چه درسی را باید هر روز بخوانیم؟

رده: مقاله
زمان:
چه درسی را باید هر روز بخوانیم؟

همیشه برای داوطلبان کنکوری این سوال وجود داشته که تست و مرور کدام درس‌ها را باید در برنامه‌ی هر روزه‌ی خود داشته باشند؟ همواره به یاد داشته باشید که هر داوطلب کنکوری می‌تواند بزرگترین مشاور پیرامون وضعیت تحصیلی خود باشد در واقع هر فرد کنکوری می‌داند که در چه درسی ضعیف است و یا کدام درس‌ها با توجه به رشته‌ی تحصیلی خود اهمیت بیشتری دارند و باید وقت بیشتری برایشان گذاشت.

چه درسی را باید هر روز بخوانیم؟

از شما دعوت می‌کنیم به 5 اصل برنامه‌ریزی زیر توجه کنید:

اصل اول: بهتر است برنامه‌ریزی به صورت هفتگی داشته باشید نه روزانه بدین ترتیب مباحث دروسی که در آنها ضعف دارید و یا مهم‌تر از بقیه هستند را می‌توانید ریز کنید و طی روزهای هفته در برنامه‌ی خود داشته باشید. اصل دوم: در برنامه‌ریزیتان تعادل را رعایت کنید، افراط و تفریط نداشته باشید قرار نیست چون در درسی ضعیف هستید کل روز و یا کل هفته را فقط به آن درس بپردازید. مطمئن باشید با این روش کوچکترین پیشرفتی نخواهید کرد. اصل سوم: از فرمول زیر پیروی کنید: نظم + استمرار = عادت اگر شما به صورت مستمر و با یک نظم خاص به کاری بپردازید کم کم به عادت روزانه شما تبدیل می‌شود. پس اگر با نظم خاصی و به صورت مستمر زمانی را برای دروس مهم و دروسی که در آن ضعیف هستید بگذارید کم کم به عادت تبدیل می‌شود و از روی عادت و میل باطنی خود به مطالعه آنها می‌پردازید. اصل چهارم: واقع‌بین باشید، این که به طور مثال درسی را که در آن ضعیف هستم را فقط یک روز در هفته می‌خوانم ولی 5 ساعت مداوم از زمانم را به آن اختصاص می‌دهم خنده‌دارترین تصمیم ممکن است، مطمئن باشید آن یک روزه 5 ساعته مانند همان شنبه‌ای است که همه می‌خواهند شروع به ورزش کنند و هیچ وقت هم این اتفاق نمی‌افتد! پس واقع بینانه زمان‌بندی کنید این 5 ساعت در یک روز را تبدیل به 1 ساعت در 5 روز کنید و ببینید به چه نتایج درخشانی می‌رسید. اصل پنجم: مطالعه دروس فرار را در برنامه‌ی هر روز خود داشته باشید. مباحثی مانند لغات زبان، عربی و ادبیات و یا تاریخ ادبیات بسیار فرار هستند پس سعی کنید روزانه زمان کوتاهی را به مطالعه آنها اختصاص دهید.

b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: