فعالیت و تکلیف

شعبه: دبستان دخترانه منیریه تهران
کلاس: چکاوک 2

ریاضی چهارم

مدرس: نویدی، الناز
فعالیت: صفحه‌های 53،54،( محاسبه‌ی حاصل ضرب) و محاسبه‌ی تقریبی و تقسیم تدریس شد‌.
تکلیف: تمرین صفحه‌های 68 و 69 کتاب کار ریاضی را با دقت انجام دهید. ارمغان شماره 10 تا انتهای مطالعات انجام و بررسی شد.

فارسی چهارم

مدرس: نویدی، الناز
فعالیت: صفحه‌های 69 و 70 (درس هفتم فارسی مهمان شهر ما) انجام و بررسی شد.
تکلیف: دخترهای گلم فردا کتاب ریاضی آموزش‌وپرورش، کتاب کار مطالعات و آموزش‌وپرورش، کتاب استعداد تحیلی، کتاب علوم آموزش‌وپرورش و ارمغان 10 همراهتان باشد.

مطالعات اجتماعی چهارم

مدرس: نویدی، الناز
فعالیت: درس هشتم (نخستین روستاها چگونه به وجود آمدند؟) تدریس شد.
تکلیف: عزیزان دلم درس هشتم کتاب کار مطالعات را با توجه به درسنامه بنویسید.

مهارت اجتماعی

مدرس: کاظمی، نیره
فعالیت: با سلام و احترام. در این جلسه اتیکت مکالمه آموزش داده شد(قانون ددخس). عکس ارسال شده در پیوست دانش آموزان در حال مشاهده پاورپوینت هستند.

ریاضی چهارم

مدرس: نویدی، الناز
فعالیت: صفحه ی 51 سوال 5 و کاردرکلاس و فعالیت صفحه‌ی 52 و فعالیت صفحه‌ی 53 تا سوال 1 حل و بررسی شد.
تکلیف: عزیزانم روز شنبه ارزشیابی مبحث ضرب (مساحتی، خلاصه ) انجام خواهد شد. عزیزانم ارمغان شماره 10 را انجام دهید.

فارسی چهارم

مدرس: نویدی، الناز
فعالیت: روانخوانی درس هفتم (مهمان شهرما) انجام شد. و به سوالات درست یا نادرست و درک مطلب پاسخ داده شد.
تکلیف: برای روز شنبه: کتاب ریاضی آموزش‌وپرورش، کتاب کار فارسی، کتاب مطالعات آموزش‌وپرورش و ارمغان شماره‌ی 9 همراهتان باشد.

هنر چهارم

مدرس: بلورپارسا، فاطمه
فعالیت: دانش آموز هنرمندم سلام امروز در کلاس هنرمان تصویر سازی جلسه قبل که انجام داده بودیم به طور کامل کلاژ شد و شما عزیزانم با تکنیک کلاژ بیشتر آشنا شدید
تکلیف: لطفاً جلسه آینده فعالیت را به طور کامل شده با خود به مدرسه بیاورید

رایانه

مدرس: کشت کار سهی، یاسمن
فعالیت: آموزش کدهای (به لبه رسیدی برگرد) و (تغییر جهت چرخش )انجام شد.
تکلیف: مرور و تمرین انجام شود.

ریاضی چهارم

مدرس: نویدی، الناز
فعالیت: صفحه‌ی 51 کتاب ریاضی آموزش‌وپرورش حل و بررسی شد
تکلیف: دخترهای گلم تمرین صفحه‌ی 55 کتاب ریاضی آموزش‌وپرورش را بادقت انجام دهید.

نگارش چهارم

مدرس: نویدی، الناز
فعالیت: درس ششم نگارش (آرش کمانگیر) انجام و بررسی شد.
تکلیف: عزیزانم برای فردا کتاب ریاضی آموزش‌وپرورش و فارسی آموزش‌وپرورش همراهتان باشد.

هنر چهارم

مدرس: بلورپارسا، فاطمه
فعالیت: دانش آموز خوبم سلام لطفاً برای فردا فعالیت جلسه گذشته به همراه وسیله های ذکر شده در جلسه قبل را همراه با چسب ماتیکی جهت انجام کلاژ به همراه داشته باشید

زیبانویسی

مدرس: بلورپارسا، فاطمه
فعالیت: دانش آموز هنرمندم سلام امروز در کلاس زیبا نویسی متن مورد نظر با رعایت قوانین آن نوشته شد
تکلیف: دانش آموز خوبم لطفاً از روی متن زیر 3بار بنویسید

بازی استراتژیک

مدرس: بیک وردی، بهار
فعالیت: درود بر اولیا و دانش آموزان عزیز امروز به صورت آنلاین کلاس برگزار گردید. و با 2 آهنگ برای تحرک و هیجان دانش آموزان با هدف شناسایی سمت چپ و راست و جلو و عقب و توجه و تمرکز به گوش دادن آهنگ و انجام حرکاتی که شعر آهنگ می گوید با شمارش 4 تایی تمرین و بازی شد. سپس برای دست ورزی و دقت گوش دادن و تمرکز دانش آموزان باکاغذ یک ماهی درست کردیم و با آهنگ حرکات ماهی را آهسته با بدنمان تقلید کردیم.

ریاضی چهارم

مدرس: نویدی، الناز
فعالیت: صفحه‌ی 65 کتاب کار (محاسبه‌ی حاصل ضرب) تا سوال 8 حل و بررسی شد. زنگ حل تمرین نمونه سوالات ضرب‌ها حل و بررسی شد.
تکلیف: دخترهای گلم صفحه‌ی 51 کتاب ریاضی آموزش‌وپرورش را با دقت انجام دهید.

علوم چهارم

مدرس: نویدی، الناز
فعالیت: ارزشیابی درس پنجم (گرما و ماده ) انجام شد‌.
تکلیف: دخترهای گلم برای فردا کتاب ریاضی آموزش‌وپرورش و کار ، کتاب فارسی کار، کتاب نگارش همراهتان باشد.

فارسی چهارم

مدرس: نویدی، الناز
فعالیت: صفحه‌ی 68 کتاب کار فارسی ( آرش کمانگیر) انجام و بررسی شد.
تکلیف: دخترهای گلم کتاب کار فارسی صفحه‌ی 69 ،70 ،71 و صفحه‌ی 68 سوال 4 را انجام دهید.

ریاضی چهارم

مدرس: نویدی، الناز
فعالیت: صفحه‌ی 64 کتاب کار (محاسبه‌ی حاصل ضرب) حل و بررسی شد.
تکلیف: دخترهای گلم برای تمرین، 10 تا سوال ضرب که شامل( ضرب مساحتی، ضرب خلاصه سه رقمی) در دفترت بنویسید و پاسخ دهید. عزیزانم تکالیف را تا آخر وقت امروز در پرتال بارگزاری نمایید.

علوم چهارم

مدرس: نویدی، الناز
تکلیف: دخترهای گلم فردا حتما در پرتال پرسش علوم درس گرما و ماده انجام خواهد شد.آمادگی لازم را داشته باشید.

فارسی چهارم

مدرس: نویدی، الناز
فعالیت: روانخوانی درس هفتم(مهمان شهرما) انجام شد. بخوان و بدان کتاب کار (شخصیت‌های داستان) تدریس و تمرین صفحه ی 67 کتاب کار بررسی و انجام شد.

نگارش چهارم

مدرس: نویدی، الناز
تکلیف: عزیزانم تکلیف نگارش دیروز را لطفا امروز بارگزاری نمایند. برای کلاس آنلاین فردا، کتاب نگارش، کتاب کار ریاضی و آموزش‌وپرورش همراهتان باشد.

سواد مالی

مدرس: جانباز، هانیه
فعالیت: درس نهم، تورم تدریس شد. درس های قبلی (عرضه و تقاضا و قیمت ، نیاز و خواسته ) دوره شد.

مهارت زندگی

مدرس: جوانبخت، عارفه
فعالیت: مبحث حل مساله تدریس گردید
تکلیف: تکلیف صفحه 25 انجام گردد
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: