دبیرستان پسرانه استاد کمال الملک قشم

مقطع: متوسطه‌ی اول
جنسیت: پسرانه
مدیریت: آقای کمالی
هم‌رسانی
مدرسه دبیرستان پسرانه استاد کمال الملک قشم

تصویر

کتابخانه دبیرستان پسرانه استاد کمال الملک قشم
کتابخانه
حیاط دبیرستان پسرانه استاد کمال الملک قشم
حیاط
نما دبیرستان پسرانه استاد کمال الملک قشم
نما
ورزشی دبیرستان پسرانه استاد کمال الملک قشم
ورزشی
کتابخانه دبیرستان پسرانه استاد کمال الملک قشم
کتابخانه
سایت رایانه دبیرستان پسرانه استاد کمال الملک قشم
سایت رایانه
نمازخانه دبیرستان پسرانه استاد کمال الملک قشم
نمازخانه
کلاس دبیرستان پسرانه استاد کمال الملک قشم
کلاس
کلاس دبیرستان پسرانه استاد کمال الملک قشم
کلاس
آزمایشگاه دبیرستان پسرانه استاد کمال الملک قشم
آزمایشگاه

تماس

پیش‌شماره: 076
تلفن: 35241143
اینستاگرام: 30ostad_qeshm
استان: هرمزگان
شهر: قشم
نشانی: شهرک سام و زال، خیابان مریم، مریم دهم
سایر شعب

سایر شعب متوسطه پسرانه در هرمزگان

b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: