi.shiraz