فعالیت و تکلیف

شعبه: دبستان پسرانه جنت آباد تهران
کلاس: سیدمحمدحسین شهریار

ریاضی سوم

مدرس: طیبی، سحر
فعالیت: با سلام کتاب کار ریاضی ص78 و 79 و 74 حل شد.
تکلیف: ارزشیابی فصل 1 از فصل نهم کتاب کار صفحه 219 و 220 حل شود.

علوم سوم

مدرس: طیبی، سحر
فعالیت: کتاب کار علوم فصل 4 و 5 در کلاس توضیح داده شد.
تکلیف: صفحات 54 و 55 و56 و57و58 کتاب کار علوم حل شود.

فارسی سوم

مدرس: طیبی، سحر
فعالیت: روانخوانی درس 7 پرسش شد درک کطلب و درست و نادرست حل شدو واژه آموزی و پیشوند سر تدریس شد.
تکلیف: شروع رونویسی درس 7

رایانه

مدرس: عبدی، مهرداد
فعالیت: آموزش و تدریس نوار انیمیشن ، انیمیشن حرکت - معرفی قاب انیمیشن ، معرفی گروه زمانبندی انیمیشن تا صفحه 40 کتاب آموزشی تدریس شد .

ریاضی سوم

مدرس: طیبی، سحر
فعالیت: با سلام ادامه اندازه گیری در کسر گفته شد.
تکلیف: تکلیف ندارند.

فارسی سوم

مدرس: طیبی، سحر
فعالیت: کتاب کار نگارش در چک و مرور شد.
تکلیف: تکلیف ندارم.

املا سوم

مدرس: طیبی، سحر
فعالیت: درس 6 املا و رونویسی انجام شد. مشاعره حرف م انجام شد.
تکلیف: ارسال رو نویس فقط از دفتر دیکته پذیرفته می شود.

علوم به زبان انگلیسی

مدرس: صداقت زاده، صبا
فعالیت: مبحث حالت های ماده تدریس شده است
تکلیف: دوره ی ویدیو و پاورپوینت هرم غذایی

ریاضی سوم

مدرس: طیبی، سحر
فعالیت: با سلام مبحث کسر در اندازه گیری در کلاس تدریس شد. فعالیت ها و کار درکلاس انجام شد.
تکلیف: ص 78 و 79 کتاب کار ریاضی حل شود.

علوم سوم

مدرس: طیبی، سحر
فعالیت: درس 5 (آب ماده با ارزش )علوم از کتاب درسی گفته شد.

فارسی سوم

مدرس: طیبی، سحر
فعالیت: با سلام خدمت والدین گرامی و پسرهای گلم امروز در کلاس نگارش از بچه ها شعر حفظی پرسیده شد و فذدا دساعت فارسی نگارش کار می شود.کتاب نگارش فردا در دسترس بچه ها باشد.
تکلیف: حل درس ششم (فداکاران)کتاب کار نگارش

مطالعات اجتماعی سوم

مدرس: طیبی، سحر
تکلیف: سه شنبه درس 7 و8 اجتماعی پرسیده می شود.

ریاضی به زبان انگلیسی

مدرس: صداقت زاده، صبا
فعالیت: با سلام مبحث کسر ها تدریس شده است
تکلیف: ویدیو بررسی شود

ریاضی سوم

مدرس: طیبی، سحر
فعالیت: با سلام کلاس ریاضی امروز به صورت مجازی و حضوری برگزار شد و کتاب کار ریاضی مبحث کسرها در کلاس حل شد و در کلاس حضوری حل جدول سودوکو انجام شد.
تکلیف: تکلیف ندارند .

هنر سوم

مدرس: ایروانی، سارا
فعالیت: با سلام در این جلسه دانش آموزان با استفاده از رنگ های گواش نقاشی روی بوم(مرحله اول) را کشیدند.
تکلیف: کلاس به صورت حضوری برگزار شد و در حین آموزش دانش آموزان کار خود را تکمیل کردند و نشان دادند و عکس کارها گرفته شد. لطفا برای جلسه آینده دانش آموزان رنگ گواش،قلمو و دستمال و پالت و بوم سایز a4 همراه داشته باشند. ممنونم

فارسی سوم

مدرس: طیبی، سحر
فعالیت: با سلام درس ششم فداکارانه کتاب کار فارسی حل شد.
تکلیف: تکلیف نداریم . شعر حفظی مثل باران درس ششم حفظ شود.

مطالعات اجتماعی سوم

مدرس: طیبی، سحر
فعالیت: با سلام درس هشتم مطالعات تدریس شد و درس 7 مرور شد.
تکلیف: تکلیف نداریم.

مهارت زندگی

مدرس: رشیدی، فاطمه
فعالیت: سلام و ادب مبحث تفاوت فردی با مشارکت دانش اموزان تدریس شد.
تکلیف: تکالیف در کلاس انجام شد.

هوش و ریاضی

مدرس: طیبی، سحر
فعالیت: کتاب کار هوش صفحات 17 و 18 و 19 و 20 در کلاس حل شد.
تکلیف: تکلیف نداریم.
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: