آلبوم روز جهانی خانواده گرامی باد

رده: پرورشی
تاریخ: 1401/02/25
شعبه: متوسطه دوم دخترانه خیابان دماوند تهران
کلاس: حسابی رازی 40112 ابوریحان شقایق آلاله نیلوفر نسترن لاله نرگس
توضیح: مجمع جهانی سازمان‌ملل بر اساس قطعنامه شماره 237/47 که در تاریخ 20 سپتامبر سال 1993 به تصویب رسید، 15 مه برابر با 25 اردیبهشت را روز جهانی خانواده اعلام کرده است. همه ساله چنین روزی به عنوان روز جهانی خانواده در کشورهای مختلف گرامی داشته می‌شود.
آلبوم روز جهانی خانواده گرامی باد

تصویر

روز جهانی خانواده گرامی باد 1
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: