فعالیت و تکلیف

شعبه: دبستان پسرانه جنت آباد تهران
کلاس: Starters 13

زبان انگلیسی

مدرس: حبیبی، المیرا
فعالیت: امروز بخش گرامر صفحه 21 کتاب general تدریس شد. تمامی لغات مرتبط با درس 2 مرور شد. فعالیت 4 صفحه 21 حل شد.
تکلیف: دانش آموزان عزیزم از لغات مربوط به درس 2 یک خط از هر لغت در دفتر جنرال خود یادداشت کرده و همچنین صفحه 19 کتاب کار خود را تکمیل کنند از این پس فقط سه شنبه ها کتاب کار را همراه خود بیاورند هر سه شنبه توسط بنده کتاب کار جمع آوری شده چک و امضا خواهد شد.

زبان انگلیسی

مدرس: حبیبی، المیرا
فعالیت: امروز درس 2 صفحات 20 و 21 تدریس شد دیکته کلاسی از درس 1 گفته شد.
تکلیف: دانش آموزان عزیزم از لغات زیر یک خط در دفتر general خود یادداشت کنند: thirsty scared hungry tired excited کتاب کار صفحه 18 در منزل تکمیل شود.

زبان انگلیسی

مدرس: حبیبی، المیرا
فعالیت: امروز ص 17 کتاب کار به عنوان پرسش کتبی انجام و امضا شد.خواهشمندم دانش آموزان کتاب را جلوتر از حد تعیین شده از جانب من حل نکنند.فردا شروع درس 2 را خواهیم داشت.از درس 1 فردا دیکته نیز خواهیم داشت.
تکلیف: دیکته کلاسی از درس یک خواهیم داشت. خواهشمندم دانش آموزان برای هفته آخر آذرماه برای مرحله دوم مسابقه spelling bee آمادگی داشته باشند و همچنین در منزل جملات مربوط به فایل یلدا را تمرین کنند.

علوم به زبان انگلیسی

مدرس: حبیبی، المیرا
فعالیت: کلیه مطالب در‌مورد چگونگی تشکیل سایه،روز و شب و منابع نور مرور شد.
تکلیف: دانش آموزان جملات صفحات 21 و 22 و 23 کتاب science را تمرین کنند.حتما در جلسه بعدی پرسیده خواهد شد.

زبان انگلیسی

مدرس: حبیبی، المیرا
فعالیت: امروز صفحه 18 و 19 کتاب تدریس شد. روان خوانی صفحه 18 انجام شد و سوالات مرتبط با این بخش از دانش آموزان پرسیده شد. تمرین جملات مربوط به جشن یلدا در کلاس انجام شد عزیزان دقت کنید دانش آموزان عزیزم باید این جملات را به جهت شرکت در مسابقه جشن یلدا بلد باشند. روز شنبه از ابتدای کتاب تا پایان صفحه 19 پرسش کتبی خواهیم داشت لذا در منزل تمرین کافی انجام شود. مرحله دوم از مسابقه spelling bee هفته اخر آذر برگزار خواهد شد لذا دانش آموزانی که به مرحله دوم از این مسابقات صعود کرده اند فایل مربوط به لغات را تمرین کنند.
تکلیف: دانش آموزان عزیز باید از ابتدای صفحه 1 تا پایان صفحه 16 از کتاب کار خود را تکمیل کنند و همچنین تمرین برای پرسش کتبی از درس یک فراموش نشود.

زبان انگلیسی

مدرس: حبیبی، المیرا
فعالیت: امروز صفحه 17 کتاب تدریس شد. دانش آموزان عزیزم با 4 ساز موسیقی آشنا شدند. violin/guitar/piano/drum بخش listening از صفحه 17 کتاب تدریس شد. دعای شکرگزاری برای ناهار در کلاس تمرین شد دانش آموزان عزیزم باید این دعا را حفظ باشند.
تکلیف: کتاب کار صفحه ی 15 تکمیل شود. از لغات زیر دو خط در دفتر general یادداشت شود: guitar piano drum violin these those تکالیف در پرتال بارگزاری شود.
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: