دبستان پسرانه علوی دانش تاکستان

مقطع: پیش‌دبستان دبستان دوره‌ی اول دبستان دوره‌ی دوم
جنسیت: پسرانه
مدیریت: آقای طاهری
هم‌رسانی
مدرسه دبستان پسرانه علوی دانش تاکستان

تصویر

حیاط دبستان پسرانه علوی دانش تاکستان
حیاط
کلاس دبستان پسرانه علوی دانش تاکستان
کلاس
کلاس دبستان پسرانه علوی دانش تاکستان
کلاس
کلاس دبستان پسرانه علوی دانش تاکستان
کلاس
نما دبستان پسرانه علوی دانش تاکستان
نما
حیاط دبستان پسرانه علوی دانش تاکستان
حیاط
حیاط دبستان پسرانه علوی دانش تاکستان
حیاط
حیاط دبستان پسرانه علوی دانش تاکستان
حیاط

تماس

پیش‌شماره: 028
تلفن: 35231615
استان: قزوین
شهر: تاکستان
نشانی: خیابان فکوری، روبروی درب دوم، ورزشگاه پانزده خرداد
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: