آلبوم روز بزرگداشت سلمان فارسی

رده: پرورشی
تاریخ: 1400/06/25
شعبه: متوسطه دوم دخترانه خیابان دماوند تهران
کلاس: حسابی رازی ابوریحان شقایق آلاله نیلوفر نسترن لاله نرگس
توضیح: سلمان ایرانی و زرتشتی بوده و ابتدا روزبه نام داشته است. در نوجوانی پیرو مسیحیت می‌شود، و پس از شنیدن پیشگویی مسیحیان درباره ظهور پیامبری در سرزمین عرب‌ها، به حجاز می‌رود. سلمان ابتدا به دست قبیله بنی کلب، اسیر و به بردگی گرفته و به مردی از بنی قریظه فروخته می‌شود و همراه او به مدینه می‌رود. در مدینه پیامبر اکرم(ص) را دیده و به او ایمان می‌آورد. پیامبر(ص) او را خریده، آزاد می‌کند و نام سلمان را بر او می‌گذارد.
آلبوم روز بزرگداشت سلمان فارسی

ویدئو

سلمان فارسی صحابه ایرانی پیامبر اکرم (ص)
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: