آلبوم روز جهانی غذا

رده: پرورشی
تاریخ: 1400/07/24
شعبه: متوسطه دوم دخترانه خیابان دماوند تهران
کلاس: حسابی رازی 40112 ابوریحان شقایق آلاله نیلوفر نسترن لاله نرگس
توضیح: تصویب 16 اکتبر به عنوان روز جهانی غذا در نوامبر 1979 در بیستمین کنفرانس کشورها که با شرکت اعضای سازمان خوار و بار و کشاورزی FAO تشکیل شده بود توسط دکتر پال رومانی وزیر بهداشت مجارستان که ریاست این کنفرانس را بر عهده داشت اعلام شد، این روز به افتخار تأسیس سازمان فائو در سال 1945 نامگذاری شده و در سراسر جهان گرامی داشته می‌شود./ شعار روز جهانی غذا 2020/ روز جهانی غذا هر سال یک شعار و درون مایه خاص دارد، شعار این روز در سال 2020 عبارت است از: " رشد، تغذیه، پایداری. دست در دست یکدیگر. اقدامات ما آینده ما است.
آلبوم روز جهانی غذا

تصویر

روز جهانی غذا 1
روز جهانی غذا 2
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: