دبیرستان پسرانه پیشگامان علوی بندرعباس

مقطع: متوسطه‌ی اول
جنسیت: پسرانه
مدیریت: آقای هاشمی پور
هم‌رسانی
مدرسه دبیرستان پسرانه پیشگامان علوی بندرعباس

تماس

پیش‌شماره: 076
تلفن: 33678959
اینستاگرام: alavi_bandarabbas
استان: هرمزگان
شهر: بندرعباس
نشانی: چهارراه داماهی، انتهای کوچه گوهران سیزدهم
سایر شعب

سایر شعب متوسطه پسرانه در هرمزگان

b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: