دبستان پسرانه پیشگامان (دو) علوی بندرعباس

مقطع: دبستان دوره‌ی اول دبستان دوره‌ی دوم
جنسیت: پسرانه
مدیریت: آقای هاشمی‌پور
هم‌رسانی
مدرسه دبستان پسرانه پیشگامان (دو) علوی بندرعباس

تصویر

کلاس دبستان پسرانه پیشگامان (دو) علوی بندرعباس
کلاس
کلاس دبستان پسرانه پیشگامان (دو) علوی بندرعباس
کلاس
دفتر مدیریت دبستان پسرانه پیشگامان (دو) علوی بندرعباس
دفتر مدیریت
دفتر مدرسان دبستان پسرانه پیشگامان (دو) علوی بندرعباس
دفتر مدرسان
راه‌پله دبستان پسرانه پیشگامان (دو) علوی بندرعباس
راه‌پله
حیاط دبستان پسرانه پیشگامان (دو) علوی بندرعباس
حیاط
سالن ورودی دبستان پسرانه پیشگامان (دو) علوی بندرعباس
سالن ورودی
نما دبستان پسرانه پیشگامان (دو) علوی بندرعباس
نما

تماس

پیش‌شماره: 076
تلفن: 33753791
استان: هرمزگان
شهر: بندرعباس
نشانی: بلوار مهرگان، جنب مسجد مسلم بن عقیل
سایر شعب

سایر شعب دبستان پسرانه در هرمزگان

b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: