دبستان پسرانه علوی دانش تاکستان

پیش‌دبستان | دبستان دوره‌ی اول | دبستان دوره‌ی دوم پسرانه با مدیریت آقای طاهری
تصویر
حیاط دبستان پسرانه علوی دانش تاکستان
حیاط
حیاط دبستان پسرانه علوی دانش تاکستان
حیاط
کلاس دبستان پسرانه علوی دانش تاکستان
کلاس
کلاس دبستان پسرانه علوی دانش تاکستان
کلاس
کلاس دبستان پسرانه علوی دانش تاکستان
کلاس