دبستان پسرانه خلاقیت فردا بهشهر

مقطع: پیش‌دبستان دبستان دوره‌ی اول دبستان دوره‌ی دوم
جنسیت: پسرانه
مدیریت: خانم شاکری عبدالملکی
هم‌رسانی
مدرسه دبستان پسرانه خلاقیت فردا بهشهر

تصویر

کلاس دبستان پسرانه خلاقیت فردا بهشهر
کلاس
کلاس دبستان پسرانه خلاقیت فردا بهشهر
کلاس
سایت رایانه دبستان پسرانه خلاقیت فردا بهشهر
سایت رایانه
غذاخوری دبستان پسرانه خلاقیت فردا بهشهر
غذاخوری
کارگاه دبستان پسرانه خلاقیت فردا بهشهر
کارگاه
آزمایشگاه دبستان پسرانه خلاقیت فردا بهشهر
آزمایشگاه
کلاس دبستان پسرانه خلاقیت فردا بهشهر
کلاس
کلاس دبستان پسرانه خلاقیت فردا بهشهر
کلاس
حیاط دبستان پسرانه خلاقیت فردا بهشهر
حیاط
حیاط دبستان پسرانه خلاقیت فردا بهشهر
حیاط
ورزشی دبستان پسرانه خلاقیت فردا بهشهر
ورزشی

تماس

پیش‌شماره: 011
تلفن: 34540233
استان: مازندران
شهر: بهشهر
نشانی: انتهای خیابان امام، زیرپل راهبند، دانشگاه آزاد سابق
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: