دبستان دخترانه متفکران شاهین شهر

دبستان دوره‌ی اول | دبستان دوره‌ی دوم دخترانه با مدیریت آقای علی محمدی