فعالیت و تکلیف

شعبه: دبستان پسرانه جنت آباد تهران
کلاس: ابوریحان بیرونی

ریاضی ششم

مدرس: لونی، نسیبه
تکلیف: صفحات 66، 67 و 68 و 69 و 50 کتاب ریاضی علوی حل شود.

علوم ششم

مدرس: لونی، نسیبه
فعالیت: با سلام ادامه درس پنجم ، تا سر سنگ های آتش فشانی تدریس شد.
تکلیف: نداریم

املا ششم

مدرس: لونی، نسیبه
فعالیت: با سلام از درس پنجم املا نوشته شد. به صورت پیدا کردن غلط های املایی در متن داده شده
تکلیف: یک داستان دیگر از شاهنامه پیدا کنید به غیر از هفت خان رستم( از کتاب یا جستجو در گوگل) آن را بخوانید و شخصیت های آن را مشخص کنید و خلاصه داستان را در یک بند در دفتر بنویسید. 2. از متن درس پنجم، 5 جمله انتخاب کنید و نهاد و فعل را مشخص کرده و در دفتر بنویسید.

مطالعات اجتماعی ششم

مدرس: لونی، نسیبه
تکلیف: درس هشتم خوانده شود. کاربرگه شماره 12 کامل شود. فعالیت شماره 7 ، درس هشتم، تصور کنید 50 سال بعد به دنیا آمده اید و... انجام دهید و بنوسید.

هدیه‌های آسمان ششم

مدرس: لونی، نسیبه
فعالیت: با سلام درس ششم در خصوص امامان ع تدریس شد
تکلیف: نداریم

استعداد تحلیلی ششم

مدرس: لونی، نسیبه
فعالیت: با سلام سوال 3، صفحه 15 و سوالات 6 و 7 صفحه 16 حل شد.
تکلیف: نداریم

ریاضی ششم

مدرس: لونی، نسیبه
فعالیت: با سلام ریاضی صفحه 46 کتاب درسی حل شد.
تکلیف: صفحه 47 کتاب درسی حل شود. فارسی: روخوانی درس پنجم ، تمرین املا از درس پنجم کلماتی که نشانه (ع، ص ، س، ح ، ه ، ط ، ت ، غ ) را دارند از درس پنجم در دفتر فارسی بنویسید. دز یک جدول مرتب و منظم

هنر ششم

مدرس: ایروانی، سارا
فعالیت: با سلام در این جلسه دانش آموزان با استفاده از رنگ های اکرلیک و ابر و چسب مرحله اول کار روی بوم را انجام دادند.
تکلیف: لطفا برای جلسه آینده دانش آموزان لوازم این هفته را همراه بیاورند،برای انجام مرحله دوم کار روی بوم ممنونم

رایانه

مدرس: عبدی، مهرداد
فعالیت: آموزش و تدریس مختصات یا موقعیت نقطه در صحنه ، گروه حرکت X و Y جهت ها در اسکرچ - تا صفحه 35 کتاب آموزشی تدریس شد

ریاضی ششم

مدرس: لونی، نسیبه
فعالیت: با سلام صفحات 44 و 45 کتاب ریاضی حل شد. یادآوری تبدیل کسر و عدد اعشاری به یکدیگر
تکلیف: نداریم

فارسی ششم

مدرس: لونی، نسیبه
فعالیت: با سلام بخوان و بیندیش درس پنجم خوانده شد. به سوالات درک مطلب آن پاسخ داده شد.
تکلیف: نداریم

مطالعات اجتماعی ششم

مدرس: لونی، نسیبه
فعالیت: با سلام. معلم شو توسط دو گروه قرمز و سبز در مورد منابع انرژی به صورت پاورپوینت اطلاعات روزنامه ها تدریس بخشی از درس نهم در خصوص تاریخ اسلام
تکلیف: نداریم

متن ادبی ششم

مدرس: لونی، نسیبه
فعالیت: با سلام مشاعره به صورت بازی با اشعار انجام شد.
تکلیف: حفظ شعر مورد نظر

مهارت زندگی

مدرس: رشیدی، فاطمه
فعالیت: سلام و روز بخیر مبحث احترام به بزرگتر با مشارکت دانش اموزان تدریس شد.
تکلیف: تکالیف در کلاس انجام شد.

ریاضی ششم

مدرس: لونی، نسیبه
فعالیت: با سلام یادآوری اعداد اعشاری انجام شد. نوشتن تمرین در دفتر و حل فعالیت صفحه 44 کتاب درسی
تکلیف: 5 کسر در دفتر بنویسید، سپس آنها را به صورت عدد اعشاری بنویسید.

علوم ششم

مدرس: لونی، نسیبه
فعالیت: با سلام تمرینات صفحه 54 کتاب علوی کامل شد بخشی از درس پنجم، زمین پویا با پخش فیلم فندق تدریس شد.
تکلیف: نداریم.

سواد مالی

مدرس: خدائی، یگانه
فعالیت: مبحث عرضه و تقاضا تدریس شد.
تکلیف: 1.فعالیت منزل صفحه ی 59 2.درباره ی گرانی تحقیق کنید و از اولیای خود بپرسید در هفته ی گذشته چه چیزهایی خریده اند که بنظرشان یکدفعه بسیار گران شده بوده است ؟

ریاضی به زبان انگلیسی

مدرس: هاشمی، سمانه
فعالیت: Time zone
تکلیف: محتوای ارسالی بررسی شود.

ریاضی ششم

مدرس: لونی، نسیبه
فعالیت: با سلام سوالات ارزشیابی های فصل اول و دوم کتاب علوی، رفع اشکال شد.
تکلیف: نداریم.

فارسی ششم

مدرس: لونی، نسیبه
فعالیت: با سلام. روخوانی درس پنجم، مجددا انجام شد. هم معنی واژگان در دفتر نوشته شد.
تکلیف: نداریم.

مطالعات اجتماعی ششم

مدرس: لونی، نسیبه
فعالیت: با سلام بخشی از درس هشتم در خصوص انرژی های نو تدریس شد. کتاب درسی مورد بررسی قرار گرفت. کاربرگه 11 حل شد.
تکلیف: فعالیت شماره 4 صفحه 41 کتاب اجتماعی درسی انجام شود. کاربرگه شماره 12 ، تا آخر هفته تکمیل شود. به صورت گروهی، اطلاعات مربوط به منابع انرژی، نفت ، گاز، بنزین، آب، خورشید، باد ، انرژی هسته ای را از روزنامه های مختلف در بیاورید و به صورت پاورپوینت بسازید.

قرآن ششم

مدرس: لونی، نسیبه
فعالیت: با سلام درس پنجم بخش اول و دوم تدریس شد

علوم به زبان انگلیسی

مدرس: هاشمی، سمانه
فعالیت: Digestive system تدریس شد.
تکلیف: محتوای ارسالی بررسی شود.
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: