فعالیت و تکلیف

شعبه: دبستان پسرانه جنت آباد تهران
کلاس: محمدتقی بهار

ریاضی سوم

مدرس: کرباسی صالح، مهناز
فعالیت: ریاضی کتاب کار ص83 و ص84 چک شد .
تکلیف: کتاب کار ریاضی ص85 تا ص87 انجام شود . در برگه A4 کسر 1/2 1/3 1/4 1/5 را رسم کنید و با وسایل تزیینی قسمت رنگی را نمایش دهید .

علوم سوم

مدرس: کرباسی صالح، مهناز
فعالیت: علوم درس 5 ارزشیابی شد .
تکلیف: ندارند.

ریاضی به زبان انگلیسی

مدرس: صداقت زاده، صبا
فعالیت: با سلام مبحث کسر تدریس شده است
تکلیف: ویدیو بررسی شود

ریاضی سوم

مدرس: کرباسی صالح، مهناز
فعالیت: ریاضی مبحث کسرهای مساوی تدریس شد . ص 52 تا 54 تا ص در کلاس انجام شد .
تکلیف: کتاب کار ص83 و ص 84انجام شود .

علوم سوم

مدرس: کرباسی صالح، مهناز
تکلیف: علوم درس 5 کامل ارزشیابی می شود ، با دقت مطالعه شود . کتاب کار ص 69 تا ص 71 انجام شود . ارسال در واتساپ

رایانه

مدرس: عبدی، مهرداد
فعالیت: آموزش و تدریس نوار انیمیشن ، انیمیشن حرکت - معرفی قاب انیمیشن ، معرفی گروه زمانبندی انیمیشن تا صفحه 40 کتاب آموزشی تدریس شد .

ریاضی سوم

مدرس: کرباسی صالح، مهناز
فعالیت: کتاب کار ریاضی ص 78 و ص79 چک شد.
تکلیف: کتاب کار ریاضی ص80 و ص81 انجام شود .

علوم سوم

مدرس: کرباسی صالح، مهناز
فعالیت: علوم کتاب کار ص68 در کلاس انجام شد .
تکلیف: ندارند .

فارسی سوم

مدرس: کرباسی صالح، مهناز
فعالیت: کتاب کار فارسی ص54 تا ص56 چک شد . +ص57 و ص59 و ص60 در کلاس انجام شد .
تکلیف: کتاب کار فارسی ص 58 انجام شود . فارسی درس 6 روان خوانی شود .

نگارش سوم

مدرس: کرباسی صالح، مهناز
تکلیف: نگارش درس 6 ص40 و ص41 انجام شود . ارسال در واتساپ

مطالعات اجتماعی سوم

مدرس: کرباسی صالح، مهناز
فعالیت: اجتماعی درس 10 نیازهای خانواده چگونه تامین می شود ؟تدریس شد .
تکلیف: ندارند .

علوم به زبان انگلیسی

مدرس: صداقت زاده، صبا
فعالیت: با سلام مبحث حالت های ماده تدریس شده است
تکلیف: دوره ی ویدیو و پاورپوینت هرم غذایی

ریاضی سوم

مدرس: کرباسی صالح، مهناز
فعالیت: ریاضی مبحث کاربرد کسر در اندازه گیری تدریس شد. ص49 تا ص51 در کلاس انجام شد .
تکلیف: کتاب کار ریاضی ص78 و ص79 انجام شود . ارسال در واتساپ

علوم سوم

مدرس: کرباسی صالح، مهناز
فعالیت: علوم درس 5 اب ماده ای باارزش کامل تدریس شد . کتاب کار ص67 در کلاس انجام شد .
تکلیف: ندارند .

قرآن سوم

مدرس: کرباسی صالح، مهناز
فعالیت: قران ص 40 تا ص42 تدریس شد .
تکلیف: ندارند.

مهارت زندگی

مدرس: رشیدی، فاطمه
فعالیت: سلام و وقت بخیر مبحث تفاوت فردی با مشارکت دانش اموزان تدریس شد.
تکلیف: تکالیف در کلاس انجام شد.

ریاضی سوم

مدرس: کرباسی صالح، مهناز
فعالیت: ریاضی کتاب کار ص73 تا ص75 انجام شد .
تکلیف: ندارند

فارسی سوم

مدرس: کرباسی صالح، مهناز
تکلیف: کتاب کار فارسی ص54 تا ص 56 انجام شود بندنویس راجع به فصل پاییز در برگه A4 به همراه نقاشی ارسال در واتساپ

هدیه‌های آسمان سوم

مدرس: کرباسی صالح، مهناز
فعالیت: هدیه ها درس هشتم جشن تکلیف تدریس شد .
تکلیف: ندارند

هنر سوم

مدرس: ایروانی، سارا
فعالیت: با سلام در این جلسه دانش آموزان با استفاده از گواش مرحله دوم کار روی بوم را انجام دادند.
تکلیف: کلاس به صورت حضوری برگزار شد و در حین آموزش دانش آموزان کار خود را تکمیل کردند و نشان دادند و عکس کارها گرفته شد. لطفا برای جلسه آینده دانش آموزان بوم،رنگ گواش، قلمو و دستمال و پالت همراه داشته باشند. ممنونم
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: