دبستان پسرانه علوی شیراز

گروه ها

شعبه

جنسیت: پسرانه
مدیریت: خانم حیدری
استان: فارس
شهرستان: شیراز
نشانی: بلوار شهید رجایی، خیابان فرهنگ شهر، بین 27 و 29
36302314,36302329
alavi.ir/دبستان-پسرانه-شیراز
ps_shiraz_b@alavi.ir
partoalavi.shiraz