فعالیت و تکلیف

شعبه: دبستان پسرانه جنت آباد تهران
کلاس: پروفسور مجید سمیعی

ریاضی اول

مدرس: سادات حسینی، سمانه
فعالیت: با سلام و احترام ورزش صبحگاهی در کلاس انجام شد . تِم 9 ریاضی ص 57 و 58 و59 و 60تدریس شد . دانش اموزان تصویر خوانی کردند . تبدیل چوب خط به نماد اعدد تدریس شد . تقارن و درک مفهوم تقارن و شناخت اشیاء متقارن تمرین و تکرار شد .
تکلیف: تکلیف ریاضی : ص 68 و 69و 70 و 73 و 74کتاب کار ریاضی انجام شود . خلاقیت تقارن با چوب آبسلانگ یا دفتر شطرنجی یا ........... انجام شود.

نگارش اول

مدرس: سادات حسینی، سمانه
فعالیت: با سلام و احترام ترکیبات با نشانه #ای_ی_ی_ای مرور شد و توسط دانش آموزان کلمه ساخته شد . (می ) کاری آموزش داده شد . ابتدا با( (می )کاری )کلمه ساختیم و سپس با می کاری جمله ساختیم . (می دانَد) : او می دانَد . (می بوسَم): مَن مادَر را می بوسَم .
تکلیف: تکلیف : کتاب کار ص 91'93 انجام شود .سه کلمه با می کاری نوشته شود سپس با همان سه کلمات جمله بسازند . جدول ترکیبات و دوستی و روان خوانی ها تمرین و تکرار و مرور شود .تشکر

فارسی اول

مدرس: سادات حسینی، سمانه
فعالیت: با سلام و احترام تمرین و تکرار و روان خوانی انجام شد . مسابقه برگزار شد .ایجاد انگیزه نشانه (ای) انجام شد
تکلیف: تکلیف فارسی : ندارند ( فقط تمرین و تکرار روان خوانی و جمله سازی و خواندن جدول دوستی و جدول ترکیب انجام شود )

نگارش اول

مدرس: سادات حسینی، سمانه
فعالیت: به نام خدا با سلام و احترام نشانه #ای_ی_ی_ای تمرین و تکرار شد . ترکیب و جدول دوستی و نحوه نگارش تمرین شد . دانش آموزان پای تابلو تمرین و تکرار داشتند . ص 56 و ص 57 در کلاس حل شد .
تکلیف: تکلیف :1) ص 57 کتاب نگارش فقط سوال یک مدادی توسط دانش اموز انجام شود از روی درس بنویسد . 2)دیکته در منزل نوشته شود . 3)جمله سازی با کلمات درس ایران تا 5 خط انجام شود .مثلا : (کلمه : جمله .) ایران : او دَر ایران است . ساری : سارا ساری را دوست دارَد . تشکر

ریاضی به زبان انگلیسی

مدرس: ستوده فرد، محدثه
فعالیت: سلام وقت بخیر فعالیت های انجام شده در کلاس ریاضی انگلیسی امروز مورخ 1400/9/9 به شرح زیر است: 1. نمایش Good morning song 2. تدریس مبحث جدید heavy/light heavier/lighter 3. تماشای ویدئو های آموزشی مرتبط 4. انجام ورک شیت
تکلیف: تکلیف کلاس ریاضی انگلیسی امروز مورخ 1400/9/9: دانش آموزان عزیزم لطفا ورک شیت ارسال شده را حل کنند.

فارسی اول

مدرس: سادات حسینی، سمانه
فعالیت: به نام خدا با سلام و احترام ورزش صبحگاهی و پرسش درس و مرور نشانه های قبلی و روان خوانی داشتیم .نشانه چهار شکلی #ای_ی_ی_ای با داستان (ای اول )(ی وسط)(ی آخر ) (ای آخر تنها یا مستقل) تدریس شد . ای اول مثل : ایران ' ی وسط مثل : سیب ' ی آخر مثل : آبی' ای آخر تنها یا مستقل مثل : سرمه ای ' ص 44 کتاب فارسی تدریس شد . در رابطه با نقشه ایران و موقعیت جغرافیایی و مردم ایرانی و لباس های مردم ایران در شهر های مختلف ایران صحبت شد و روان خوانی درس 6 سر کلاس انجام شد .
تکلیف: تکلیف فارسی : روان خوانی ها به خوبی. انجام شود کلمات جدید وارد بانک کلمات شود . احتیاج به ارسال فیلم و عکس نمی باشد . اگر دانش آموزی لباس محلی دارد در صورت اختیار بپوشد و عکس ارسال کند و بیان کند لباس برای کدام شهر از ایران می باشد .

نگارش اول

مدرس: سادات حسینی، سمانه
فعالیت: با سلام و احترام نحوه نگارش نشانه (ای_ی_ی_ای) و نحوه ترکیب نشانه (ای_ی_ی )با سایر نشانه ها و جدول دوستی صامت و مصوت ها تدریس شد . و ص 55 کتاب نگارش سوال یک مدادی انجام شد .
تکلیف: تکلیف نگارش :1) کتاب کار فارسی ص 90 و 92 انجام شود. 2)جدول دوستی تا نشانه (ای_ی_ی_ای ) کامل شود . 3)(جدول ترکیب و کلمه )مطابق عکس واتس اپ با ایجاد انگیزه کشیده شود یعنی دانش آموز ترکیب را به کلمه تبدیل کند و بنویسد . 4) ص55 کتاب نگارش تکمیل شود . 5) دیکته تمرینی به صورت کلمات تا نشانه ای_ی_ی_ای گفته شود ، موفق باشید

مهارت زندگی

مدرس: رشیدی، فاطمه
فعالیت: سلام و احترام مبحث مراقبت بیرون از خانه با مشارکت دانش اموزان تدریس شد.
تکلیف: تکالیف در کلاس انجام شد.

علوم به زبان انگلیسی

مدرس: ستوده فرد، محدثه
فعالیت: با عرض سلام و وقت بخیر فعالیت های انجام شده در کلاس علوم انگلیسی امروز مورخ 1400/9/8 به شرح زیر است: 1. تدریس مبحث senses. 2. تماشای ویدئوهای آموزشی مرتبط با موضوع 3. انجام ورک شیت های مرتبط با درس
تکلیف: تکلیف کلاس علوم انگلیسی امروز مورخ 1400/9/8: عزیزانم لطفا مطالب در منزل دوره شوند.

ریاضی اول

مدرس: سادات حسینی، سمانه
فعالیت: با سلام و احترام عدد 4 تدریس شد اشاره مختصری به اندازه گیری داشتیم و ص 54 و 55 و 56 در کلاس انجام شد
تکلیف: تکلیف ریاضی : کتاب کار ص 67 تا 71 انجام شود تشکر دانش اموزان تا عدد 20 شمارش کنند تشکر

فارسی اول

مدرس: سادات حسینی، سمانه
فعالیت: با سلام و احترام روان خوانی فارسی و ایجاد انگیزه نشانه ن انجام شد . دانش اموزان از روی کتاب داستان کلاس اولی شروع به خواندن داستان کردند . و تمرین و تکرار روان خوانی انجام شد
تکلیف: تکلیف فارسی : ندارند لطفا روان خوانی از متن ها و جدول دوستی کار شود .

نگارش اول

مدرس: سادات حسینی، سمانه
فعالیت: با سلام و احترام ص 53 و 54 در کلاس حل و انجام شد ، نحوه نوشتن کلمات و جمله نویسی تمرین و تکرار شد
تکلیف: تکلیف نگارش : کتاب کار سوال 6 تا 12 و ارزشیابی درس نان نوشته و حل شود . دانش اموزانی که ص 54 کتاب فارسی را در کلاس تمام نکردند لطفا انجام دهند . تشکر

ریاضی اول

مدرس: سادات حسینی، سمانه
فعالیت: با سلام و احترام تصویر خوانی تِم 8 و ص 51 انجام شد . الگویابی ها تمرین و تکرار شد و ص 53 انجام شد .
تکلیف: تکلیف ریاضی : ص 65 و ص 66 کتاب کار ریاضی انجام شود . تشکر

فارسی اول

مدرس: سادات حسینی، سمانه
فعالیت: به نام خدا با سلام و احترام ورزش صبحگاهی انجام شد و از دروس قبل پرسش و پاسخ شود ' نشانه ن تدریش شد . درس نان ص 41 و 42 تصویر خوانی شد.
تکلیف: تکلیف فارسی : کتاب کار از درس نان سوال 1 و 2 و 3 و 4 و 5 انجام شود و روان خوانی درس نان مسلط باشند . فعالیت پیشنهادی و امتیازی و دلخواه نشانه (ن ): پخت نان یا برش نشانه در نان های مختلف یا نانوا شدن توسط دانش آموز یا .......... ( مهلت ارسال تا جمعه )

نگارش اول

مدرس: سادات حسینی، سمانه
فعالیت: با سلام و احترام نگارش نوشتار نشانه م و نگارش نوشتار کلمه و ص 52 کتاب نگارش تدریس شد
تکلیف: تکلیف نگارش : 1)ص 84 کتاب کار فارسی انجام شود . 2)با ترکیبات زیر ابتدا کلمه بساز ( املا خورشیدی ) مثلا : هر ترکیبی شد فرقی ندارد . دو :کلمه نا : ساخت کلمه تَ : نو : سا : دَ : (ایجاد انگیزه داشته باشد ) توضیحات بیشتر در واتس اپ داده شده است . متن روان خوانی ها به خوبی خوانده شود . تشکر

رایانه

مدرس: عبدی، مهرداد
فعالیت: آموزش و تدریس تغییر زبان نوشتاری و صفحه کلید ، تغییر نوع و اندازه فونت - تا صفحه 22 کتاب آموزشی تدریس شد .
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: