فعالیت و تکلیف

شعبه: دبستان دخترانه منیریه تهران
کلاس: سنجاقک 2
فعالیت: وسایلی که دخترانم برای کلاس های حضوری روز یکشنبه 4 اردیبهشت ماه نیاز دارند: #کتاب فارسی #کتاب نگارش #کتاب کار فارسی علوی #دفتر مشق ریاضی جامدادی و مداد رنگی وسایل بهداشتی و ضدعفونی ماسک اضافه قمقمه یا بطری آب

ریاضی اول

مدرس: صادقی بالا جورشری، سارا
فعالیت: *** به نام خدا *** در زنگ ریاضی، تمرین و تکرار انجام شد.
تکلیف: دانش آموز کوشا ، دفتر مشق ریاضی صفحات به تمرین 19 و 20 را با دقت حل کن .

فارسی اول

مدرس: صادقی بالا جورشری، سارا
فعالیت: *** به نام خدا *** در زنگ فارسی ، کتاب کار فارسی علوی صفحات 219 تا 223 مربوط به نشانه ( ط ) انجام شد . روان خوانی ، ارزیابی و پرسش صورت گرفت .
تکلیف: دختر درس خوان ، * دفتر مشق فارسی صفحه 69 و 70 را با دقت و مرتب بنویس . * روان خوانی صفحه 71 را خیلی خوب تمرین کن .

زبان انگلیسی

مدرس: اکبرتهرانی، فرنوش
فعالیت: گزارش کلاس زبان کلاس: English class روز : Wednesday تاریخ: 1401/1/31 1. مرور مکالمه ی پرسش و پاسخ نام و پرسیدن احوال What's your name? I'm ... How are you? I'm fine thank you. And you? How many brothers and sisters have you got? I have got one brother. I'm an only child in my family. What's your favorite color ? My favorite color is pink. My favorite colors are purple and white. 2.تمرین مبحث daily routine What do you do every day? I get up in the morning. I have breakfast in the morning. I have a shower in the morning. I brush my teeth in the morning. I get dressed in the morning. I go to school in the morning. 3 .دوره روزهای هفته Days of the week 4.تکرار و تمرین مبحث addition & subtraction 5 and 2 make 7. 4 and 4 make 8. 5 and 4 make 9. 6 take away 3 is 3. 9 take away 6 is 3. 5.تمرین و review Unit 1 ODI starter 6.برگزاری ارزیابی درس اول کتاب 7.تمرین Spelling bee سر کلاس تکلیف: دخترم امروز تکلیف صفحات 89 و 90 و 91 و 92 جزوه jollyphonics 4 را ابتدا به فایل صوتی گوش داده و سپس انجام دهد و عکس آن را ارسال نماید. لطفا اولیای عزیز نظارت داشته باشند و عکس آن را گرفته و در پرتال بفرستند. ****توجه فرمائید فردا حتما برای کلاس حضوری کتاب Math و کتاب و کتاب کار ODIstarter فراموش نشود. با تشکراز همراهی شما اولیاء گرامی Ms.Tehrani
تکلیف: تکلیف: دخترم امروز تکلیف صفحات 89 و 90 و 91 و 92 جزوه jollyphonics 4 را ابتدا به فایل صوتی گوش داده و سپس انجام دهد و عکس آن را ارسال نماید. لطفا اولیای عزیز نظارت داشته باشند و عکس آن را گرفته و در پرتال بفرستند. ****توجه فرمائید یکشنبه حتما برای کلاس حضوری کتاب Math (اگر تحویل ندادند) و کتاب و کتاب کار ODIstarter و دفتر زبان سه خط (اگر تحویل ندادند) فراموش نشود. با تشکراز همراهی شما اولیاء گرامی Ms.Tehrani

مهارت زندگی

مدرس: جوانبخت، عارفه
فعالیت: آشنایی با محیط زیست
فعالیت: وسایلی که دخترانم برای کلاس های حضوری روز چهارشنبه 31 فروردین ماه نیاز دارند: #کتاب کار فارسی علوی #دفتر تمرین ریاضی جامدادی و مداد رنگی وسایل بهداشتی و ضدعفونی ماسک اضافه قمقمه یا بطری آب

ریاضی اول

مدرس: صادقی بالا جورشری، سارا
فعالیت: به نام خدای جهان آفرین :امروز در زنگ ریاضی ارزشیابی تم 25صفحات 226 الی 228انجام شد و تم 25کامل شد.
تکلیف: دختران گلم تکلیفی برای ریاضی ندارند.

فارسی اول

مدرس: صادقی بالا جورشری، سارا
فعالیت: به نام نور و روشنی:امروز در زنگ فارسی نشانه (ط) تدریس شد.درس "خاطرات انقلاب"روان خوانی شد.کتاب نگارش صفحات 124الی 126انجام شد.جمله سازی کتاب کار علوی صفحه ی 218نشانه (ط) انجام شد.جشن اسم ریحانه زهرا جان در کلاس برگزار شد.
تکلیف: دختر مهربانم:تکلیف امشب شما از دفتر مشق خلاق صفحات 64 الی 68 است با دقت و خوش خط بنویس.

زبان انگلیسی

مدرس: اکبرتهرانی، فرنوش
فعالیت: گزارش کلاس زبان کلاس: English class روز : Tuesday تاریخ: 1401/1/30 1. مرور مکالمه ی پرسش و پاسخ نام و پرسیدن احوال What's your name? I'm ... How are you? I'm fine thank you. And you? How many brothers and sisters have you got? I have got one brother. I'm an only child in my family. What's your favorite color ? My favorite color is pink. My favorite colors are purple and white. 2.تمرین مبحث daily routine What do you do every day? I get up in the morning. I have breakfast in the morning. I have a shower in the morning. I brush my teeth in the morning. I get dressed in the morning. I go to school in the morning. 3 .دوره روزهای هفته Days of the week 4.دوره Math مبحث height Which is taller ? Which is shorter? Giraffe is taller than turtle. Mouse is shorter than elephant. Heavy or light Empty or full 5.تکرار و تمرین مبحث addition & subtraction 6.تکرار و تمرین Alphabets
تکلیف: تکلیف: دخترم امروز تکلیف صفحات 87 و 88 جزوه jollyphonics 4 را ابتدا به فایل صوتی گوش داده و سپس انجام دهد و عکس آن را ارسال نماید. لطفا اولیای عزیز نظارت داشته باشند و عکس آن را گرفته و در پرتال بفرستند. ****توجه فرمائید فردا حتما برای کلاس حضوری کتاب Math و کتاب و کتاب کار ODIstarter فراموش نشود. با تشکراز همراهی شما اولیاء گرامی Ms.Tehrani

رایانه

مدرس: سامری، آناهیتا
فعالیت: فعالیت ص 31 کتاب پروژه شماره 4 انجام شد
تکلیف: عزیزان لطفاً کتاب رایانه سه شنبه ها به همراه داشته باشید. لطفاً در منزل این فعالیت را مجدد در برنامه paint انجام دهید
فعالیت: وسایلی که دخترانم برای کلاس های حضوری روز سه شنبه 30 فروردین ماه نیاز دارند: #کتاب فارسی #کتاب نگارش #کتاب کار فارسی علوی جامدادی و مداد رنگی وسایل بهداشتی و ضدعفونی ماسک اضافه قمقمه یا بطری آب

ریاضی اول

مدرس: صادقی بالا جورشری، سارا
فعالیت: *** به نام خداوند مهربانی ها *** در زنگ ریاضی کتاب کار ریاضی علوی سوالات صفحات مربوط تم 25 کامل شد و ارزشیابی انجام شد و ارزیابی و بررسی صورت گرفت .
تکلیف: دختر گلم ، صفحات مربوط به تمرین 18 دفتر مشق ریاضی را با دقت حل کن .

علوم اول

مدرس: صادقی بالا جورشری، سارا
فعالیت: *** به نام خداوند مهربانی ها *** در زنگ علوم ،کتاب کار علوم علوی سوالات صفحات 115 تا 120 مربوط به فصل 11 ( دنیای سرد و گرم ) انجام شد.

املا اول

مدرس: صادقی بالا جورشری، سارا
فعالیت: *** به نام خداوند مهربانی ها *** در زنگ املا ، جملات و کلمات تا نشانه ( خ ) ( ق ) به دانش آموزان دیکته گفته شد .
تکلیف: دختر درس خوان ، روان خوانی صفحه 63 دفتر مشق فارسی را با دقت بخوان تا وقتی معلم فردا در کلاس می پرسد حرفه ای روان خوانی انجام دهی .

زبان انگلیسی

مدرس: اکبرتهرانی، فرنوش
فعالیت: گزارش کلاس زبان کلاس: English class روز : Monday تاریخ: 1401/1/29 1. مرور مکالمه ی پرسش و پاسخ نام و پرسیدن احوال What's your name? I'm ... How are you? I'm fine thank you. And you? How many brothers and sisters have you got? I have got one brother. I'm an only child in my family. What's your favorite color ? My favorite color is pink. My favorite colors are purple and white. 2.تمرین مبحث daily routine What do you do every day? I get up in the morning. I have breakfast in the morning. I have a shower in the morning. I brush my teeth in the morning. I get dressed in the morning. I go to school in the morning. 3 .دوره روزهای هفته Days of the week 4. تدریس کتاب ODI STARTER مبحث Food Do you like banana? Yes, I do. No,I don't. I like banana. I don't like yoghurt. 5.تدریس Math مبحث height Which is taller ? Which is shorter? Giraffe is taller than turtle. Mouse is shorter than elephant.
تکلیف: تکلیف: دخترم امروز تکلیف صفحات 85 و 86 جزوه jollyphonics 4 را ابتدا به فایل صوتی گوش داده و سپس انجام دهد و عکس آن را ارسال نماید. لطفا اولیای عزیز نظارت داشته باشند و عکس آن را گرفته و در پرتال بفرستند. ****توجه فرمائید فردا حتما برای کلاس حضوری کتاب Math و کتاب و کتاب کار ODIstarter فراموش نشود. با تشکراز همراهی شما اولیاء گرامی Ms.Tehrani

هوش و ریاضی

مدرس: صادقی بالا جورشری، سارا
فعالیت: *** به نام خداوند مهربانی ها *** در زنگ هوش سوالات صفحات 40 تا 45 کتاب هوش حل و انجام شد .
فعالیت: وسایلی که دخترانم برای کلاس های حضوری روز دوشنبه 29 فروردین ماه نیاز دارند: #دفتر املا #کتاب کار ریاضی و هوش علوی #کتاب کار علوم علوی #کتاب کار ریاضی علوی (در صورتی که کتاب ها به کلاس تحویل داده نشده است.) جامدادی و مداد رنگی وسایل بهداشتی و ضدعفونی ماسک اضافه قمقمه یا بطری آب

ریاضی اول

مدرس: صادقی بالا جورشری، سارا
فعالیت: به نام خدای مهربان و بخشنده:امروز در زنگ ریاضی کتاب کار علوی تم 25 تا صفحه ی 226 انجام شد.
تکلیف: دختر زرنگ و باهوشم :تمرین 17 از دفتر مشق ریاضی(جلد دوم) را با دقت انجام بده و در پرتال ارسال کن.

فارسی اول

مدرس: صادقی بالا جورشری، سارا
فعالیت: به نام خدای مهربانی ها:امروز در کلاس فارسی کتاب کار فارسی علوی صفحات 215الی 217مربوط به نشانه ی ض در کلاس به صورت پرسش و پاسخ انجام شد.
تکلیف: دختر ماهم:تکلیف امشب شما صفحات 61 الی 63 از دفتر مشق خلاق است .همچنین 1صفحه املا از نشانه ی خ و ق بنویس تا در املایی که فردا در کلاس گفته می شود بدرخشی .

هنر اول

مدرس: آقایی، مرجان
فعالیت: امروز در کلاس نقاشی خرس انجام شد تکمیل شود برای جلسه بعد همراه خود بیاورید وسایل مورد نیاز جلسه بعد پاستل روغنی و ماژیک و مدادرنگی و دفتر نقاشی
تکلیف: امروز در کلاس نقاشی خرس انجام شد تکمیل شود برای جلسه بعد همراه خود بیاورید وسایل مورد نیاز جلسه بعد پاستل روغنی و ماژیک و مدادرنگی و دفتر نقاشی

ورزش اول

مدرس: کاظمی، مریم
فعالیت: گزارش یکشنبه 401/01/28  یوگا . گرم کردن تمام اعضای بدن با شعر دویدم و دویدم‌. مرور مهارت های پایه گام پهلو با خلق داستان دانش آموزان وضعیت قایق ران را تصور کردند. و از بین درخت ها در پی پیدا کردن دایناسور در وضعیت قرار گرفتند و حرکت کردند. در آخر کلاس مهارت چرخیدن را با حلقه هولاهوپ تمرین کردند

زبان انگلیسی

مدرس: اکبرتهرانی، فرنوش
فعالیت: گزارش کلاس زبان کلاس: English class روز : Sunday تاریخ: 1401/1/28 1. مرور مکالمه ی پرسش و پاسخ نام و پرسیدن احوال What's your name? I'm ... How are you? I'm fine thank you. And you? How many brothers and sisters have you got? I have got one brother. I'm an only child in my family. What's your favorite color ? My favorite color is pink. My favorite colors are purple and white. 2.تمرین مبحث daily routine What do you do every day? I get up in the morning. I have breakfast in the morning. I have a shower in the morning. I brush my teeth in the morning. I get dressed in the morning. I go to school in the morning. 3 .دوره روزهای هفته Days of the week 4. تدریس کتاب ODI STARTER مبحث Food Do you like banana? Yes, I do. No,I don't. 5.دوره و تکرار Addition & Subtraction 2 and 3 is 5. 5 take away 2 is 3. fewer _ more +
تکلیف: تکلیف: دخترم امروز تکلیف صفحات 83 و 84 جزوه jollyphonics 4 را ابتدا به فایل صوتی گوش داده و سپس انجام دهد و عکس آن را ارسال نماید. لطفا اولیای عزیز نظارت داشته باشند و عکس آن را گرفته و در پرتال بفرستند. ****توجه فرمائید فردا حتما برای کلاس حضوری کتاب Math و کتاب و کتاب کار ODIstarter فراموش نشود. با تشکراز همراهی شما اولیاء گرامی Ms.Tehrani
فعالیت: وسایلی که دخترانم برای کلاس های حضوری روز یکشنبه 28 فروردین ماه نیاز دارند: کتاب کار فارسی علوی(در صورتی که به کلاس تحویل داده نشده است.) کتاب کار ریاضی علوی (در صورتی که به کلاس تحویل داده نشده است.) جامدادی و مداد رنگی وسایل بهداشتی و ضدعفونی ماسک اضافه قمقمه یا بطری آب

ریاضی اول

مدرس: صادقی بالا جورشری، سارا
فعالیت: به نام خدای جهان آفرین:امروز در زنگ ریاضی کتاب زنبوری تم25 تدریس و صفحات مربوط به آن انجام شد و کتاب ریاضی زنبوری به اتمام رسید.
تکلیف: دختران گلم تکلیفی برای ریاضی ندارند.

فارسی اول

مدرس: صادقی بالا جورشری، سارا
فعالیت: به نام خداوند جان و خرد:امروز در زنگ فارسی نشانه (ض) تدریس شد و کلمات مربوط به آن کار شد.روان خوانی درس "رضا" در کلاس انجام شد. کتاب نگارش صفحات121الی 123انجام شد. جمله نویسی کتاب کار علوی صفحه ی 214نیز انجام شد.جشن اسم محیا جان با حضور دختران گلم در کلاس برگزار شد.
تکلیف: گل زیبا :تکلیف امشب شما از دفتر مشق خلاق صفحات56 الی 60 أست با دقت و تمیز آن را بنویس.

قرآن اول

مدرس: صادقی بالا جورشری، سارا
فعالیت: به نام خدای مهربانی ها:درزنگ قرآن درس 6تدریس و روان خوانی شد.
تکلیف: فرشته ی بهشتی :لطفا لوحه های درس 6را مرور کن وبخوان تا به خوبی درسها را در ذهنت بسپاری.

زبان انگلیسی

مدرس: اکبرتهرانی، فرنوش
فعالیت: گزارش کلاس زبان کلاس: English class روز : Saturday تاریخ: 1401/1/27 1. مرور مکالمه ی پرسش و پاسخ نام و پرسیدن احوال What's your name? I'm ... How are you? I'm fine thank you. And you? How many brothers and sisters have you got? I have got one brother. I'm an only child in my family. 2.تمرین مبحث daily routine What do you do every day? I get up in the morning. I have breakfast in the morning. I have a shower in the morning. I brush my teeth in the morning. I get dressed in the morning. I go to school in the morning. 3 .دوره روزهای هفته Days of the week 4. تدریس کتاب Math مبحث Heavy or light Heavier or lighter Time( What time is it?) full or empty 5.دوره و تکرار Tens & Ones numbers Shapes
تکلیف: تکلیف: دخترم امروز تکلیف Math صفحه 17 و 18 را در کلاس انجام دادند. لطفا اولیای عزیز نظارت داشته باشند و عکس آن را گرفته و در پرتال بفرستند. ****توجه فرمائید فردا حتما برای کلاس حضوری یکشنبه کتاب Math و کتاب و کتاب کار ODIstarter فراموش نشود. با تشکراز همراهی شما اولیاء گرامی Ms.Tehrani
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: