فعالیت و تکلیف

شعبه: دبستان پسرانه جنت آباد تهران
کلاس: Starters 14

زبان انگلیسی

مدرس: حبیبی، المیرا
فعالیت: فردا پرسش کتبی درس general بصورت هماهنگ در تمامی پایه ها ساعت 7:40 برگزار خواهد شد لطفا تمامی دانش آموزان حضور به عمل آورند.

زبان انگلیسی

مدرس: حبیبی، المیرا
فعالیت: امروز درس 6 و 7 مرور شد. اولیا عزیز توجه کنید روز یکشنبه 30 اردیبهشت ماه پرسش کتبی general خواهیم داشت.
تکلیف: تکلیف ندارند.

زبان انگلیسی

مدرس: حبیبی، المیرا
فعالیت: امروز درس 7 مرور شد. نمونه سوالات مرتبط با پرسش کتبی general حل شد.
تکلیف: دانش آموزان عزیزم یک دیکته شب از لغات درس 7 یادداشت کنند.

زبان انگلیسی

مدرس: حبیبی، المیرا
فعالیت: امروز درس 6 مرور شد. نمونه سوالات مرتبط با پرسش general در کلاس تمرین شد.
تکلیف: برای جلسه آینده دانش آموزان عزیز فایل بارگزاری شده زیر را تکمیل کنند.

زبان انگلیسی

مدرس: حبیبی، المیرا
فعالیت: امروز درس 6 مرور شد. نمونه سوالات امتحانی حل شد.
تکلیف: اولیا عزیز توجه کنید پرسش کتبی درس general روز یکشنبه 30 اردیبهشت ماه برگزار خواهد شد. دانش آموزان عزیزم حتی الامکان غیبت نداشته باشند. یک دیکته از درس 1 تا پایان درس 6 نوشته شود‌.
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: