دبیرستان پسرانه درخشش فسا

مقطع: متوسطه‌ی اول
جنسیت: پسرانه
مدیریت: آقای زحمتکش
هم‌رسانی
مدرسه دبیرستان پسرانه درخشش فسا

ویدئو

تصویر

نما دبیرستان پسرانه درخشش فسا
نما
راه‌پله دبیرستان پسرانه درخشش فسا
راه‌پله
دفتر مدرسان دبیرستان پسرانه درخشش فسا
دفتر مدرسان
راه‌پله دبیرستان پسرانه درخشش فسا
راه‌پله
راه‌پله دبیرستان پسرانه درخشش فسا
راه‌پله
راه‌پله دبیرستان پسرانه درخشش فسا
راه‌پله

تماس

پیش‌شماره: 071
تلفن: 53336349
استان: فارس
شهر: فسا
نشانی: خیابان جمهوری اسلامی(یخچال)، کوچه یک
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: