فعالیت و تکلیف

شعبه: دبستان پسرانه جنت آباد تهران
کلاس: نیما یوشیج

ریاضی دوم

مدرس: شکیب، زهرا
فعالیت: با سلام: تمرین های کتاب کار ریاضی از صفحه73 تا 75 انجام شد.
تکلیف: 1)تمرین های کتاب کار ریاضی از صفحه 79 تا 82 حل شود. 2) اکنون ساعت هفت و نیم است نیم ساعت دیگر ساعت چند است.(با رسم ساعت) 3) 15 دقیقه بعد از ساعت 9 می شود ------------یا ----------- 4) نیم ساعت بعد از ساعت 3 می شود -------- یا ------------ 5)به هر 15 دقیقه ------------- ساعت می گوییم . 6)به هر 30 دقیقه ------------ ساعت می گوییم. 7)یک ساعت چند دقیقه است ؟ 8) یک ربع بعد از 4 را روی ساعت نشان بده . 9)یک ربع مانده به 4 را روی ساعت نشان بده.

علوم دوم

مدرس: شکیب، زهرا
فعالیت: تمرین های صفحه ی 57 و 58 کتاب کار علوم حل شد. پرسش و پاسخ با فلش کارت انجام شد.
تکلیف: تکلیف ندارند.

املا دوم

مدرس: شکیب، زهرا
فعالیت: املا از درس کوشا و نوشا گفته شد.

متن ادبی دوم

مدرس: شکیب، زهرا
فعالیت: داستان کوتاه خوانده و به سوالات آن پاسخ داده شد.

مهارت زندگی

مدرس: رشیدی، فاطمه
فعالیت: سلام و صبح بخیر مبحث ادامه همکاری گروهی با مشارکت دانش اموزان تدریس شد.
تکلیف: تکالیف در کلاس انجام شد.

ریاضی دوم

مدرس: شکیب، زهرا
فعالیت: با سلام : تمرین های دوره ای فصل سوم صفحه 53و54 حل شد.
تکلیف: تمرین های کتاب کار ریاضی صفحه 73و74 حل شود.

فارسی دوم

مدرس: شکیب، زهرا
فعالیت: تدریس دوستان ما انجام شد. با هدف معرفی مشاغل . آشنایی با واژه سازی با کلمه (فروش).
تکلیف: ده کلمه از درس دوستان ما انتخاب و جمله بساز. یک صفحه املا بنویس.

رایانه

مدرس: عبدی، مهرداد
فعالیت: آموزش و تدریس رسم اشکال گرافیکی و تغییر اندازه شکل ، تغییر خصوصیات اشکال و حذف اشکال - آموزش تا صفحه 24 کتاب آموزشی

ریاضی دوم

مدرس: شکیب، زهرا
فعالیت: با سلام: حل تمرین صفحه 51 و 52 با هدف آشنایی دانش آموز با تقارن چهارقسمتی (افقی و عمودی). تقویت مهارت پوشاندن سطح و مدل سازی .
تکلیف: تمرین های صفحه ی 69 و 70 کتاب کار ریاضی حل شود. صفحه 54 و 55 کتاب کار فارسی حل شود.

علوم دوم

مدرس: شکیب، زهرا
فعالیت: درسنامه فصل پنجم مرور شد. تمرین های صفحه 55 و 56 حل شد.
تکلیف: تکلیف ندارند.

هدیه‌های آسمان دوم

مدرس: شکیب، زهرا
فعالیت: درس هفتم مهمان کوچک تدریس شد.
تکلیف: تکلیف ندارند.

علوم به زبان انگلیسی

مدرس: آزادفر، حدیث
فعالیت: باسلام . در کلاس امروز مفهوم sources of light با دانش آموزان تمرین و مرور شد .
تکلیف: از روی کلمات source . reflect . light bulb - lightning - light - 5 بار وشته شود .

ریاضی دوم

مدرس: شکیب، زهرا
فعالیت: با سلام : تمرین ریاضی حل شد . مسابقه سودوکو برگزار گردید.
تکلیف: تکلیف ندارند.

فارسی دوم

مدرس: شکیب، زهرا
فعالیت: تدریس واژه سازی درس ششم با فیلم آموزشی انجام شد.
تکلیف: نگارش صفحه 44 و 45 سوال (1)و (4) حل شود. صفحه 45 سوال اول و دوم کامل شود. یک صفحه املا از درس کوشا ونوشا بنویس.

هنر دوم

مدرس: ایروانی، سارا
فعالیت: با سلام در این جلسه دانش آموزان با استفاده از مدادرنگی آموزش مرحله به مرحله کشیدن هواپیما و هلیکوپتر را آموزش دیدند.
تکلیف: کلاس به صورت حضوری برگزار شد و در حین آموزش دانش آموزان کار خود را تکمیل کردند و نشان دادند و عکس کارها گرفته شد. لطفا برای جلسه آینده دانش آموزان یک عدد مقوا سفید سایز a4, چسب مایع یا ماتیکی و قیچی همراه داشته باشند. ممنون

ریاضی دوم

مدرس: شکیب، زهرا
فعالیت: تدریس تقارن چهارقسمتی و حل تمرین انجام شد. تدریس خواندن ربع در ساعت با فیلم آموزشی انجام شد.
تکلیف: 1) ادامه ی تمرین های ارزشیابی کتاب کار ریاضی حل شود. 2) حاصل جمع های زیر را با رسم چوب خط بنویس .8+9 3)حاصل تفریق زیر را با رسم شکل پیدا کن : 7--19 4)حاصل عبارت زیر را روی محور نشان بده : 6--13 5+8 5)جمع های مربوط به عدد 9 را بنویس. 6)قبل و بعد عددهای زیر را بنویس. ------- 89 ------- ------- 68 ------- ------ هفتاد و هشت ------ 7) تمام عدد های دو رقمی که کی توان با رقم های 9و1 برای دهگان و6و5و3 برای یکان باشد را بنویس . 8)حاصل جمع و تفریق های زیر را به روش فرآیندی و با رسم شکل بنویس . 25-- 57 46 + 32 9)---------- دسته ی ده تایی منهای 5 دسته ی ده تایی می شود ---------دسته ده تایی. ------- = -------- --- 70 10) کتاب علی 86 صفحه دارد .اگر او 43 صفحه از کتابش را خوانده باشد چند صفحه از کتابش برایش باقی مانده ؟(به روش فرآیندی).

فارسی دوم

مدرس: شکیب، زهرا
فعالیت: درس خوش اخلاقی روخوانی شد. تمرین های کتاب کار درس ششم حل شد.
تکلیف: تکلیف ندارند.

ریاضی به زبان انگلیسی

مدرس: آزادفر، حدیث
فعالیت: باسلام . در کلاس امروز additional math story (حل مسائل جمع به انگلیسی ) به دانش آموزان تدریس شد .
تکلیف: انجام کاربرگ ( برای هر سوال یک عبارت جمع نوشته شود و حل شود )
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: