فعالیت و تکلیف

شعبه: دبستان پسرانه جنت آباد تهران
کلاس: پروفسور محمود حسابی

علوم اول

مدرس: بهمنی، شیوا
فعالیت: سلام عزیزان،وقتتون بخیر،کتاب علوم صفحه ی 38 و 39 تدریس شد.تدریس در مورد فصلهای مختلف سال و تغییراتی که برای درختان اتفاق میفتد.روش کاشت لوبیا تدریس شد،پسرهای خوبم قرار است چند لوبیا را کاشته و مراحل مختلف آن را مشاهده کنند.کتاب کار علوم صفحات 59،58،57 انجام شد.
تکلیف: سلام قشنگای من،کتاب کار علوم صفحات 62،61،60 انجام شود.

فارسی اول

مدرس: بهمنی، شیوا
فعالیت: سلام عزیزان وقتتون بخیر،روانخوانی نشانه ی "ی،ای،..." انجام شد.فلش کارتهای مربوط به این نشانه روخوانی شد.تدریس "می" کاری را داشتیم،با داستان و شعر راجع به "می" درس داده شد و اینکه در چه جاهایی از کلمه و جمله استفاده میشود.
تکلیف: سلام قشنگای من،کتاب کار فارسی صفحات 93،92،91،90 انجام شود.روانخوانی متن زیر انجام شود.

املا اول

مدرس: بهمنی، شیوا
فعالیت: سلام املا گفته نشد.
تکلیف: سلام قشنگای من،از متن زیر یک املا در دفتر مشق بنویسید.

مهارت زندگی

مدرس: رشیدی، فاطمه
فعالیت: سلام و روز بخیر مبحث مراقبت بیرون از خانه با مشارکت دانش اموزان تدریس شد.
تکلیف: تکالیف در کلاس انجام شد.

ریاضی اول

مدرس: بهمنی، شیوا
فعالیت: سلام عزیزان،کتاب ریاضی صفحات 63،62،61 آموزش داده شد. آموزش جمع و تفریق با مفهوم آن داده شد.کتاب کار صفحات 75،74،73 حل شد.
تکلیف: سلام عشقای من کتاب کار ریاضی صفحات 79،78،77،76 حل شود.

فارسی اول

مدرس: بهمنی، شیوا
فعالیت: سلام عزیزان وقت بخیر،امروز پسرهای گلم ،نشانه ی "ای،ی،.‌.." را یاد گرفتند.ترکیب این نشانه ها،جدول دوستی،یادگیری روانخوانی کلمات آموزش داده شد. صفحه 44 کتاب فارسی آموزش داده شد.
تکلیف: تکلیف ندارند.

نگارش اول

مدرس: بهمنی، شیوا
فعالیت: سلام عزیزان،نحوه ی آموزش و صداکشی و ترکیب نشانه "ای،ی،..." آموزش داده شد.
تکلیف: سلام عشقای من،کتاب نگارش صفحات 56،55،54 انجام شود.

ریاضی اول

مدرس: بهمنی، شیوا
فعالیت: سلام عزیزان وقت بخیر،کتاب ریاضی صفحات 57 الی 60 تدریس شد.خط تقارن و جدول سودوکو تدریس شد.کتاب کار ریاضی صفحات68،67،66،65 حل شد.
تکلیف: سلام عزیزای دلم،کتاب کار ریاضی صفحات 72،71،69 حل شود.

فارسی اول

مدرس: بهمنی، شیوا
فعالیت: سلام عزیزان،تدریس نداشتیم.
تکلیف: سلام عشقای من،کتاب کار فارسی صفحات 88 و 89 انجام شود.

قرآن اول

مدرس: بهمنی، شیوا
فعالیت: سلام عزیزان،قرآن صفحات 14 الی 21 تدریس شد.پیام های قرآنی یک و 2 تدریس شد.
تکلیف: سلا عشقای من،تکلیف ندارند.

هنر اول

مدرس: ایروانی، سارا
فعالیت: با سلام در این جلسه دانش آموزانی که خمیربازی داشتند هندوانه درست کردند. دانش آموزانی که خمیر نداشتند نقاشی زرافه را کشیدند و رنگ آمیزی کردند.
تکلیف: لطفا برای جلسه آینده دانش آموزان دفتر نقاشی و مدادرنگی و قیچی و چسب مایع یا ماتیکی همراه داشته باشند. ممنونم

فارسی اول

مدرس: بهمنی، شیوا
فعالیت: سلام عزیزان،وقتتون بخیر،امروز پسرهای عزیزم،روانخوانی نشانه "ن" را تمرین کردند. تمرین بخش کردن و صداکشی را داشتیم. کتاب کار فارسی صفحات 83 و 85 انجام شد.
تکلیف: سلام عشقای من،کتاب کار فارسی صفحات 84، 86 ،87 انجام شود.

املا اول

مدرس: بهمنی، شیوا
فعالیت: سلام عزیزان،وقتتون بخیر.امروز به پسرهای عزیزم تا نشانه ی "ن" املا گفته شد.
تکلیف: عزیزای دلم سلام.املا زیر را در خانه بنویسید.

رایانه

مدرس: عبدی، مهرداد
فعالیت: آموزش و تدریس تغییر زبان نوشتاری و صفحه کلید ، تغییر نوع و اندازه فونت - تا صفحه 22 کتاب آموزشی تدریس شد

ریاضی اول

مدرس: بهمنی، شیوا
فعالیت: سلام عزیزان،امروز آموزش نداشتیم.
تکلیف: سلام عشقای من،کتاب کار ریاضی صفحات 62،61،60 حل شود.

فارسی اول

مدرس: بهمنی، شیوا
فعالیت: سلام عزیزان،وقت همگی بخیر.امروز پسران عزیزم،نشانه "ن" را یاد گرفتند.هم چنین در جدول دوستی ترکیب آن را نیز یاد گرفتند.کتاب فارسی صفحات 43،52،41 آموزش داده شد.کتاب کار فارسی صفحه ی 82 انجام شد. روانخوانی صفحه ی 82 توسط پسرهای عزیزم صورت گرفت.
تکلیف: تکلیف ندارند.

نگارش اول

مدرس: بهمنی، شیوا
فعالیت: سلام عزیزان وقت بخیر،کاردستی مادر امروز انجام شد،پسرهای عزیزم یاد گرفته اند کاما ی "مادر " را خودشان مینویسند.
تکلیف: سلام عشقای من،کتاب نگارش صفحات 52 و 53 انجام سشود.

املا اول

مدرس: بهمنی، شیوا
فعالیت: سلام عزیزان،امروز در کلاس املا گفته نشده.
تکلیف: سلام عشقای من،یک املا تا نشانه ی "ر" نوشته شود.
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: