فعالیت و تکلیف

شعبه: دبستان پسرانه جنت آباد تهران
کلاس: Starters 14

زبان انگلیسی

مدرس: حبیبی، المیرا
فعالیت: امروز ص 17 کتاب کار به عنوان پرسش کتبی انجام و امضا شد.خواهشمندم دانش آموزان کتاب را جلوتر از حد تعیین شده از جانب من حل نکنند.فردا شروع درس 2 را خواهیم داشت.از درس 1 فردا دیکته نیز خواهیم داشت.
تکلیف: جلسه آینده دیکته کلاسی از درس یک خواهیم داشت. خواهشمندم دانش آموزان برای هفته آخر آذر آمادگی جهت شرکت در مرحله دوم مسابقه spelling bee را داشته باشند. جملات فایل یلدا در منزل تمرین شود.

علوم به زبان انگلیسی

مدرس: حبیبی، المیرا
فعالیت: کلیه مطالب در‌مورد چگونگی تشکیل سایه،روز و شب و منابع نور مرور شد.
تکلیف: دانش آموزان جملات صفحات 21 و 22 و 23 کتاب science را تمرین کنند.حتما در جلسه بعدی پرسیده خواهد شد.

زبان انگلیسی

مدرس: حبیبی، المیرا
فعالیت: امروز صفحه 18 و 19 کتاب تدریس شد. روان خوانی صفحه 18 انجام شد و سوالات مرتبط با این بخش از دانش آموزان پرسیده شد. تمرین جملات مربوط به جشن یلدا در کلاس انجام شد عزیزان دقت کنید دانش آموزان عزیزم باید این جملات را به جهت شرکت در مسابقه جشن یلدا بلد باشند. روز شنبه از ابتدای کتاب تا پایان صفحه 19 پرسش کتبی خواهیم داشت لذا در منزل تمرین کافی انجام شود. مرحله دوم از مسابقه spelling bee هفته اخر آذر برگزار خواهد شد لذا دانش آموزانی که به مرحله دوم از این مسابقات صعود کرده اند فایل مربوط به لغات را تمرین کنند.
تکلیف: دانش آموزان عزیز باید از ابتدای صفحه 1 تا پایان صفحه 16 از کتاب کار خود را تکمیل کنند و همچنین تمرین برای پرسش کتبی از درس یک فراموش نشود.

زبان انگلیسی

مدرس: حبیبی، المیرا
فعالیت: امروز صفحه 17 کتاب تدریس شد. دانش آموزان عزیزم با 4 ساز موسیقی آشنا شدند. violin/guitar/piano/drum بخش listening از صفحه 17 کتاب تدریس شد. دعای شکرگزاری برای ناهار در کلاس تمرین شد دانش آموزان عزیزم باید این دعا را حفظ باشند.
تکلیف: کتاب کار صفحه ی 15 تکمیل شود. از لغات زیر دو خط در دفتر general یادداشت شود: guitar piano drum violin these those تکالیف در پرتال بارگزاری شود.

زبان انگلیسی

مدرس: حبیبی، المیرا
فعالیت: امروز school things مرور شد. صفحه 16 کتاب تدریس شد. حروف A/P/S/T مرور شد.blending این حروف مجدد کار شد.
تکلیف: دانش آموزان عزیزم صفحات 13 و 14 کتاب کار را انجام دهند بنده از طریق پرتال در نهایت تکالیف را چک خواهم کرد لطفا تکالیف بارگزاری شود.

زبان انگلیسی

مدرس: حبیبی، المیرا
فعالیت: امروز بخش گرامر this/that و همچنین these/those مرور شد. فعالیت صفحه 13 کتاب حل شد و همچنین داستان صفحه 14 تدریس شد و در کلاس جملات آن توسط دانش اموزان خوانده شد.
تکلیف: فعالیت 8 صفحه 13 کتاب دانش آموز حل شود. یک دیکته شب از کلمات مربوط به درس یک نوشته شود. از لغات مربوط به درس یک مجددا یک خط در دفتر general یادداشت شود.
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: