آلبوم روز بزرگداشت شهریار و شعر و ادب فارسی گرامی باد

رده: پرورشی
تاریخ: 1400/06/27
شعبه: متوسطه دوم دخترانه خیابان دماوند تهران
کلاس: حسابی رازی ابوریحان شقایق آلاله نیلوفر نسترن لاله نرگس
توضیح: سید محمدحسین بهجت تبریزی متخلص به شهریار از شعرای مشهور و اهل ادب است که اشعار زیبایی را به زبان فارسی سروده است و یکی از این اشعار معروف در مدح حضرت علی (ع) و شعر معروف علی ای همای رحمت بود.
آلبوم روز بزرگداشت شهریار و شعر و ادب فارسی گرامی باد

ویدئو

علی ای همای رحمت تو چه آیتی خدا را /که به ماسوا فکندی همه سایه ی هما را
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: