فعالیت و تکلیف

شعبه: دبستان دخترانه منیریه تهران
کلاس: Movers 21

زبان انگلیسی

مدرس: رحیمزاده، فائزه
فعالیت: امروز در کلاس زبان ما ، صفحه‌ی 106 که مربوط به extensive reading بود انجام شد.و ما با لغات جدیدی اشنا شدیم.دانش آموزان عزیزم در کنار هم مکالمه را تمرین کردند و به سوالات مربوطه پاسخ دادند.همچین در انتها ایفای نقش کردند.
تکلیف: دانش آموزانم عزیزم لطفا و حتما از لغات زیر دو خط بنویسند و حتما spelling ان ها را تمرین کنند: camp, summer, sister , adventure, climbing, heights

زبان انگلیسی

مدرس: رحیمزاده، فائزه
فعالیت: امروز در کلاس زبان شاد و صمیمی ما، ما با لغات جدیدی آشنا شدیم و spelling انها را تمرین کردیم و story مربوطه را روانخوانی و مکالمه ای کاربردی انجام دادیم.در انتها دانش آموزانم ایفای نقش کردند.
تکلیف: لطفا و حتما برای جلسه آینده دانش آموزان باهوشم از لغات زیر دو خط بنویسند و حتما spelling لغات را تمرین کنند. Studio, dancers, dancing, basketball player, jumping,farmer, detective,of course

علوم به زبان انگلیسی

مدرس: رحیمزاده، فائزه
فعالیت: امروز در کلاس ما،مروری بر مباحث گذشته شد و همچنین مبحث جذاب shadows را در کنار هم اموختیم.
تکلیف: دانش آموزان سخت کوشم لطفا موارد تدریس شده و یادداشت شده در دفتر را مرور کنند.

زبان انگلیسی

مدرس: رحیمزاده، فائزه
فعالیت: امروز با حضور قشنگ زبان آموزانمان، اولین مرحله‌ی مسابقه‌ی هیجان انگیز spelling bee برگزار شد.
تکلیف: دانش آموزانم عزیزم لطفا و حتما کتاب کار صفحه ی 37 را انجام دهند.

ریاضی به زبان انگلیسی

مدرس: رحیمزاده، فائزه
فعالیت: امروز در کلاس ما،مروری بر مباحث گذشته شد و همچنین مبحث جدید ،parallel and perpendicular را در کنار هم اموختیم.
تکلیف: دانش آموزان سخت کوشم لطفا موارد تدریس شده و یادداشت شده در دفتر را مرور کنند.

زبان انگلیسی

مدرس: رحیمزاده، فائزه
فعالیت: امروز در کلاس زبان ما ، صفحه ی 43که مربوط به progress check میشد انجام شد.در این صفحه ابتدا ما مبحث outdoor activities را با دیدن یک ویدیو جذاب مرور کردیم و سپس تمرین های مربوطه را در کنار هم انجام دادیم.در انتها دو صدای ew/y مرور شد.
تکلیف: دانش آموزانم عزیزم لطفا و حتما کتاب کار صفحه ی 36 را انجام دهند.

زبان انگلیسی

مدرس: رحیمزاده، فائزه
فعالیت: امروز در کلاس زبان ما ، در ابتدای کلاس مروری بر مباحث گذشته شد.در صفحه ی 42 کتاب که مربوط به culture میشد، درمورد موضوع جذاب summer camps گفتگو کردیم و با لغات جدیدی اشنا شدیم و متن را در کنار هم خواندیم،در انتها زبان اموزانم به سوالات صفحه ی 42 پاسخ دادند.
تکلیف: دانش آموزانم عزیزم لطفا و حتما کتاب کار صفحه ی 35 را انجام دهند.

ریاضی به زبان انگلیسی

مدرس: رحیمزاده، فائزه
فعالیت: امروز در کلاس ما،مباحث گذشته مرور و مبحث parallel and perpendicular تدریس شد،در کنار زبان اموزانم به مثال زدن پرداختیم.
تکلیف: لطفا و حتما برای جلسه آینده دانش آموزان عزیزم موارد تدریس شده و یادداشت شده در دفتر را مرور کنند.
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: