فعالیت و تکلیف

شعبه: دبستان پسرانه جنت آباد تهران
کلاس: سهراب سپهری

ریاضی دوم

مدرس: کردستی، رویا
فعالیت: باعرض‌سلام واحترام امروز در کلاس حضوری دست ورزی ساعت بالمینت ساعت ( تمرین ربع ونیم ) داشتیم ، دست ورزی باکویزنر برای شروع فصل چهارم عدد 100 رو داشتیم وصفحه‌ی 56 تدریس شد ودرکلاس با مشارکت دانش آموزان انجام شد.
تکلیف: ارزشیابی فصل سوم صفحه‌ی 198و197

فارسی دوم

مدرس: کردستی، رویا
فعالیت: بااحترام ایجاد انگیزه با بخش فیلم درمورد مشاغل ،روانخوانی درس هفتم ومشخص کردن کلماتی که ارزش املائی دارند ،هم معنی ومخالف های درس کارشد وقسمت درست ونادرست وگوش کن وبگو بامشارکت دانش آموزان انجام شد . کلیپ مربوط به مشاغل از واتساپ ارسال شد .
تکلیف: وارد کردن کلماتی که ارزش املائی دارند در مزرعه کلمات وهمچنین وارد کردن در دفترتلاش،همچنین وارد کردن هم‌معنی ومخالف های درس دردفترلغات

رایانه

مدرس: عبدی، مهرداد
فعالیت: آموزش و تدریس رسم اشکال گرافیکی و تغییر اندازه شکل ، تغییر خصوصیات اشکال و حذف اشکال - آموزش تا صفحه 24 کتاب آموزشی

هوش و ریاضی

مدرس: کردستی، رویا
فعالیت: صفحه ی 12و11 انجام شود.
تکلیف: تکمیل صفحه‌ی 12و11

ریاضی دوم

مدرس: کردستی، رویا
فعالیت: باعرض سلام واحترام امروز مرور آموزش ساعت رو داشتیم با انجام کاربرگ ساعت با مشارکت دانش آموزان وانجام مانور زلزله که عزیزان به نحو احسن اجراکردند.
تکلیف: کتاب کارعلوی ارزش یابی فصل سوم صفحه‌ی 195 و196 وحل سوالات ریاضی مربوط به ساعت که از واتساپ ارسال کردم

املا دوم

مدرس: کردستی، رویا
فعالیت: بااحترام درمورد املای تشخیصی توضیح داده شد وارد دفتراملا شود ،بخش فیلم مشاغل ایجاد انگیزه برای شروع درس هفتم فارسی
تکلیف: املای تشخیصی دردفتر املا

هدیه‌های آسمان دوم

مدرس: کردستی، رویا
فعالیت: بااحترام کلاس امروز باموضوع آداب ومعاشرت وپرسش وپاسخ برگزارشد ،جهت تقویت مهارت‌های اجتماعی ویژه این دوران که دانش آموزان بیشتر در محیط خانه هستند.
تکلیف: تکلیف ندارد

متن ادبی دوم

مدرس: کردستی، رویا
فعالیت: خواندن داستان مرگ بیهوده مار ازکتاب کارعلوی وپاسخ دادن به سوالات با مشارکت دانش آموزان
تکلیف: تکلیف ندارد.

علوم به زبان انگلیسی

مدرس: آزادفر، حدیث
فعالیت: باسلام . در کلاس امروز sources of light ( منابع نور ) بآ دانش آموزان مرور و تمرین شد .
تکلیف: از روی کلمات زیر 5 بار نوشته شود . source - light bulb - reflect - lightning - torch

ریاضی دوم

مدرس: کردستی، رویا
فعالیت: باعرض سلام واحترام برگزاری جشن عدد 100 ،مقدمه‌ایی برای شروع فصل چهارم واعداد سه رقمی عزیزان عینک های عدد 100 رو تزئین کردند ودرجشن حضورداشتند.
تکلیف: تکلیف ندارد.

قرآن دوم

مدرس: کردستی، رویا
فعالیت: باعرض‌سلام واحترام ادامه‌ی آموزش تنوین ومرور درس قبل وقسمت یادآوری، تاصفحه‌ی 35 کارشد.
تکلیف: صفحه ی 35و34 کامل‌شود.

هنر دوم

مدرس: ایروانی، سارا
فعالیت: با سلام آموزش عروسک دلقک با کاموا و لیوان یکبار مصرف و همکاری با معلم برای کارهای جشن 100
تکلیف: لطفا برای جلسه آینده دانش آموزان دفتر نقاشی و مدادرنگی همراه داشته باشند. ممنون

ریاضی دوم

مدرس: کردستی، رویا
فعالیت: بااحترام بررسی سوالات آزمون ریاضی بامشارکت دانش آموزان، تکمیل درس 4 فصل سوم کتاب کارعلوی وپایان فصل سوم،تا صفحه‌ی 82کارشد.آمادگی برای شروع فصل چهارم با توضیح درمورد جشن 100
تکلیف: کامل کردن صفحه ی 81 کتاب کارعلوی

علوم دوم

مدرس: کردستی، رویا
فعالیت: باعرض سلام واحترام امروز بعداز اجرای برنامه‌ی صبحگاهی نمایش فیلم ،عملکرد حنجره وفندق رو داشتیم ،تدریس درس پنجم کامل شد ،کتاب کارعلوی تا صفحه‌ی 56 کارشد ،موارد مهم درس رومشخص کردیم .
تکلیف: صفحه ی 57 و58 کتاب کارعلوی حل شود ،انجام فعالیت صفحه‌ی 59 اختیاری است.

فارسی دوم

مدرس: کردستی، رویا
فعالیت: بااحترام ، مرور درس ششم ،پرسش وپاسخ کلاسی، حل تمرینات کتاب کار علوی تا صفحه‌ی 55
تکلیف: کامل کردن کردن صفحه‌ی 54 کتاب کارعلوی

ریاضی به زبان انگلیسی

مدرس: آزادفر، حدیث
فعالیت: باسلام و وقت بخیر . در کلاس امروز additional numbers (جمع بستن اعداد به انگلیسی ) و طرح مسئله برای یک عبارت جمع به دانش آموزان تدریس شد .
تکلیف: انجام کاربرگ

ریاضی دوم

مدرس: کردستی، رویا
فعالیت: باعرض‌سلام واحترام امروز دوزنگ ریاضی داشتیم یک زنگ حل‌نمونه‌سوالات ریاضی فصل 2و1 ورفع اشکال داشتیم ،یک زنگ مرور فصل درس سوم وکتاب کار علوی مربوط به درس سوم تا صفحه‌ی 79 سرتمرین سوم انجام دادیم ، پسرای گلم مثال‌ها ودرس نامه‌های فصل یک ودو رو مرور کنید تا برای آزمون آماده‌ترباشید،موفق‌باشید عزیزان
تکلیف: کامل کردن مرور فصل درس سوم ریاضی درکتاب درسی وحل تمرین صفحه‌ی 76و75 کتاب کارعلوی صفحه‌ی 74 جز تمرین های قبل بوده اگر انجام ندادین اون رو هم انجام بدین لطفا

فارسی دوم

مدرس: کردستی، رویا
فعالیت: باعرض‌سلام واحترام بحث وگفتگو درمورد جشن عدد 100 ونوع فعالیت عزیزان و کتاب کار علوی درس ششم تا صفحه‌ی 53 کارشد بقیه فردا کارخواهد شد ،به خاطر آزمون ریاضی تکلیف ندارد.
تکلیف: تکلیف ندارد

مهارت زندگی

مدرس: رشیدی، فاطمه
فعالیت: سلام و وقت بخیر مبحث همکاری گروهی جلسه 12 با مشارکت دانش اموزان تدریس شد.
تکلیف: تکالیف در کلاس انجام شد.
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: