دبستان دخترانه متفکران شاهین شهر

مقطع: دبستان دوره‌ی اول دبستان دوره‌ی دوم
جنسیت: دخترانه
مدیریت: آقای علی‌محمدی
هم‌رسانی
مدرسه دبستان دخترانه متفکران شاهین شهر

تصویر

نما دبستان دخترانه متفکران شاهین شهر
نما
حیاط دبستان دخترانه متفکران شاهین شهر
حیاط
کلاس دبستان دخترانه متفکران شاهین شهر
کلاس
کلاس دبستان دخترانه متفکران شاهین شهر
کلاس
کلاس دبستان دخترانه متفکران شاهین شهر
کلاس
کلاس دبستان دخترانه متفکران شاهین شهر
کلاس
دفتر مدیریت دبستان دخترانه متفکران شاهین شهر
دفتر مدیریت
حیاط دبستان دخترانه متفکران شاهین شهر
حیاط
کتابخانه دبستان دخترانه متفکران شاهین شهر
کتابخانه
آزمایشگاه دبستان دخترانه متفکران شاهین شهر
آزمایشگاه
راه‌پله دبستان دخترانه متفکران شاهین شهر
راه‌پله

تماس

پیش‌شماره: 031
تلفن: 45226343
استان: اصفهان
شهر: شاهین‌شهر
نشانی: دهخدا، فرعی سه شرقی، پلاک هشتاد و چهار
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: