فعالیت و تکلیف

شعبه: دبستان دخترانه نبرد تهران
کلاس: نخبگان 1

ریاضی چهارم

مدرس: تقی زاده، معصومه
فعالیت: صفحات 57، 58 و 59 کتاب ریاضی به منظور تثبیت مبحث تقریب حل شد.
تکلیف: صفحات 65 و 69 کتاب کار ریاضی حل شود.

علوم چهارم

مدرس: تقی زاده، معصومه
فعالیت: به سوالات صفحات 60 تا 63 کتاب کار علوم پاسخ داده شد.
تکلیف: اگر سنگی دارید، خوشحال می‌شوم آن را به مدرسه آورده و با دوستان خود بررسی کنید.

مطالعات اجتماعی چهارم

مدرس: کاوه، مطهره
فعالیت: پیدایش تمدن‌ها و اولین شهرها تدریس شد.
تکلیف: کتاب اجتماعی و کتاب کار آن فردا آورده شود. درس هشتم و نهم تا جایی که تدریس شده است فردا پرسیده خواهد شد.

قرآن چهارم

مدرس: کاوه، مطهره
فعالیت: درس ششم تدریس شد.
تکلیف: پاسخ تمرینات درس 5 قرآن وارد کتاب شود.

مهارت زندگی

مدرس: فرهمند، الهام
فعالیت: در شروع آموزش مهارت حل مسئله تعریف مسئله تدریس و ص29 در کلاس کامل گردید.
فعالیت: با سلام واحترام دانش آموزان عزیز با توجه به برنامه مطالعاتی ارسال شده در تاریخ1402/9/18،مطالعه و تکرار دروس را جهت آمادگی سنجش های دی ماه داشته باشید.

ریاضی چهارم

مدرس: تقی زاده، معصومه
فعالیت: محاسبات تقریبی تدریس شده و صفحه 56 کتاب ریاضی حل شد.
تکلیف: صفحات 63 و 64 کتاب کار ریاضی حل شود.

علوم چهارم

مدرس: تقی زاده، معصومه
تکلیف: صفحه 61 کتاب کار علوم حل شود. فردا کتاب کار علوم همراه آورده شود.

فارسی چهارم

مدرس: کاوه، مطهره
فعالیت: درسنامه و جعبه کلمات درس هفتم تدریس شد.
تکلیف: از هر یک از لغات املایی درس هفتم دوبار در انتهای دفتر املا نوشته شود. توضیحات مسابقه داستان نویسی بارگذاری شده است. «برنامه مطالعاتی مرور درس های نیمسال اول تحصیلی» داخل سایت موجود است. دانش آموزان برای دوره و مرور درس های داده شده حتما طبق برنامه مطالعه روزانه داشته باشند.

مطالعات اجتماعی چهارم

مدرس: کاوه، مطهره
تکلیف: کتاب کار اجتماعی فردا آورده شود و درس هشتم مطالعه شود.

هدیه‌های آسمان چهارم

مدرس: کاوه، مطهره
فعالیت: درس هشتم تدریس و فعالیت های آن حل شد.
تکلیف: صفحه 60 و 62 در منزل کامل شود. نقاشی صفحه 63 در برگه A4 امتیازی است. درس 7 و 8 برای هفته بعد مطالعه شود.

ورزش چهارم

مدرس: عابدین، مهری
فعالیت: آزمون دو سرعت و بازی آزاد در کلاس صورت گرفت.

رباتیک

مدرس: غلامی، فاطمه
فعالیت: مرور بر مبحث تعادل و پایداری آموزش ساخت یک عقاب تعادلی انجام شد.

ریاضی چهارم

مدرس: تقی زاده، معصومه
فعالیت: صفحه 54 و تمرین صفحه 55 کتاب ریاضی (تا سوال 4) حل شد.
تکلیف: صفحه 43 و صفحه 55 (از سوال 5 تمرین به بعد) کتاب ریاضی حل شود. فردا کتاب ریاضی همراه آورده شود.

فارسی چهارم

مدرس: کاوه، مطهره
فعالیت: درس هفتم تدریس شد و لغات مهم املایی مشخص شد.
تکلیف: صفحه 64 و 67 کتاب کار فارسی کامل و فردا آورده شود. کتاب نگارش نیز برای تصحیح فردا آورده شود.

املا چهارم

مدرس: کاوه، مطهره
فعالیت: املای درس ششم گفته شد و شعر حفظی پرسیده شد.

سواد مالی

مدرس: رمضان محلی، آسیه
فعالیت: تدریس درس هشتم و نهم و انجام فعالیت کلاسی و گفت و گوی کلاسی در کلاس انجام شد.
تکلیف: فعالیت منزل درس هشتم و نهم انجام شود.

زیبانویسی

مدرس: آقایی، مرجان
فعالیت: امروز در کلاس زیبانویسی درس هفت نوشتن( م گرد) تدریس، و تمرین شد.

ریاضی چهارم

مدرس: تقی زاده، معصومه
فعالیت: صفحات 52 و 53 کتاب ریاضی حل شد.
تکلیف: صفحات 53 و 54 کتاب ریاضی حل شود. بخش ریاضی ارمغان شماره 10 حل شود.

علوم چهارم

مدرس: تقی زاده، معصومه
فعالیت: در س 6 علوم (سنگ ها) تا انتها تدریس شد.
تکلیف: به سوالات بخش علوم ارمغان شماره 10 پاسخ داده شود.

فارسی چهارم

مدرس: کاوه، مطهره
فعالیت: پرسش درس ششم و شعر حفظی انجام شد.
تکلیف: ارمغان هفته دهم (به جز سوال 1 و 2 هدیه‌ها) کامل حل شود.

املا چهارم

مدرس: کاوه، مطهره
تکلیف: درصورتی که شنبه کلاس ها حضوری باشد دفتر های املا آورده شود تا املا از درس ششم در کلاس برگزار شود.

هنر چهارم

مدرس: آقایی، مرجان
فعالیت: امروز در کلاس نقاشی دخترک و انار تکنیک مدادرنگی انجام شد.
تکلیف: دختران گلم نقاشی در منزل تکمیل گردد و جلسه بعد همراه داشته باشید. وسایل مورد استفاده جلسه بعد :مدادرنگی و پاستل روغنی و دفتر نقاشی همراه داشته باشید.

ریاضی چهارم

مدرس: تقی زاده، معصومه
فعالیت: محاسبه حاصل ضرب و نقش صفر در ضرب تدریس شد و فعالیت صفحه 52 حل شد.
تکلیف: کار در کلاس صفحه 52 و فعالیت و کار در کلاس صفحه 53 حل شود.

فارسی چهارم

مدرس: کاوه، مطهره
فعالیت: کتاب نگارش حل شد.
تکلیف: صفحه 42 و 43 نگارش حل شود و عکس آن بارگذاری شود. کیفیت عکس ها بالا باشد.

قرآن چهارم

مدرس: کاوه، مطهره
فعالیت: درس پنجم تدریس شد.
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: