فعالیت و تکلیف

شعبه: دبستان دخترانه منیریه تهران
کلاس: سنجاقک 2
فعالیت: امروز در دبستان جشن اختتامیه زبان و کارسوق هاوس سیستم برگزار شد.

ریاضی اول

مدرس: صادقی بالا جورشری، سارا
فعالیت: *** به نام خدا *** در زنگ اول ، آزمون ریاضی انجام شد و تصحیح و ارزیابی لحاظ گردید .
فعالیت: وسایلی که دخترانم برای کلاس های حضوری روز سه شنبه 27 اردیبهشت ماه نیاز دارند: #دفتر تمرین جامدادی و مداد رنگی وسایل بهداشتی و ضدعفونی ماسک اضافه قمقمه یا بطری آب

ریاضی اول

مدرس: صادقی بالا جورشری، سارا
تکلیف: دختر ماهم، در دفتر تمرین، عددنویسی، الگوهای عددی، جمع و تفریق، مسئله و ساعت، مانند نمونه سوال های دفتر مشق ریاضی، تمرین کن.

فارسی اول

مدرس: صادقی بالا جورشری، سارا
فعالیت: *** به نام خدا *** امروز آزمون فارسی برگزار شد و تصحیح و ارزیابی لحاظ گردید . جهت تقویت کلمه نویسی و جمله نویسی و بالا بردن دایره ی لغات دختران گلم داستان نویسی در کلاس کار شد.شعر الفبا نیز در کلاس تمرین شد.
تکلیف: دختر نازنینم:تکلیف امشب شما یک صفحه املا است لطفا خوش خط و زیبا بنویس .داستانی که امروز در کلاس گفته شد و نوشتی را دوباره بخوان اگر کلمه ای را اشتباه نوشتی زیر آن را خط بکش و درست کلمه را بنویس. امشب شما معلم باش.متشکرم

زبان انگلیسی

مدرس: اکبرتهرانی، فرنوش
فعالیت: گزارش کلاس زبان کلاس: English class روز : Monday تاریخ: 1401/2/26 1. مرور مکالمه ی پرسش و پاسخ نام و پرسیدن احوال What's your name? I'm ... How are you? I'm fine thank you. And you? How many brothers and sisters have you got? I have got one brother. I'm an only child in my family. What's your favorite color ? My favorite color is pink. My favorite colors are purple and white. 2.تمرین مبحث daily routine What do you do every day? I get up in the morning. I have breakfast in the morning. I have a shower in the morning. I brush my teeth in the morning. I get dressed in the morning. I go to school in the morning. 3 .دوره روزهای هفته Days of the week 4.تمرین unit 5 & 6 My pet My house و review کتاب jolly phonics 5 & 6 تکلیف: دخترم درامتحانات موفق و مؤید باشی. با تشکراز همراهی شما اولیاء گرامی Ms.Tehrani
تکلیف: گزارش کلاس زبان کلاس: English class روز : Monday تاریخ: 1401/2/26 1. مرور مکالمه ی پرسش و پاسخ نام و پرسیدن احوال What's your name? I'm ... How are you? I'm fine thank you. And you? How many brothers and sisters have you got? I have got one brother. I'm an only child in my family. What's your favorite color ? My favorite color is pink. My favorite colors are purple and white. 2.تمرین مبحث daily routine What do you do every day? I get up in the morning. I have breakfast in the morning. I have a shower in the morning. I brush my teeth in the morning. I get dressed in the morning. I go to school in the morning. 3 .دوره روزهای هفته Days of the week 4.تمرین unit 5 & 6 My pet My house و review کتاب jolly phonics 5 & 6 تکلیف: دخترم درامتحانات موفق و مؤید باشی. با تشکراز همراهی شما اولیاء گرامی Ms.Tehrani
فعالیت: وسایلی که دخترانم برای کلاس های حضوری روز دوشنبه 26 اردیبهشت ماه نیاز دارند: #دفتر تمرین جامدادی و مداد رنگی وسایل بهداشتی و ضدعفونی ماسک اضافه قمقمه یا بطری آب

فارسی اول

مدرس: صادقی بالا جورشری، سارا
فعالیت: به نام خدای بخشنده و مهربان: امروز در زنگ فارسی با دختران گلم نمونه سوال کار شد تا با آمادگی کامل در سنجش فردا شرکت کنند.جشن تولد دختران متولد فصل بهار در کلاس برگزار شد و دختران قشنگم لحظاتی شاد را در کنار دوستانشان تجربه کردند.شعر جشن الفبا نیز در کلاس تمرین شد.
تکلیف: دختر زرنگم:لطفا امشب کتاب های فارسی آموزش پرورش و علوی را مرور کن تا مثل همیشه در آزمون بدرخشی.با آرزوی موفقیت و درخشش شما

هنر اول

مدرس: آقایی، مرجان
فعالیت: امروز در کلاس هنر نقاشی موضوع آزاد انجام شد تکمیل شود برای جلسه بعد پاستل روغنی و ماژیک و دفتر نقاشی همراه داشته باشید
تکلیف: امروز در کلاس هنر نقاشی موضوع آزاد انجام شد تکمیل شود برای جلسه بعد پاستل روغنی و ماژیک و دفتر نقاشی همراه داشته باشید

ورزش اول

مدرس: کاظمی، مریم
فعالیت: گزارش یکشنبه 401/02/25 یوگا و ورزش گرم کردن بدن با حرکات ترکیبی یوگا دانش آموزان در وضعیت موشک قرار گرفتند و به آسمان حرکت کردند و در وضعیت هوازی ستاره قرار گرفتند و با وضعیت بشین پاشو بر روی استقامت عضلانی کار شد برای آرامش آخر کلاس همچون گلی که برای زندگی و بقا به نور خورشید لبخند می زنه شعر خورشید، خندید را اجرا کردند

زبان انگلیسی

مدرس: اکبرتهرانی، فرنوش
فعالیت: گزارش کلاس زبان کلاس: English class روز : Sunday تاریخ: 1401/2/25 1. مرور مکالمه ی پرسش و پاسخ نام و پرسیدن احوال What's your name? I'm ... How are you? I'm fine thank you. And you? How many brothers and sisters have you got? I have got one brother. I'm an only child in my family. What's your favorite color ? My favorite color is pink. My favorite colors are purple and white. 2.تمرین مبحث daily routine What do you do every day? I get up in the morning. I have breakfast in the morning. I have a shower in the morning. I brush my teeth in the morning. I get dressed in the morning. I go to school in the morning. 3 .دوره روزهای هفته Days of the week 4.تمرین unit 3 & 4 My family My body Jobs و کتاب jolly phonics 3 & 4
تکلیف: تکلیف: دخترم درامتحانات موفق و مؤید باشی. با تشکراز همراهی شما اولیاء گرامی Ms.Tehrani
فعالیت: وسایلی که دخترانم برای کلاس های حضوری روز یکشنبه 25 اردیبهشت ماه نیاز دارند: #دفتر تمرین جامدادی و مداد رنگی وسایل بهداشتی و ضدعفونی ماسک اضافه قمقمه یا بطری آب

علوم اول

مدرس: صادقی بالا جورشری، سارا
فعالیت: *** به نام خدا *** در زنگ اول ، سنجش علوم انجام شد و تصحیح و لحاظ گردید .

املا اول

مدرس: صادقی بالا جورشری، سارا
فعالیت: ***به نام خدا *** در زنگ املا ، دیکته از نشانه های (ط) و ( غ) و (ظ) گفته شد و تصحیح و ارزیابی انجام شد .
تکلیف: دختر ماهم:هرشب یک صفحه املا از نشانه های خوانده شده بنویس و تمرین کن تا نشانه های چند شکلی در ذهنت بماند.

زبان انگلیسی

مدرس: اکبرتهرانی، فرنوش
فعالیت: گزارش کلاس زبان کلاس: English class روز : Saturday تاریخ: 1401/2/24 1. مرور مکالمه ی پرسش و پاسخ نام و پرسیدن احوال What's your name? I'm ... How are you? I'm fine thank you. And you? How many brothers and sisters have you got? I have got one brother. I'm an only child in my family. What's your favorite color ? My favorite color is pink. My favorite colors are purple and white. 2.تمرین مبحث daily routine What do you do every day? I get up in the morning. I have breakfast in the morning. I have a shower in the morning. I brush my teeth in the morning. I get dressed in the morning. I go to school in the morning. 3 .دوره روزهای هفته Days of the week 4.تمرین unit 1 & 2 و کتاب jolly phonics 1 & 2 تکلیف: دخترم امتحانات خوبی داشته باشند. با تشکراز همراهی شما اولیاء گرامی Ms.Tehrani
تکلیف: گزارش کلاس زبان کلاس: English class روز : Saturday تاریخ: 1401/2/24 1. مرور مکالمه ی پرسش و پاسخ نام و پرسیدن احوال What's your name? I'm ... How are you? I'm fine thank you. And you? How many brothers and sisters have you got? I have got one brother. I'm an only child in my family. What's your favorite color ? My favorite color is pink. My favorite colors are purple and white. 2.تمرین مبحث daily routine What do you do every day? I get up in the morning. I have breakfast in the morning. I have a shower in the morning. I brush my teeth in the morning. I get dressed in the morning. I go to school in the morning. 3 .دوره روزهای هفته Days of the week 4.تمرین unit 1 & 2 و کتاب jolly phonics 1 & 2 تکلیف: دخترم امتحانات خوبی داشته باشند. با تشکراز همراهی شما اولیاء گرامی Ms.Tehrani
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: