فعالیت و تکلیف

شعبه: دبستان دخترانه نبرد تهران
کلاس: نخبگان 2

ریاضی چهارم

مدرس: تقی زاده، معصومه
فعالیت: صفحات 57 و 59 کتاب ریاضی به منظور تثبیت مبحث تقریب حل شد.
تکلیف: صفحات 65 و 69 کتاب کار ریاضی حل شود.

علوم چهارم

مدرس: تقی زاده، معصومه
تکلیف: به سوالات صفحه 61 کتاب کار علوم پاسخ داده شود. فردا کتاب کار علوم همراه آورده شود. اگر سنگی دارید، خوشحال می‌شوم آن را به مدرسه آورده و با دوستان خود بررسی کنید.

فارسی چهارم

مدرس: کاوه، مطهره
فعالیت: روانخوانی انتظار پرسیده و درک و دریافت آن حل شد سپس عناصر داستان و معنی ضرب المثل های داخل درس تدریس شد. پرسش درس اول و دوم نیز انجام گشت.
تکلیف: فردا کتاب فارسی آورده نشود.

نگارش چهارم

مدرس: کاوه، مطهره
تکلیف: کتاب نگارش فردا آورده شود.

مطالعات اجتماعی چهارم

مدرس: کاوه، مطهره
فعالیت: درس نهم تدریس شد.
تکلیف: فردا درس 8 و 9 پرسیده می‌شود. دانش‌آموزان بر مطالعه این دو درس تمرکز کنند و نیازی به مطالعه درس سوم فارسی برای فردا نیست.

قرآن چهارم

مدرس: کاوه، مطهره
فعالیت: درس ششم تدریس و فعالیت های آن شد.
تکلیف: پاسخ تمارین درس 5 در کتاب قرآن وارد شود.

مهارت زندگی

مدرس: فرهمند، الهام
فعالیت: در شروع آموزش مهارت حل مسئله تعریف مسئله تدریس و ص29 در کلاس کامل گردید.

رایانه

مدرس: ابوالقاسم حسینی، مرضیه سادات
فعالیت: بلوک های تغییر جلوه، ظاهر و پنهان و به لایه رفتن آموزش داده شد.

ریاضی چهارم

مدرس: تقی زاده، معصومه
فعالیت: محاسبات تقریبی تدریس شده و صفحات 56 و 57 کتاب ریاضی حل شد.
تکلیف: صفحات 63 و 64 کتاب کار ریاضی حل شود. فردا کتاب ریاضی همراه آورده شود.

فارسی چهارم

مدرس: کاوه، مطهره
فعالیت: درسنامه و جعبه کلمات درس هفتم تدریس شد.
تکلیف: از هر یک از لغات املایی درس هفتم دوبار در برگه کلاسور نوشته شود. توضیحات مسابقه داستان نویسی بارگذاری شده است. «برنامه مطالعاتی مرور درس های نیمسال اول تحصیلی» داخل سایت موجود است. دانش آموزان برای دوره و مرور درس های داده شده حتما طبق برنامه مطالعه روزانه داشته باشند.

مطالعات اجتماعی چهارم

مدرس: کاوه، مطهره
تکلیف: فردا کتاب کار اجتماعی آورده شود و درس هشتم مطالعه شود.

ورزش چهارم

مدرس: عابدین، مهری
فعالیت: آزمون دو سرعت و بازی آزاد در کلاس صورت گرفت.

رباتیک

مدرس: غلامی، فاطمه
فعالیت: مرور بر مبحث تعادل و پایداری آموزش ساخت یک عقاب تعادلی انجام شد.

ریاضی چهارم

مدرس: تقی زاده، معصومه
فعالیت: صفحه 54 و تمرین صفحه 55 کتاب ریاضی (تا سوال 5) حل شد.
تکلیف: صفحه 43 و صفحه 55 (از سوال 6 تمرین به بعد) کتاب ریاضی حل شود.

فارسی چهارم

مدرس: کاوه، مطهره
فعالیت: درس هفتم تدریس، فعالیت های آن حل و کلمات مهم املایی مشخص شد.
تکلیف: صفحه 64 و 67 کتاب کار فارسی کامل و فردا آورده شود.

هدیه‌های آسمان چهارم

مدرس: کاوه، مطهره
فعالیت: درس هشتم تدریس و فعالیت های آن حل شد.
تکلیف: فعالیت های صفحه 60 و 62 و 64 کتاب هدیه تا هفته بعد در منزل انجام شود. جلسه بعدی درس 7و8 پرسیده می شود.

سواد مالی

مدرس: رمضان محلی، آسیه
فعالیت: تدریس درس هشتم و نهم و انجام فعالیت کلاسی و گفت و گوی کلاسی در کلاس انجام شد.
تکلیف: فعالیت منزل درس هشتم و نهم انجام شود.

زیبانویسی

مدرس: آقایی، مرجان
فعالیت: امروز در کلاس زیبانویسی درس هفت نوشتن( م گرد) تدریس، و تمرین شد.

ریاضی چهارم

مدرس: تقی زاده، معصومه
فعالیت: صفحات 52 و 53 کتاب ریاضی حل شد.
تکلیف: صفحات 53 و 54 کتاب ریاضی حل شود. بخش ریاضی ارمغان شماره 10 حل شود.

علوم چهارم

مدرس: تقی زاده، معصومه
فعالیت: درس ششم علوم (سنگ ها) تا انتها تدریس شد.
تکلیف: به سوالات بخش علوم ارمغان شماره 10 پاسخ داده شود.

فارسی چهارم

مدرس: کاوه، مطهره
فعالیت: پرسش کلاسی از درس ششم انجام شد.
تکلیف: ارمغان هفته دهم (به جز سوال 1 و 2 هدیه) کامل حل شود.

رایانه

مدرس: ابوالقاسم حسینی، مرضیه سادات
فعالیت: بلوک های تغییر پس زمینه و اندازه شکلک آموزش داده شد و پروژه های مربوط به آن ها در کلاس انجام شد.

ریاضی چهارم

مدرس: تقی زاده، معصومه
فعالیت: کار در کلاس صفحه 52 و فعالیت و کار در کلاس صفحه 53 حل شود.
تکلیف: کار در کلاس صفحه 52 و فعالیت و کار در کلاس صفحه 53 حل شود.

فارسی چهارم

مدرس: کاوه، مطهره
فعالیت: نگارش درس 6 حل شد.
تکلیف: صفحه 42 و 43 نگارش حل شود و عکس آن بارگذاری شود. کیفیت عکس ها بالا باشد.

قرآن چهارم

مدرس: کاوه، مطهره
فعالیت: درس پنجم تدریس شد.

بازی استراتژیک

مدرس: قمری، ندا
فعالیت: 1) وارم آپ صورت پذیرفت . 2 )بازی ترکیبی چوبک و لیوان و کاپ گیم انجام شد .( مناسبتی _ یلدا ) 3) بازی با کاغذ هم انجام گرفت .
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: