فعالیت و تکلیف

شعبه: دبستان دخترانه نبرد تهران
کلاس: دانش 2

مفاهیم ریاضی پیش‌دبستانی

مدرس: پالاهنگ، صدیقه
فعالیت: کتاب درسی صفحات آموزش داده شده در مجازی(صفحات45 و 46 و 47)حل شد. چوب خط آموزش داده شد.

زبان‌آموزی پیش‌دبستانی

مدرس: پالاهنگ، صدیقه
فعالیت: زنگ مفاهیم نوشتاری کتاب درسی صفحات 46،47،48،49،50،51 (مبحث آموزش داده شده در کلاس مجازی) حل شد.

هوش و خلاقیت پیش‌دبستانی

مدرس: پالاهنگ، صدیقه
فعالیت: گلیم بافی انجام داده شد.

ورزش پیش‌دبستانی

مدرس: عابدین، مهری
فعالیت: آزمون دوی 60 متر گرفته شد. (بازی آزاد)

مفاهیم علوم پیش‌دبستانی

مدرس: پالاهنگ، صدیقه
فعالیت: کتاب درسی صفحات 56 و 57 و 58 حل شد.

مهارت زندگی پیش‌دبستانی

مدرس: فرهمند، الهام
فعالیت: معرفی افراد کم توان ( نابینا و ناشنوا) و عصای سفید و زبان اشاره انجام و صفحه29 کتاب کامل گردید.

دستان توانا

مدرس: پالاهنگ، صدیقه
فعالیت: گلیم بافی انجام داده شد.

بازی‌های تمرکزی

مدرس: پالاهنگ، صدیقه
فعالیت: گلیم بافی انجام داده شد.

بازی استراتژیک

مدرس: قمری، ندا
فعالیت: بازی ترکیبی لیوان و بشقاب رنگی ( پیش دستی رنگی ، ابزار خلاقانه ) انجام گرفت. 2 ) بازی ترکیبی چوبک و لیوان هم انجام گرفت . 3 ) بازی دیگر هم انجام گرفت .

مفاهیم ریاضی پیش‌دبستانی

مدرس: پالاهنگ، صدیقه
فعالیت: کتاب درسی صفحات 45 و 46 حل شد. مروری بر مباحث هم اندازه و شمارش اعداد انجام داده شد.

آسمانه پیش‌دبستانی

مدرس: پالاهنگ، صدیقه
فعالیت: مرحله تغییر رنگ و تغییر ردیف در گلیم بافی به دانش آموزان آموزش داده شد.

هنر پیش‌دبستانی

مدرس: آقایی، مرجان
فعالیت: امروز در کلاس نقاشی پرنده کشیده و رنگ آمیزی شد.

ماهرشو

مدرس: پالاهنگ، صدیقه
فعالیت: گلیم بافی توسط دانش آموزان انجام داده شد.

دومینو

مدرس: پالاهنگ، صدیقه
فعالیت: چیدمان دومینو به صورت پل جهت یادآوری برای دانش آموزان انجام داده شد. ادامه ی مراحل گلیم بافی انجام داده شد.
فعالیت: با سلام و احترام دانش آموزن عزیز می توانندبرای روز شنبه به مناسبت روز هواپیما با وسایل دور ریختنی یک هواپیما درست کرده وبه مدرسه تحویل دهند.لازم به ذکر است به همه ی دست سازه ها امتیاز تعلق می گیرد.

زبان‌آموزی پیش‌دبستانی

مدرس: پالاهنگ، صدیقه
فعالیت: (زنگ مفاهیم خوانداری) صدای(د)آموزش داده شد.جهت ایجاد انگیزه برای شروع صدای د از دانش آموزان خواسته شد تا نقاشی دریا و دلفین و خورشید را کشیده و درباره آن صحبت نمایند. اعضای بدن که صدای اول آنها د می باشد آموزش داده شد. (زنگ مفاهیم نوشتاری) کتاب درسی صفحات 48 و49 و50 با موضوع پر رنگ کردن خط چین ها و افزایش مهارت دست ورزی انجام داده شد.
تکلیف: دانش آموزان از یک مجله یا کتاب داستان تصاویر با صدای (ب) و(د) را پیدا کرده و دور آن خط بکشند.

هنر پیش‌دبستانی

مدرس: آقایی، مرجان
فعالیت: امروز در کلاس نقاشی پرندهای کوچک رنگی تکنیک مدادرنگی و پاستل روغنی انجام شد.

فعالیت

مدرس: پالاهنگ، صدیقه
فعالیت: دانش آموزان عزیز ارمغان هفته شماره 11 را حل نمایید.

مفاهیم علوم پیش‌دبستانی

مدرس: پالاهنگ، صدیقه
فعالیت: مروری بر حیوانات اهلی و وحشی و نوع تغذیه آنها انجام داده شد. کتاب درسی با موضوع پرندگان و خزندگان و حیوانات تخم گذار و بچه زا آموزش داده شد. دانش آموزان تمرینات کتاب را حل نمودند.
تکلیف: دانش آموزان عزیز لطفا با استفاده از فایل زیر تمرینات کتاب درسی را حل نمایید.

زبان‌آموزی پیش‌دبستانی

مدرس: پالاهنگ، صدیقه
فعالیت: زنگ مفاهیم خوانداری مروری بر صداهای اموخته شده از طریق پرسش و پاسخ از دانش آموزان انجام داده شد. کتاب درسی صفحات 23 و 24 حل شد. صدای (ب) آموزش داده شد.

بازی‌های تمرکزی

مدرس: پالاهنگ، صدیقه
فعالیت: ساخت پل با یک پایه(ستون) با دومینو آموزش داده شد.
تکلیف: دانش آموزان در منزل طبق آموزش داده شد دومینوها را چیده و سپس هنگام کشیدن پایه اصلی عکس گرفته و در پرتال بارگزاری نمایند.
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: