فعالیت و تکلیف

شعبه: دبستان دخترانه منیریه تهران
کلاس: Starters 12

زبان انگلیسی

مدرس: اکبرتهرانی، فرنوش
فعالیت: امروز تدریس درس 2 Feelings صفحه 20 را با مشاهده یک فیلم جذاب انجام دادیم .
تکلیف: کتاب ODI1 صفحه 20 انجام شود. فردا مرحله اول پرسش Spelling bee انجام خواهد شد.

زبان انگلیسی

مدرس: اکبرتهرانی، فرنوش
فعالیت: امروز دوره و review درس اول کتاب ODI را انجام دادیم .
تکلیف: کتاب کار صفحه 15 و 16 انجام شود. کتاب pupils book صفحه12,activity5 به فایل صوتی در CD گوش داده و از اصطلاحات گفته شده دو بار در دفتر بنویسید. کتاب ODI1 صفحه 19 انجام شود.

زبان انگلیسی

مدرس: اکبرتهرانی، فرنوش
فعالیت: امروز، مروری به مباحث تدریس شده در یونیت 1 داشتیم.

زبان انگلیسی

مدرس: اکبرتهرانی، فرنوش
فعالیت: امروز تدریس درس اول کتاب ODI صفحه 18 در رابطه با How many را انجام دادیم .
تکلیف: کتاب کار صفحه 14 انجام شود. کتاب pupils book صفحه 11,activity 4 به فایل صوتی در CD گوش داده و از لغات گفته شده دو بار در دفتر بنویسید.

زبان انگلیسی

مدرس: اکبرتهرانی، فرنوش
فعالیت: امروز صفحه‌ی 17 از کتاب ODI با موضوع ابزار آلات موسیقی را کامل کردیم و مروری بر صفحه‌ی 16 نیز داشتیم.
تکلیف: لطفا از کتاب کار صفحه 13 انجام شود. همچنین از کتاب Pupils book صفحه 10,activity 2 به فایل صوتی در CD گوش داده و از لغات گفته شده دو بار در دفتر بنویسید.
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: