فعالیت و تکلیف

شعبه: دبستان پسرانه جنت آباد تهران
کلاس: غلامحسین بنان

ریاضی پنجم

مدرس: محمدی قهی، سمانه
تکلیف: صفحه 73 کتاب کار انجام شود.

فارسی پنجم

مدرس: محمدی قهی، سمانه
فعالیت: درس هشتم پرسیده شد.
تکلیف: تکلیفی ندارند.

نگارش پنجم

مدرس: محمدی قهی، سمانه
تکلیف: نگارش درس هشتم انجام شود.

مطالعات اجتماعی پنجم

مدرس: محمدی قهی، سمانه
فعالیت: دروس (7 تا 12 ) ارزشیابی شد.
تکلیف: تکلیفی ندارند.

هدیه‌های آسمان پنجم

مدرس: محمدی قهی، سمانه
تکلیف: درس 7 پرسیده خواهد شد.

قرآن پنجم

مدرس: محمدی قهی، سمانه
فعالیت: جلسات سوم و چهارم درس پنجم تدریس و روانخوانی شد و تمرینات آن انجام گردید.

مهارت زندگی

مدرس: رشیدی، فاطمه
فعالیت: سلام و روز بخیر مبحث دیدگاه چند بعدی با مشارکت دانش اموزان تدریس شد.
تکلیف: تکالیف در کلاس انجام شد.

ریاضی پنجم

مدرس: محمدی قهی، سمانه
فعالیت: تمرینات تناسب در کتاب کار انجام شد .
تکلیف: تکلیفی ندارند.

فارسی پنجم

مدرس: محمدی قهی، سمانه
تکلیف: درس 8 پرسیده خواهد شد .( با دقت مطالعه شود .)

مطالعات اجتماعی پنجم

مدرس: محمدی قهی، سمانه
تکلیف: درس ( 7 تا 11 ) پرسیده خواهد شد .( با دقت مطالعه شود.)

هنر پنجم

مدرس: ایروانی، سارا
فعالیت: با سلام در این جلسه دانش آموزان با استفاده از رنگ های اکرلیک و شابلون کار چاپ روی لباس انجام دادند.
تکلیف: لطفاً برای جلسه آینده دانش آموزان دفتر نقاشی و مدادرنگی همراه داشته باشند. کار جلسه آینده تصویرسازی میباشد. ممنونم

علوم به زبان انگلیسی

مدرس: هاشمی، سمانه
فعالیت: دوره مباحث تدریس شده در قالب پرسش کلاسی
تکلیف: ندارند.

ریاضی پنجم

مدرس: محمدی قهی، سمانه
فعالیت: تمرینات تناسب در کتاب درسی انجام شد.
تکلیف: (صفحات 66 و 67) کتاب کار ریاضی انجام شود.

علوم پنجم

مدرس: محمدی قهی، سمانه
فعالیت: درس پنجم پرسیده شد.
تکلیف: تکلیفی ندارند.

فارسی پنجم

مدرس: محمدی قهی، سمانه
فعالیت: درس هشتم روانخوانی شد.
تکلیف: ارزشیابی درس ( 5 و 6 ) پایان کتاب کار انجام شود.

رایانه

مدرس: عبدی، مهرداد
فعالیت: آموزش و تدریس ابزار شیب رنگ ، منوی اختیارات ابزار شیب رنگ - تدریس تا صفحه 37 کتاب آموزشی انجام شد .

ریاضی پنجم

مدرس: محمدی قهی، سمانه
فعالیت: تمرینات تناسب در کتاب درسی انجام شد.
تکلیف: تکلیفی ندارند.

علوم پنجم

مدرس: محمدی قهی، سمانه
تکلیف: درس پنجم علوم (صفحات 61 و 62 ) از کتاب کار پرسیده خواهد شد. (تمامی مطالب صفحات 61 و 62 مهم هستند ، زیر تمامی مطالب این دو صفحه خط بکشید.)

فارسی پنجم

مدرس: محمدی قهی، سمانه
فعالیت: - نکات دستوری درس هشتم تدریس شد. - بخوان و بیندیش درس هشتم روانخوانی شد.
تکلیف: - کلمات مهم املایی (درس 8 ) را از روی فایل ارسال شده مشاهده کنید و داخل کتاب زیر آن ها خط بکشید. -یک بار از روی تمامی کلمات فایل ارسال شده ی ( درس 8 ) بنویسید. - ( شعر ای ایران، صفحات 52 و 53 ) حفظ شود.در کلاس مشاعره پرسیده خواهد شد.

مطالعات اجتماعی پنجم

مدرس: محمدی قهی، سمانه
فعالیت: درس 13 تدریس شد.
تکلیف: تکلیفی ندارند.

سواد مالی

مدرس: خدائی، یگانه
فعالیت: مبحث عرضه و تقاضا تدریس شد.
تکلیف: 1. فعالیت منزل صفحه ی 57 را انجام دهید. 2. درباره ی گرانی تحقیق کنید و از اولیای خود بپرسید در هفته ی گذشته چه چیزهایی خریده اند که بنظرشان یکدفعه بسیار گران شده بوده است ؟

ریاضی پنجم

مدرس: محمدی قهی، سمانه
فعالیت: مبحث ( تناسب ) در فصل سوم تدریس شد.
تکلیف: صفحات (63 و 64 ) کتاب کار انجام شود.

علوم پنجم

مدرس: محمدی قهی، سمانه
فعالیت: درس پنجم تدریس شد.
تکلیف: تکلیفی ندارند .

فارسی پنجم

مدرس: محمدی قهی، سمانه
فعالیت: درس هشتم تدریس شد.
تکلیف: درس (6) کتاب کار انجام شود.

هدیه‌های آسمان پنجم

مدرس: محمدی قهی، سمانه
فعالیت: درس هفتم تدریس شد .
تکلیف: تکلیفی ندارند .
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: