آلبوم روز جهانی فلسفه

رده: پرورشی
تاریخ: 1400/08/28
شعبه: متوسطه دوم دخترانه خیابان دماوند تهران
کلاس: حسابی رازی 40112 ابوریحان شقایق آلاله نیلوفر نسترن لاله نرگس
توضیح: تاریخچه روز جهانی فلسفه/ روز جهانی فلسفه توسط سازمان یونسکو نامگذاری شد. اولین مراسم بزرگداشت این روز در تاریخ 21 نوامبر 2002 برگزار شد. یونسکو به عنوان مالک روز جهانی فلسفه محسوب نمی‌شود بلکه این سازمان فقط رهبری این روز را به عهده دارد، در واقع این روز متعلق به همه کسانی است که به فلسفه اهمیت می دهند. / فلسفه چیست؟ انسان به عنوان، تنها موجود متفکر با قوه تفکر و خرد خود سعی دارد تا به کشف حقایقی درباره هستی، آگاهی و اینکه جهان هستی از چه چیز به وجود آمده است، بپردازد. برای درک و یافتن پاسخ این پرسش ها، اندیشمندان از دانشی به نام فلسفه بهره می برند. فلسفه، انسان‌ها را به اندیشیدن مستقل و بدون تعصب و تفاهم متقابل و صلح‌دوستی فرا می‌خواند.
آلبوم روز جهانی فلسفه

تصویر

روز جهانی فلسفه 1
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: