فعالیت و تکلیف

شعبه: دبستان دخترانه منیریه تهران
کلاس: Starters 11
فعالیت: اولیای گرامی باعث افتخار است که یک سال تحصیلی را در کنار شما گذراندیم. امید که دانش آموزان پرتلاشمان، از دانش زبانی خود برای اداره‌ی یک زندگی موفق همه‌جانبه در آینده به خوبی بهره ببرند. مشتاقانه منتظر همراهی دوباره‌ی شما در ادامه‌ی مسیر طولانی ولی شیرین زبان آموزی هستیم. دپارتمان زبان‌های خارجی

زبان انگلیسی

مدرس: اکبرتهرانی، فرنوش
فعالیت:

زبان انگلیسی

مدرس: اکبرتهرانی، فرنوش
فعالیت: یکشنبه 30 اردیبهشت آزمون General برگزار خواهد شد.

زبان انگلیسی

مدرس: اکبرتهرانی، فرنوش
فعالیت: گرامر کتاب ODI 1 دوره شد.
تکلیف: تکلیف : 1.کتاب کار Unit 4 چک شود. در صورت ناقص بودن کامل شود فردا چک خواهد شد.

زبان انگلیسی

مدرس: اکبرتهرانی، فرنوش
فعالیت: گرامر Unit 2 دوره شد.
تکلیف: تکلیف : 1.دخترم تکالیف داده شده در دفتر را انجام دهد.کتاب کار صفحات 18 تا 27 Unit 2 چک شود. در صورت ناقص بودن کامل شود فردا چک خواهد شد.

زبان انگلیسی

مدرس: اکبرتهرانی، فرنوش
فعالیت: گرامر یونیت یک و دو دوره شد.
تکلیف: تکلیف : 1.دخترم تکالیف داده شده در دفتر را انجام دهد.جملات به هم ریخته را مرتب کند.و کتاب کار صفحات 2 تا 17 Unit 1 چک شود. در صورت ناقص بودن کامل شود فردا چک خواهد شد.
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: