فعالیت و تکلیف

شعبه: دبستان دخترانه نبرد تهران
کلاس: کاوشگران 2

ریاضی پنجم

مدرس: بنی مصطفی، صدیقه
فعالیت: در این جلسه مبحث حل مسائل تناسب با استفاده از جدول تناسب تدریس گردید.محتوای این جلسه به همراه نمونه سوالات دوره ای اعداد مرکب در این قسمت آپلود گردید.
تکلیف: مبحث اعداد مرکب مرور گردد.

علوم پنجم

مدرس: بنی مصطفی، صدیقه
فعالیت: مبحث ساختمان چشم مرور گردید .و دانش آموزان با عیوب انکساری نزدیک بینی ، دور بینی و آستیگماتیسم آشنا شدند.همچنین در این جلسه انواع عدسی ها در حل مشکل دور بینی و نزدیک بینی شرح داده شد.
تکلیف: دست ورزی مربوط به ساختمان چشم را به همراه داشته باشید.

نگارش پنجم

مدرس: بنی مصطفی، صدیقه
فعالیت: درس هشتم از کتاب نگارش به طور کامل پاسخ داده شد.
تکلیف: (1)بند نویسی مربوط به این بخش کامل شود.(2)کلیه نکات مربوط به درس دوم از کتاب فارسی مرور گردد.

هنر پنجم

مدرس: آقایی، مرجان
فعالیت: امروز در کلاس نقاشی دختر و سبد انار تکنیک مدادرنگی کشیده و رنگ آمیزی شد.
تکلیف: دختران گلم نقاشی در منزل تکمیل گردد و جلسه بعد همراه داشته باشید. وسایل مورد استفاده جلسه بعد :مدادرنگی و دفتر نقاشی همراه داشته باشید.

رایانه

مدرس: ابوالقاسم حسینی، مرضیه سادات
فعالیت: بلوک های بزرگتر، کوچکتر و مساوی آموزش داده شد و پروژه های مداد جادویی و پرسش و پاسخ در کلاس انجام شد.
فعالیت: با سلام واحترام دانش آموزان عزیز با توجه به برنامه مطالعاتی ارسال شده در تاریخ1402/9/18،مطالعه و تکرار دروس را جهت آمادگی سنجش های دی ماه داشته باشید.

ریاضی پنجم

مدرس: بنی مصطفی، صدیقه
فعالیت: مبحث تناسب با تدریس صفحه 56 از کتاب ریاضی آ و پ آغاز گردید و تناسب در محیط و مساحت مربع آموزش داده شد .محتوای این جلسه در اختیار شما قرار داده شده است.برگه ی ارزیابی فصل دوم ریاضی به دانش آموزان تحویل داده شده است..
تکلیف: (1)کار در کلاس صفحه 57 در کتاب پاسخ داده شد.(محتوای صفحه 56 در دفتر نوشته شده،در کتاب نیز وارد شود.)(2)نمونه سوالات دوره ای در فایل پیوست قرار داده شده است.

علوم پنجم

مدرس: بنی مصطفی، صدیقه
تکلیف: هفته ی گذشته در کلاس آنلاین سوالات فصل پنجم از کتاب کار و کتاب علوم پاسخ داده شد.روز دوشنبه کتاب علوم و کتاب کار کامل شده و همراه خود بیاورید.چک خواهم کرد.

فارسی پنجم

مدرس: بنی مصطفی، صدیقه
فعالیت: درس هشتم از کتاب کار فارسی پاسخ داده شد.
تکلیف: برای روز دوشنبه لغات و آرایه های درس اول فارسی پرسیده خواهد شد.کتاب کار فارسی و کتاب نگارش را به همراه داشته باشید.

املا پنجم

مدرس: بنی مصطفی، صدیقه
فعالیت: ارزشیابی املا و معانی لغات از درس هشتم انجام شد و تصحیح شد.

مطالعات اجتماعی پنجم

مدرس: بنی مصطفی، صدیقه
فعالیت: درس دهم از کتاب کار اجتماعی پاسخ داده شد.
تکلیف: درس اول مطالعات اجتماعی پرسیده خواهد شد.

سواد مالی

مدرس: رمضان محلی، آسیه
فعالیت: تدریس درس دهم و یازدهم و انجام فعالیت کلاسی در کلاس انجام شد.
تکلیف: فعالیت منزل درس دهم و یازدهم انجام شود.

رباتیک

مدرس: غلامی، فاطمه
فعالیت: آموزش مدارات سری و موازی انجام شد مرور مجدد بر مباحث ولتاژ- جریان - مقاومت آموزش فرمول محاسبه ولتاژ جریان ومقاومت ورابطه بین آنها شناخت رنگ ها و محاسبه یک مقاومت و حل مسئله توسط دانش آموزان انجام شد
تکلیف: حل مسئله زیر درمنزل انجام شود رنگ های روی یک مقاومت به شرح زیر است رنگ اول قرمز،رنگ دوم زرد،رنگ سوم مشکی رنگ چهارم طلایی اگر ولتاژ برابر با 500باشد جریان چقدر است ؟ عدد رنگ قرمز 2 عدد رنگ زرد 4 عدد رنگ مشکی 0 ساخت یک مدار سری وموازی به صورت اختیاری درمنزل

هوش و استعداد تحلیلی

مدرس: بنی مصطفی، صدیقه

ریاضی پنجم

مدرس: بنی مصطفی، صدیقه
فعالیت: ارزشیابی از فصل دوم ریاضی انجام شد.سوالات صفحه 54 و 55 از کتاب ریاضی پاسخ داده شد.
تکلیف: سوالات نادرست خود را در دفتر ریاضی بنویسید و به آن پاسخ دهید.

فارسی پنجم

مدرس: بنی مصطفی، صدیقه
فعالیت: بخوان و بیاندیش درس هشتم توسط دخترم ویانا خوش نام تدریس گردید و به سوالات آن پاسخ داده شد.
تکلیف: (1)فردا ارزشیابی از دیکته،معنی لغات درس هشتم خواهید داشت.دفتر املا و کتاب کارفارسی را به همراه داشته باشید.(2)لغات و نکات درس رئیس علی در کتاب وارد شود.

مطالعات اجتماعی پنجم

مدرس: بنی مصطفی، صدیقه
تکلیف: نکات کتاب اجتماعی درس 10،در کتاب نوشته و کتاب کار اجتماعی را همراه داشته باشید.

ورزش پنجم

مدرس: عابدین، مهری
فعالیت: آزمون انعطاف پذیری امتحان گرفته شد.

استعداد فضایی پنجم

مدرس: بنی مصطفی، صدیقه
فعالیت: پاسخ پیک ارمغان شماره 13 در این قسمت ارسال گردید.
تکلیف: دانش آموزان عزیزم.پیک ارمغان 10و 11 و 12 آورده شود.

هوش و استعداد تحلیلی

مدرس: بنی مصطفی، صدیقه
فعالیت: پاسخ آزمون ریاضی

ریاضی پنجم

مدرس: بنی مصطفی، صدیقه
فعالیت: کاردرکلاس صفحه53 و54 پاسخ داده شد.
تکلیف: تمرین های صفحه54 و 55 از کتاب ریاضی پاسخ داده شود.

فارسی پنجم

مدرس: بنی مصطفی، صدیقه
فعالیت: در این جلسه واژه آموزی صفحه 63 تدریس شد ودانش آموزان با پسوند صفت ساز (دوست) آشنا شدند.همچنین در ادامه، درس توسط سایر دانش آموزان روانخوانی گردید و هم زمان ارزشیابی این درس انجام شد.در این جلسه دانش آموزان با مفهوم استعمار و استعمارگر آشنا شدند.
تکلیف: تصویر صفحه 63 کتاب فارسی در این قسمت ارسال شود.

هدیه‌های آسمان پنجم

مدرس: بنی مصطفی، صدیقه
فعالیت: درس هشتم از کتاب هدیه های آسمانی با عنوان دو نامه تدریس گردید و به سوالات آن پاسخ داده شد.محتوای مربوط به این جلسه در این قسمت قرار داده شده است.
تکلیف: تصویر صفحات درس هشتم در این قسمت ارسال شود.

قرآن پنجم

مدرس: بنی مصطفی، صدیقه
تکلیف: دست ورزی مربوط به پیام قرآنی درس پنجم آماده شود و تصویر آن در این قسمت آپلود شود.

استعداد فضایی پنجم

مدرس: بنی مصطفی، صدیقه
تکلیف: پیک ارمغان شماره 12 حل شود.

رایانه

مدرس: ابوالقاسم حسینی، مرضیه سادات
فعالیت: بلوک های دسته عملگر آموزش داده شد و پروژه ماشین حساب در کلاس انجام شد.

ریاضی پنجم

مدرس: بنی مصطفی، صدیقه
فعالیت: مبحث نسبتهای مساوی از فصل سوم تدریس شد و سوالات صفحه 52 از کتاب آ و پ پاسخ داده شد
تکلیف: (1)کار در کلاس صفحه 53 تا پایان کار در کلاس و(2)کتاب کار صفحه 65 تا 67 پاسخ داده شود.تصویر آن در این قسمت ارسال شود.

علوم پنجم

مدرس: بنی مصطفی، صدیقه
فعالیت: درس ششم از علوم پایه پنجم با عنوان چه خبر 1؟(قسمت ساختمان چشم) تدریس گردید.در این جلسه دانش آموزان تصویر یک چشم را هم زمان با تدریس آموزگار ،رسم نموده و اجزای مختلف آن را مشخص نمودند.همچنین دانش آموزان با نحوه ی ایجاد تصویر بر روی شبکیه و انتقال تصویر روی شبکیه به وسیله ی عصب بینایی به لوپ پس سری مغز آشنا شدند. فیلم آموزشی مربوط به این جلسه در این قسمت بارگذاری گردیده است.
تکلیف: وظیفه ی 8 قسمتی را که مشخص نمودید،به طور کامل در نقاشی خود بنویسید.برای مرور این قسمت حتما فیلم مربوطه را ملاحظه نمایید.* https://www.aparat.com/v/WT9vH

فارسی پنجم

مدرس: بنی مصطفی، صدیقه
فعالیت: درس هشتم فارسی با عنوان دفاع از میهن به طور کامل تدریس گردید.در این جلسه متن درس توسط دانش آموزان روانخوانی گردیدو ارزشیابی معنی لغات انجام شد و به سوالات درک مطلب درس پاسخ داده شد.
تکلیف: بخوان و بیاندیش درس هشتم با عنوان رئیسعلی خوانده شود.جلسه ی آینده در کلاس سوالات درک مطلب(اضافه بر کتاب) خواهم پرسید.

استعداد فضایی پنجم

مدرس: بنی مصطفی، صدیقه
فعالیت: پاسخ سوالات پیک ارمغان شماره ی 11 در این قسمت قرار گرفته است.
تکلیف: لطفا پیک ارمغان خود را اصلاح نموده و حتما پاسخ را در این قسمت آپلود نمایید

بازی استراتژیک

مدرس: قمری، ندا
فعالیت: کارترکیبی چوبک و بادی پرکاشن و لیوان انجام شد . 2 ) بازی ترکیبی کاپ گیم و چوبک هم انجام شد . 3 ) بازی حرکتی نیز انجام گرفت ، با تغییر جهت ها و کند و تند شدن سرعت موزیک .

آزمایشگاه

مدرس: بنی مصطفی، صدیقه
تکلیف: دختران عزیزم تا روز 22 اذر ماه فرصت دارید ،یک موضوع از شاخه های مختلف علوم را تحت نظارت اولیا،انتخاب نموده و در قالب فایل پاور پوینت برای بنده ارسال بفرمائید.با توجه به این که فرصت برای اصلاح اثر وجود ندارد،می توانید تا روز 20 ام آذر ماه فایل خود را ارسال نموده تا ملاحظات ابتدایی اثر صورت بگیرد.
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: