فعالیت و تکلیف

شعبه: دبستان دخترانه منیریه تهران
کلاس: کفشدوزک 1

ریاضی دوم

مدرس: مدانلو، حدیثه
فعالیت: باسلام قسمت کامل کن صفحه 49 کتاب ریاضی درسی ( مبحث ربع در ساعت )تدریس شد سوالات 3 و 4 کتاب ریاضی درسی صفحه 50 انجام شد تمرین صفحه 51 توضیح داده شد و رفع اشکال شد
تکلیف: عزیزانم کاربرگ مربوط به مبحث ربع (15 دقیقه) را انجام دهید

علوم دوم

مدرس: مدانلو، حدیثه
فعالیت: با سلام 1.خواندن تحقیق صفحه 51 کتاب علوم درسی (انتقال پیام در گذشته و حال ) توسط دانش آموزان 2.توضیح و بررسی کاردرکلاس صفحه 53 کتاب علوم درسی 3.اجرای کلیپ مربوط به چراغ راهنما
تکلیف: عزیزانم باتوجه به توضیحات کلاس آنلاین ،کاردرکلاس صفحه 53 کتاب علوم را انجام دهید (با توجه به انتخاب شرایطی که در جدول نوشته شده است ،راهکار خود را بنویسید )

فارسی دوم

مدرس: مدانلو، حدیثه
فعالیت: با سلام و احترام 1.قسمت گوش کن و بگو،واژه سازی و بیاموز و بگو درس 6 کتاب فارسی درسی (کوشا و نوشا )انجام شد. 2.پرسش از کلمات هم معنی و مخالف
تکلیف: دخترای گلم قسمت واژه سازی ، بیاموز و بگو و کلمات هم معنی و مخالف روز شنبه پرسش می شود،حتما مطالعه شود. عزیزانم درباره فردوسی ،شاعر بزرگ ایران تحقیق کنید و در دفتر فارسی بنویسید.

نگارش دوم

مدرس: مدانلو، حدیثه
تکلیف: عزیزانم صفحات 41 و 42 کتاب نگارش انجام شود

زبان انگلیسی

مدرس: پریشان، مهسا
فعالیت: گزارش کلاس زبان روز : چهارشنبه Wednesday تاریخ: 1400/9/10 1. مرور مکالمه ی شماره های 1و 2 و 3 2. مرور سوره های "توحید،الکوثر،الفیل" 3.گوش دادن به شعر Hello song. Jobs song. 4. مرور شمارش اعداد 1 تا 100 5. مرور مبحث اعضای خانواده و گرامر مربوط به این مبحث This is a/my mum/dad/sister/brother/grandma/... . I've got a mum/dad/sister/brother/grandma/... . How old is your brother? He is ... How old is your sister? She is ... Have you got a brother/sister? Yes, I have. No, I haven't. 6. مرور مبحث مشاغل و جمله سازی با آن ها He's/She's a doctor/teacher/vet/police officer/... . He/She isn't a doctor/teacher/vet/police officer/... . Is he/she a doctor/teacher/vet/police officer/... ? Yes, he/she is. No, he/she isn't. 7. تدریس blending Jolly 3 و روخوانی کلمات توسط دانش آموزان. 8.تدریس داستان درس اول و روخوانی داستان توسط دانش آموزان. 9.انجام فعالیت های صفحات 32،33،36 کتاب ODI 1
تکلیف: تکلیف: دختر قشنگم صفحات 59,60,61,78 جزوه ی ODI 1 را انجام دهد و عکس صفحات 32،33،36 کتابODI 1 همراه با عکس تکالیف در پرتال بارگزاری شود. صفحه ی 59 جزوه ی ODI 1: دختر نازم سوالات را بخواند و پاسخ درست مربوط به هر کدام را از قسمت بالا انتخاب کرده و بنویسد. صفحات 60 و 61 جزوه ی ODI 1: دختر گلم جاهای خالی را مانند نمونه های داده شده کامل کند. صفحه ی 78 جزوه ی ODI 1: دختر خوشگلم جملات را بخواند و شکل مربوط به هر کدام را بکشد. با تشکر از همراهی شما اولیاء گرامی.

مهارت زندگی

مدرس: جوانبخت، عارفه
فعالیت: مبحث روابط دوستانه در فصل روابط بین فردی تدریس گردید
تکلیف: انجام جدول صفحه27

رایانه

مدرس: سامری، آناهیتا
فعالیت: ص 19 کتاب تدریس شد. مبحث جلوه ی گرافیکی متن و دسترسی به دانش آموزان جهت ارائه فعالیت انجام شد.
تکلیف: عزیزان لطفا مطابق فیلم آفلاین که خدمتتان ارسال می شود، متنی با عنوان computer class را جلوه ی طیف رنگ به آن اعمال کنید.

ریاضی دوم

مدرس: مدانلو، حدیثه
فعالیت: با سلام و احترام کلاس حضوری : مرور مبحث تقارن 2قسمتی و 4 قسمتی . مرور مبحث نیم در ساعت ( یاد آوری مجدد دقیقه و عقربه ها ) کتاب کار ریاضی مبحث تقارن ( صفحات 71 تا 74 ) انجام شد . کلاس آنلاین : کتاب کار ریاضی مبحث تقارن ( صفحات 71تا 74 ) انجام شد مبحث تقارن دوره شد
تکلیف: دخترای گلم( حضوری و آنلاین ) تمرین های صفحه ی 74 تا 76 کتاب کار ریاضی انجام شود

نگارش دوم

مدرس: مدانلو، حدیثه
تکلیف: عزیزانم صفحه ی 40 نگارش انجام شود . عزیزانم از درس کوشا و نوشا یک دیکته شب بنویسید و ارسال کنید . کلمات هم معنی و مخالف درس 6 فردا روز چهارشنبه پرسش میشود

علوم به زبان انگلیسی

مدرس: پریشان، مهسا
فعالیت: گزارش کلاس Science (علوم به زبان انگلیسی) روز : سه شنبه Tuesday تاریخ: 1400/9/9 1. مرور مکالمه ی شماره ها ی1 و 2 (مکالمه ی معرفی خود). 2. مرور سوره های "توحید،الکوثر،الفیل" 3.گوش دادن به شعرهای Hello song. Human life cycle son. The life cycle of afrog song. 4.مرور مبحث چرخه ی زندگی انسان ها Human lifecycle: baby-toddler-child-teenager-adult 5.تدریس مبحث رشد حیوانات (مرغ) egg-chick-chicken 6.تدریس مبحث رشد حیوانات (قورباغه) Egg-tadpole-frog 7.روخوانی صفحات 2،4،6 کتاب داستان Super Sam و تدریس صفحه ی 8 داستان Super Sam
تکلیف: تکلیف: دختر قشنگم برای درس علوم هیچ تکلیفی ندارد و می بایستصفحه ی 31 کتاب کار ODI 1 را انجام دهد و عکس آن در پرتال بارگزاری شود. تمرین 5 صفحه ی 31 کتاب کار ODI 1: دختر گلم تصاویر را به هم وصل کرده و دور پاسخ درست را خط بکشد. تمرین 6 صفحه ی 31 کتاب کار ODI 1: دختر ماهم پاسخ کوتاه مناسب را تیک زده و در حاهای خالی کلمات مناسب بنویسد. با تشکر از همراهی شما اولیاء گرامی.
فعالیت: سلام بر دانش آموزان عزیزم دختران فعال و پویا - خدا قوت جهت اتمام ارزشیابی "مدادقرمز یک" - دروس پایه و زبان آبانماه امیدوارم همیشه موفق باشید و سلامت - با مهر فراوان کیهان معاون آموزشی
توضیح: جلسه حضوری سه شنبه 9/آذرماه : باسلام اولیای گرامی لطفا دانش آموزان عزیزم در روز سه شنبه 9 آذر ماه موارد زیر را همراه داشته باشند : ساعت آموزشی کاغذ رنگی (2 عدد) و قیچی کتاب کار ریاضی کتاب اصلی ODI 1 و جزوه ی ODI 1، دفتر مشق، مداد مشکی و مداد رنگی، پاک کن و تراش توجه توجه عزیزانم لطفا جهت رعایت پروتکل های بهداشتی، قمقمه ی آب،الکل و ماسک حتما همراه خود داشته باشند . باتشکر

ریاضی دوم

مدرس: مدانلو، حدیثه
فعالیت: صفحات 49 و 50 کتاب ریاضی درسی مبحث تقارن 4 قسمتی تدریس شد و در اشکال هندسی تقارن 4 قسمتی نشان داده شد در زنگ حل تمرین جهت تثبیت مفهوم تقارن دانش آموزان خط های تقارن را در اشکال هندسی که خودشان ساخته بودند نشان دادند
تکلیف: عزیزانم صفحه 51 کتاب ریاضی درسی را انجام دهید صفحه 50 که در کلاس انجام شد را کامل و ارسال کنید

فارسی دوم

مدرس: مدانلو، حدیثه
فعالیت: با سلام و احترام روخوانی درس 6 (کوشا و نوشا )توسط دانش آموزان انجام شد قسمت درست و نادرست با مشارکت دانش آموزان انجام شد
تکلیف: دخترای عزیزم کلمات هم معنی و مخالف درس را در دفتر بنویسید و تمرین کنید

نگارش دوم

مدرس: مدانلو، حدیثه
تکلیف: عزیزانم صفحه 39 کتاب نگارش را انجام دهید

قرآن دوم

مدرس: مدانلو، حدیثه
فعالیت: درس 6 قرآن تا صفحه ی 40 تدریس و توسط دانش آموزان روخوانی شد.

زبان انگلیسی

مدرس: پریشان، مهسا
فعالیت: گزارش کلاس زبان روز : دوشنبه Monday تاریخ: 1400/9/8 1. مرور مکالمه ی شماره های 1و 2 و 3 2. مرور سوره های "توحید،الکوثر،الفیل" 3.گوش دادن به شعر Hello song. 4. مرور شمارش اعداد 1 تا 100 5. مرور مبحث اعضای خانواده و گرامر مربوط به این مبحث This is a/my mum/dad/sister/brother/grandma/... . I've got a mum/dad/sister/brother/grandma/... . How old is your brother? He is ... How old is your sister? She is ... Have you got a brother/sister? Yes, I have. No, I haven't. 6. مرور مبحث مشاغل و جمله سازی با آن ها He's/She's a doctor/teacher/vet/police officer/... . 7.تدریس جملات منفی و سوالی با مبحث مشاغل He/She isn't a doctor/teacher/vet/police officer/... . Is he/she a doctor/teacher/vet/police officer/... ? Yes, he/she is. No, he/she isn't. 8.تدریس صفحه ی 6 کتاب داستان Super Sam و روخوانی از صفحات 2 و 4 و 6 کتاب داستان Super Sam
تکلیف: تکلیف: دختر قشنگم صفحات 57،58،77 جزوه ی ODI 1 را انجام دهد و عکس تکالیف در پرتال بارگزاری شود. صفحه ی 57 جزوه ی ODI 1: دختر نازم جملات را بخواند و دور تصویر مناسب هر جمله دایره بکشد. صفحه ی 58 جزوه ی ODI 1: دختر گلم با توجه به هر تصویر، کلمات مناسب را از کادر بالا انتخاب کرده و در جاهای مناسب هر کدام بنویسد. صفحه ی 77 جزوه ی ODI 1: دختر خوشگلم در قسمت اول از هر کلمه تا انتهای خط بنویسد و در قسمت دوم کلمات ناقص را کامل کند. با تشکر از همراهی شما اولیاء گرامی.

ریاضی به زبان انگلیسی

مدرس: پریشان، مهسا
فعالیت: گزارش کلاس Math (ریاضی به زبان انگلیسی) روز : دوشنبه Monday تاریخ: 1400/9/8 1. مرور مکالمه ی شماره های 1 و 2و 3 2. مرور سوره های "الکوثر،توحید،الفیل" 3.گوش دادن به شعر Hello song. 4.مرور مبحث اعداد ( شمارش اعداد 0 تا 100) 0, 1, 2, 3, ... , 100. 5. مرور مبحث After After number four is number five. After number eight is number nine. 6. مرور مبحث before Before number four is number three. Before number eight is number seven. 7. تدریس مبحث between Between numbers 35 and 37 is number 36. Between numbers 12 and 14 is number 13. Between numbers 56 and 58 is number 57.
تکلیف: تکلیف: دختر قشنگم برای درس امروز هیچ تکلیفی ندارد.
فعالیت: ارسال آزمون زبان در پرتال تکالیف انجام شد و دانش آموزان تا پایان ساعت 18 فرصت انجام، ارسال و بارگزاری پاسخ های خود را در پرتال تکالیف بخش زبان انگلیسی دارند- با آرزوی موفقیت و سربلندی عزیزان دبستان علوی مرکز

ریاضی دوم

مدرس: مدانلو، حدیثه
فعالیت: با سلام و احترام صفحات 46 و 47 کتاب ریاضی مبحث ساعت(مبحث نیم)تدریس شد و دانش آموزان با ساعت خود نیم و 30 دقیقه را نشان دادند صفحه 48 کتاب ریاضی درسی در کلاس حل و رفع اشکال شد
تکلیف: دخترای گلم کاربرگ مربوط به ساعت را انجام دهید

علوم دوم

مدرس: مدانلو، حدیثه
فعالیت: مرور بخش اول درس 6 (پیام رمز را پیدا کن 2) تدریس بخش دوم درس 6 اجرای کلیپ های مربوط به تشکیل سایه و ساعت خورشیدی
تکلیف: دخترای عزیزم درباره انتقال پیام در گذشته و زمان حال تحقیق کنید (میتوانید جدولی بکشی و چند مورد از انتقال پیام در گذشته و زمان حال را بنویسید )

فارسی دوم

مدرس: مدانلو، حدیثه
فعالیت: تدریس درس6 کتاب فارسی درسی (کوشا و نوشا ) روخوانی و گفتن کلمات مهم اجرای کلیپ مربوط به درس جهت تثبیت مفهوم درس (اهمیت تلاش و کوشش و پشتکار ) صحبت و گفتگو درباره کلیپ خواندن شعر احوالپرسی معرفی کتاب توسط دختر گلم آرام موسوی

نگارش دوم

مدرس: مدانلو، حدیثه
تکلیف: دخترای گلم صفحه 37 و 38 کتاب نگارش انجام شود

هدیه‌های آسمان دوم

مدرس: مدانلو، حدیثه
فعالیت: 1.پرسش از درس 6 و 7 2.تدریس درس 8 (جشن میلاد) اجرای کلیپ مربوط به درس و گفتگو درباره کلیپ
تکلیف: دخترای گلم درس 8 در جلسه بعد پرسش میشود

ورزش دوم

مدرس: کاظمی، مریم
فعالیت: گزارش یکشنبه 400/09/07 یوگا: دادن اطلاعاتی جغرافیایی درباره کشور هند، جایی که یوگا از آنجا زاده شده است. دانش آموز در وضعیت کوه از شمال هند را تصویر سازی کرد تا گونه حیوانات محبوب در جنوب هند. در وضعیت میمون قرار گرفت و با ساختن وضعیت فلوت زن و رقص مار با سرگرمی های مردم این کشور آشنا شد هدف جلسه: تمرین آگاهانه تعادل و انعطاف با سرگرمی و داستان سرایی.

زبان انگلیسی

مدرس: پریشان، مهسا
فعالیت: گزارش کلاس زبان روز : یک شنبه Sunday تاریخ: 1400/9/7 1. مرور مکالمه ی شماره های 1و 2 2. مرور سوره های "توحید،الکوثر،الفیل" 3.گوش دادن به شعر Hello song. 4. مرور شمارش اعداد 5. مرور دروس welcome ,1,2 به طور کامل جهت آمادگی برای ارزیابی درس زبان امروز
تکلیف: تکلیف: دختر نازم فایل بارگزاری شده را دانلود نماید و به سوالات با دقت کامل پاسخ دهد سپس پاسخ سوالات در قسمت تکالیف بارگزاری شود. نکته: توجه داشته باشید که مهلت پاسخگویی به سوالات تا ساعت 18:00 می باشد و ارسال پس از آن به هیچ عنوان قابل قبول نخواهد بود.
فعالیت: امروز شنبه ارزشیابی ریاضی در پرتال

ریاضی دوم

مدرس: مدانلو، حدیثه
فعالیت: با سلام و احترام 1.صفحات 46 و 47 کتاب درسی ریاضی مبحث تقارن تدریس شد 2.اجرای کلیپ مربوط به مبحث تقارن و ساخت کاردستی توسط بچه ها
تکلیف: عزیزانم صفحه 48 کتاب ریاضی درسی انجام شود

علوم دوم

مدرس: مدانلو، حدیثه
فعالیت: 1.تدریس بخش اول درس 6 علوم درسی (مبحث پیام رمز را پیدا کن 2 ) 2.اجرای کلیپ فندوق جهت تثبیت درس 2.اجرای کلیپ مربوط به چشمه نور

املا دوم

مدرس: مدانلو، حدیثه
فعالیت: با سلام از کلمات مهم درس چوپان درست کار دیکته گفته شد
تکلیف: عزیزانم عکس املای خود را ارسال کنید با 4 کلمه دیکته خود جمله بسازید

هدیه‌های آسمان دوم

مدرس: مدانلو، حدیثه
تکلیف: دخترای گلم درس 6 و 7 هدیه را حتما مطالعه کنید جهت پرسش و پاسخ روز یک شنبه

هنر دوم

مدرس: آقایی، مرجان
فعالیت: امروز در کلاس کارت پستال شب یلدا وتکنیک چاپ انجام شد، تکمیل شود، عکس ان ارسال گردد برای جلسه بعد ماژیک. پاستل. مدادرنگی همراه داشته باشید
تکلیف: امروز در کلاس کارت پستال شب یلدا وتکنیک چاپ انجام شد، تکمیل شود، عکس ان ارسال گردد برای جلسه بعد ماژیک. پاستل. مدادرنگی همراه داشته باشید

زبان انگلیسی

مدرس: پریشان، مهسا
فعالیت: گزارش کلاس زبان روز : شنبه Saturday تاریخ: 1400/9/6 1. مرور مکالمه ی شماره های 1و 2 و تدریس مکالمه ی شماره ی 3 2. مرور سوره های "توحید،الکوثر،الفیل" 3.گوش دادن به شعر های Hello song. Thanksgiving song. 4. مرور شمارش اعداد 1 تا 100 5. تدریس لغات مربوط به جشن شکرگزاری Thanksgiving: corn,pumpkin,pumpkin pie,pudding,pilgrim,hat,harvest,.... 5. تدریس جملات مربوط به جشن شکرگزاری Thank you God for my mum. Thank you God for my dad. Thank you God for my sister. Thank you God for my brother. Thank you God for my family. Thank you God for my body. 6. انجام بازی آنلاین مربوط به جشن شکرگ
تکلیف: تکلیف: دختر نازم برای سنجش درس زبان انگلیسی فردا از صفحه ی 4 تا 29 کتاب ODI 1 بسیار مطالعه و تمرین داشته باشد.

هوش و ریاضی

مدرس: مدانلو، حدیثه
فعالیت: صفحات 29 و 30 کتاب هوش انجام شد
تکلیف: عزیزانم صفحه ی 28 کتاب هوش را انجام دهید
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: