آلبوم روز جهانی سالمند- تبریک دوزبانه

رده: زبان
تاریخ: 1400/08/02
شعبه: متوسطه دوم دخترانه خیابان دماوند تهران
کلاس: حسابی رازی 40112 ابوریحان شقایق آلاله نیلوفر نسترن لاله نرگس
توضیح: روز جهانی سالمندان International Day of Older Persons هر سال در اول اکتبر برگزار می شود. در 14 دسامبر 1990 ، مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصمیم گرفت روز اول اکتبر به عنوان روز جهانی افراد سالمند تعیین شود. این روز برای اولین بار در اول اکتبر 1991 رسما به عنوان روز سالمندان مورد بزرگداشت قرار گرفت.
آلبوم روز جهانی سالمند- تبریک دوزبانه

ویدئو

b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: