فعالیت و تکلیف

شعبه: دبستان دخترانه نبرد تهران
کلاس: مبتکران 1

ریاضی ششم

مدرس: چگینی، احترام
فعالیت: صفحه 47 و48 کتاب کار ریاضی حل شد. فایل بخش تقسیم کسر کتاب کار ارسال می شود پاسخ های خود بررسی کنید.
تکلیف: صفحه 50 و51 کتاب کار ریاضی حل شود.

فارسی ششم

مدرس: محمود زاده، لیلا
فعالیت: نمونه ی آزمون پرلز با همکاری دانش آموزان پاسخ داده شد.
تکلیف: مرور مطالعاتی طبق برنامه انجام شود.

نگارش ششم

مدرس: محمود زاده، لیلا
فعالیت: نگارش درس دریا قلی با همکاری دانش آموزان تصحیح شد.

مطالعات اجتماعی ششم

مدرس: محمود زاده، لیلا
فعالیت: درسنامه درس دهم (عوامل پیشرفت علوم وفنون در دوره اسلامی )روانخوانی شد سپس دانش آموزان به سوالات مربوط به درس پاسخ دادند .

قرآن ششم

مدرس: محمود زاده، لیلا
فعالیت: فایل صوتی سوره واقعه برای دانش آموزان پخش شد و کاردر کلاس جلسه دوم با همکاری دانش آموزان پاسخ داده شد .

ورزش ششم

مدرس: عابدین، مهری
فعالیت: بازی هندبال تکرار و تمرین ادامه آزمون دو 60متر صورت گرفت.
فعالیت: با سلام واحترام دانش آموزان عزیز با توجه به برنامه مطالعاتی ارسال شده در تاریخ1402/9/18،مطالعه و تکرار دروس را جهت آمادگی سنجش های دی ماه داشته باشید.

ریاضی ششم

مدرس: چگینی، احترام
فعالیت: صفحه 46 و 47 کتاب کار حل شد
تکلیف: فایل مرور فصل 1 بخش الگوی عددی حل شود.

علوم ششم

مدرس: چگینی، احترام
فعالیت: آزمون مروری درس 1 برگزار شد. تمرینات صفحه 50 و51 کتاب کار پاسخ داده شد.

فارسی ششم

مدرس: محمود زاده، لیلا
فعالیت: جعبه ی کلمات درس دریا قلی با همکاری دانش آموزان معنی شد سپس از معانی لغات تمامی درس ها ارزیابی انجام شد .
تکلیف: خلاصه ی درس دریا قلی نوشته شود.

تفکر و پژوهش ششم

مدرس: فرهمند، الهام
فعالیت: فصل 2 پروژه پژوهشی آغاز گردید روش گردآوری اطلاعات تدریس و صفحات 40 و 41 در کلاس کامل گردید.
تکلیف: کتابها تا انتهای ص41 کامل گردد.

رباتیک

مدرس: غلامی، فاطمه
فعالیت: بعد از مرور بر موارد آموزش داده شده در جلسات گذشته موارد زیر آموزش داده شد انتخاب زمین نحوه اجرای برنامه مارک زدن و پاک کردن مارک دستور شرطی test تمامی موارد آموزش داده شده توسط دانش آموزان تمرین شد.

بازی استراتژیک

مدرس: قمری، ندا
فعالیت: 1) بازی ترکیبی چوبک و کاپ گیم و بادی پرکاشن ، با هدف چابکی ، دقت و تمرکز ، نظم و هماهنگی و تقویت سیستم قلبی _ ریوی و در بخش استواری با هدف نشستن و برخاستن شکل گرفت . 2 ) بازی کاپ گیم و بادی پرکاشن ، با هدف چرخاندن لیوان از سمت راست و دقت و تمرکز و هماهنگی گروهی ، صورت پذیرفت.

ریاضی ششم

مدرس: چگینی، احترام
فعالیت: صفحه 45 و46 کتاب کار ریاضی حل شد.

علوم ششم

مدرس: چگینی، احترام
فعالیت: کتاب کار علوم فصل 5 کامل تدریس شد.
تکلیف: درس 1 علوم کتاب و کتاب کار مطالعه و مرور شودپرسیده می شود.

فارسی ششم

مدرس: محمود زاده، لیلا
فعالیت: شعر حفظی پرسیده شد.ارمغان یازدهم با همکاری دانش آموزان تصحیح شد.
تکلیف: کتاب کار فارسی درس دریا قلی کامل شود .

مطالعات اجتماعی ششم

مدرس: محمود زاده، لیلا
فعالیت: درسنامه کتاب کار اجتماعی درس نهم مرور شد سپس دانش آموزان به سوالات آن پاسخ دادند.
تکلیف: درسنامه درس دهم مطالعه شود .

هدیه‌های آسمان ششم

مدرس: محمود زاده، لیلا
فعالیت: درس نهم (جهانی دیگر)تدریس شد .

سواد مالی

مدرس: رمضان محلی، آسیه
فعالیت: تدریس درس دهم و مرور درس نهم و انجام فعالیت کلاسی و گفت و گوی در کلاس انجام شد.
تکلیف: فعالیت منزل درس دهم انجام شود.

ریاضی ششم

مدرس: چگینی، احترام
فعالیت: صفحه 42 و43 کتاب کار حل شد.
تکلیف: صفحه 58و59 کتاب کار حل شود.

علوم ششم

مدرس: چگینی، احترام
فعالیت: فعالیت های صفحه 36 و38 در کلاس پاسخ داده شد. صفحه 44 کتاب کار تدریس شد.
تکلیف: پاسخ صفحه های 36 و38 ارسال شود.

فارسی ششم

مدرس: محمود زاده، لیلا
فعالیت: دانش زبانی درس هشتم(نقطه - ویرگول _دونقطه )توضیح داده شد و دانش آموزان برای هر کدام مثال هایی نوشتند.
تکلیف: نگارش درس هشتم (دریا قلی )کامل شود.

رایانه

مدرس: ابوالقاسم حسینی، مرضیه سادات
فعالیت: رسم جدول، تنظیمات صفحه و طراحی بروشور در ورد از کتاب کار و فناوری آموزش داده شد.

ریاضی ششم

مدرس: چگینی، احترام
فعالیت: تمرینات صفحه 41 و 42 تا سوال 6 کتاب کار حل شد.
تکلیف: صفحه 45 و46 کتاب کار حل شود. صفحات حل شده امروز با پاسخ درست ارسال شود .

فارسی ششم

مدرس: محمود زاده، لیلا
فعالیت: فایل صوتی متن درس هشتم (دریا قلی )برای دانش آموزان پخش شد سپس معنی شعر درس دریاقلی ،نکات ادبی ودستوری آن توضیح داده شد .
تکلیف: کلمات مهم املایی درس دریا قلی و 4 بیت شعر آن نوشته شود.

مطالعات اجتماعی ششم

مدرس: محمود زاده، لیلا
فعالیت: تدریس درس دهم (چه عواملی موجب گسترش علوم و فنون در دوره ی اسلامی شد) انجام شد .
تکلیف: درس دهم با دقت مطالعه شود .حل کاربرگ 13 در پرتال بارگذاری شد .دانش آموزان در کتاب خودبنویسید.
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: