فعالیت و تکلیف

شعبه: دبستان دخترانه منیریه تهران
کلاس: Movers 22

زبان انگلیسی

مدرس: نیکوئیان، محبوبه
فعالیت: امروز در کلاس زبان انگلیسی ما مسابقه هیجان انگیز Spelling bee در کلاس برگزار شد.
تکلیف: دانش آموزان عزیز کتاب کار صفحه 37 را حل کنند.

ریاضی به زبان انگلیسی

مدرس: رحیمزاده، فائزه
فعالیت: امروز در کلاس ما،مروری بر مباحث گذشته شد و همچنین مبحث جدید ،parallel and perpendicular را در کنار هم اموختیم.
تکلیف: دانش آموزان سخت کوشم لطفا موارد تدریس شده و یادداشت شده در دفتر را مرور کنند.

زبان انگلیسی

مدرس: نیکوئیان، محبوبه
فعالیت: درکلاس زبان انگلیسی امروزمان آهنگ زیبای She را باهم تمرین کردیم،سپس لغات مربوط به Outdoor activities را با زبان آموزان عزیز مرور و تکرار کردیم،سپس تمرینات صفحه 43 کتاب را باهم انجام دادیم ،همچنین جملات و کلماتی با صدای ew/y را باهم روخوانی کردیم و فایل صوتی کتاب را شنیدیم و سوالات مربوط به آن را پاسخ دادیم.
تکلیف: دختران گلم کتاب کار صفحات 36 کتاب را حل کنند. شنبه از لغات و جملات صفحه 34 و 36 دیکته خواهیم داشت، دیکته لغات و جملات این دوصفحه را در دفتر زبان بنویسید.

ریاضی به زبان انگلیسی

مدرس: رحیمزاده، فائزه
فعالیت: امروز در کلاس ما،مروری بر مباحث گذشته شد و همچنین مبحث جدید ،parallel and perpendicular (خطوط موازی و عمود) را در کنار هم اموختیم.
تکلیف: دانش آموزان سخت کوشم لطفا موارد تدریس شده و یادداشت شده در دفتر را مرور کنند.

زبان انگلیسی

مدرس: نیکوئیان، محبوبه
فعالیت: درکلاس زبان انگلیسی امروز متن اهنگ She را باهم همخوانی و تمرین کردیم ،سپس متنی درباره دو کاراکتر و تعطیلاتشان در صفحه 42 کتاب خواندیم و دانش آموزان عزیز درباره متن از یکدیگر سوال کردند و سپس درستی و نادرسی جملات را درباره متن مشخص کردند.
تکلیف: دختران عزیزم به SD کتابتان گوش دهند ،فایل صوتی شماره 54-57 را پخش کنند سپس از فایل صوتی برایم دو جمله کامل در دفترشان بنویسند،(جمعا 8 جمله) لطفا مشخص شود جملات از کدام فایل صوتی نوشته شده اند. این تکلیف شامل امتیاز مثبت نمره Listening میباشد.

زبان انگلیسی

مدرس: نیکوئیان، محبوبه
فعالیت: در کلاس زبان انگلیسی امروز در کلاس آهنگ She را باهم شنیدیم و تلفظ کلمات آن را باهم تمرین کردیم،سپس دانش اموزان عزیزم ایتدا تصاویری از موجودات زیبای دریا و اقیانوس ها را دیدیم و درباره آن مکالمه کردیم سپس متن صفحه 41 کتاب را باهم خواندیم و با انواع موجودات در دریا مانند:starfish,parrotfish,seahorses,...آشنا شدیم و سوالاتی درباره متن و ساختار جملات را پاسخ دادیم.
تکلیف: دختران عزیزم میبایست 30-45 دقیقه مطالعه زبان انگلیسی از مبحث گرامر درس 3 و همه لغات این درس داشته باشند و سپس کتاب کار صفحه 34 و 35 کتاب کار را بادقت پاسخ دهند.

زبان انگلیسی

مدرس: نیکوئیان، محبوبه
فعالیت: در کلاس زبان انگلیسی امروز ابتدا به آهنگ زیبای She گوش دادیم و آن را باهم خواندیم.سپس نحوه تلفظ دو صدای ew در کلمه dew و صدای y در کلمه fly را باهم آموختیم و همراه با دانش اموزان عزیز کلمات صفحه 40 کتاب را روخوانی و تلفظ دوصدای جدید را تمرین کردیم.
تکلیف: دختران پرتلاشم کتاب کار صفحه 33 را با دقت حل کنند.
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: