فعالیت و تکلیف

شعبه: دبستان پسرانه جنت آباد تهران
کلاس: Starters 22

زبان انگلیسی

مدرس: جعفری، پرنیا
فعالیت: کلمات صفحه ی 42 تدریس شد.
تکلیف: لطفا دیکته با روش های های خلاقانه مثل دیکته روی سینی نمک و یا درست کردن کلمات با خمیر بازی و یا استفاده از تخته وایت بورد و یا ........تمرین شود. فردا دیکته از صفحات 40،41،42 گفته می شود. لطفا روش تمرین داخل برگه نوشته شود به همراه امضا والدین و فردا به من تحویل داده شود.

علوم به زبان انگلیسی

مدرس: جعفری، پرنیا
فعالیت: صفحه ی 19 تدریس شد.
تکلیف: لطفا قسمت های مختلف گیاه را دانش آموزان عزیز نقاشی کنند و نام آن را در کنارش بنویسند.(روی برگه ی A4)

زبان انگلیسی

مدرس: جعفری، پرنیا
فعالیت: بازی با بادکنک ها انجام‌شد دانش آموزان عزیز کارهای روزمره خود را که روی بادکنک نوشته بودند توضیح دادند و دوستانشان از آن ها سوال پرسیدند و در آخر بادکنک خود را ترکاندند .
تکلیف: تکلیف نداریم.

زبان انگلیسی

مدرس: جعفری، پرنیا
فعالیت: کار های روزمره مانند get up ,have breakfast,.....تدریس شد.
تکلیف: کار های روزمره مانند get up ,have breakfast,go to school,have ،lunch,go home، have dinner go to bed روی بادکنک با زمان ها نوشته شوند. مثلا نوشته شود have lunch 12:15 فردا بادکنک ها را دانش آموزان عزیز همرا خود بیاورند.

زبان انگلیسی

مدرس: جعفری، پرنیا
فعالیت: صفحه ی 37 و 38 تدریس شد و تمارین ان در کلاس انجام شد.
تکلیف: کتاب activity book تا صفحه ی 34 کامل شود. مهلت تحویل:یک شنبه لطفا پاسخ سوالات what s your favourite season ?Why? What do you like doing in your favourite season? به صورت فایل صوتی ارسال شود.

زبان انگلیسی

مدرس: جعفری، پرنیا
فعالیت: صفحه ی 36 کتاب تدریس شد.
تکلیف: کتاب activity book تا صفحه ی 34 کامل شود. مهلت تحویل:یک شنبه اطلاعیه برگزاری مرحله دوم مسابقات Spelling Bee فقط برندگان مرحله اول مسابقات، مجاز به شرکت در مرحله دوم مسابقات هستند. در مرحله دوم، دانش آموزان با سطح مشترک به رقابت با یکدیگر می پردازند. لیست لغات از زبان تخصصی دانش آموزان، کتاب های Math /Science می باشد. دانش آموزان تا چهارشنبه هفته آینده(22آذر) فرصت دارند.
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: