فعالیت و تکلیف

شعبه: دبستان پسرانه جنت آباد تهران
کلاس: پروفسور پرویز کردوانی

علوم اول

مدرس: احمدی زاده، فرزانه
تکلیف: کتاب کار علوم صفحه 59 الی 65 انجام شود .

فارسی اول

مدرس: احمدی زاده، فرزانه
فعالیت: روخوانی درس ایران/ آموزش (می) کاری / املا تا نشانه (ن)
تکلیف: کتاب کار فارسی علوی صفحه 91 انجام شود . دیکته شب نوشته شود (روی تخته وایت برد)

نگارش اول

مدرس: احمدی زاده، فرزانه
تکلیف: صفحه 56،57 کتاب نگارش انجام شود .

رایانه

مدرس: عبدی، مهرداد
فعالیت: آموزش و تدریس پاک کن و پاک کردن ناحیه کوچک و بزرگ ، پاک کردن همه تصویر ، تغییر اندازه قسمی از نقاشی و عکس - آموزش تا صفحه 25 کتاب آموزشی

علوم اول

مدرس: احمدی زاده، فرزانه
تکلیف: کتاب کار علوم صفحات 56،57،58 انجام شود .

فارسی اول

مدرس: احمدی زاده، فرزانه
فعالیت: ءموزش نشانه 4 شکلی ای
تکلیف: کتاب کار فارسی صفحه 90،92،93

نگارش اول

مدرس: احمدی زاده، فرزانه
تکلیف: نگارش صفحه 55 انجام شود .

ریاضی به زبان انگلیسی

مدرس: ستوده فرد، محدثه
فعالیت: سلام وقت بخیر فعالیت های انجام شده در کلاس ریاضی انگلیسی امروز مورخ 1400/9/9 به شرح زیر است: 1. نمایش Good morning song 2. تدریس مبحث جدید heavy/light heavier/lighter 3. تماشای ویدئو های آموزشی مرتبط 4. انجام ورک شیت
تکلیف: تکلیف کلاس ریاضی انگلیسی امروز مورخ 1400/9/9: دانش آموزان عزیزم لطفا ورک شیت ارسال شده را حل کنند.

ریاضی اول

مدرس: احمدی زاده، فرزانه
تکلیف: کتاب کار ریاضی علوی صفحه 60 الی 63 انجام شود .

فارسی اول

مدرس: احمدی زاده، فرزانه
فعالیت: روخوانی درس نان/ببین و بگو /شعر زردآلو
تکلیف: کتاب کار فارسی علوی صفحه 88،89 انجام شود . -دیکته شب نوشته در دفتر مشق نوشته شود . بانک الفبا تمرین شود .

نگارش اول

مدرس: احمدی زاده، فرزانه
تکلیف: صفحه 54 نگارش انجام شد

ریاضی اول

مدرس: احمدی زاده، فرزانه
فعالیت: تم 7 ریاضی آموزش داده شد.
تکلیف: کتاب کار ریاضی صفحه 56 الی 59 انجام شود .

علوم اول

مدرس: احمدی زاده، فرزانه
فعالیت: کنفرانس فصل پنجم علوم (مانی حسینقلی،امیر حسین وقار) ارایه شد.
تکلیف: کتاب کار علوم (علوی) صفحات 54،55 انجام شود.

فارسی اول

مدرس: احمدی زاده، فرزانه
تکلیف: کتاب کار فارسی صفحه 84 انجام شود .

نگارش اول

مدرس: احمدی زاده، فرزانه
تکلیف: صفحه 53کتاب نگارش انجام شود .

مهارت زندگی

مدرس: رشیدی، فاطمه
فعالیت: سلام و روز بخیر مبحث مراقبت بیرون از خانه با مشارکت دانش اموزان تدریس شد.
تکلیف: تکالیف در کلاس انجام شد.

فارسی اول

مدرس: احمدی زاده، فرزانه
فعالیت: آموزش نشانه (ن) همراه با قصه و ایجاد انگیزه از طرف پارسا فتاحی
تکلیف: کتاب کار علوی فارسی صفحات 85،86،87 انجام شود . دیکته در دفتر مشق نوشته شود.

نگارش اول

مدرس: احمدی زاده، فرزانه
تکلیف: کتاب نگارش صفحات 51،52 انجام شود

هنر اول

مدرس: ایروانی، سارا
فعالیت: با سلام در این جلسه دانش آموزان با استفاده از مدادرنگی مرحله به مرحله کشیدن اژدها را آموزش دیدند.
تکلیف: کلاس به صورت حضوری برگزار شد و در حین آموزش دانش آموزان کار خود را تکمیل کردند و نشان دادند و عکس کارها گرفته شد. لطفا برای جلسه آینده دانش آموزان چسب مایع یا ماتیکی و قیچی همراه داشته باشند. ممنونم

علوم به زبان انگلیسی

مدرس: ستوده فرد، محدثه
فعالیت: با عرض سلام و وقت بخیر فعالیت های انجام شده در کلاس علوم انگلیسی امروز مورخ 1400/9/6 به شرح زیر است: 1. تدریس مبحث senses. . تماشای ویدئوهای آموزشی مرتبط با موضوع 3. انجام ورک شیت های مرتبط با درس
تکلیف: تکلیف کلاس علوم انگلیسی امروز مورخ 1400/9/6: عزیزانم لطفا مطالب در منزل دوره شوند.
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: